• INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
   Studia inżynierskie pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz na praktyczne zaznajomienie się z sieciami komputerowymi i bazami danych oraz grafiką komputerową. Wydział uczestniczy w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym studenci pracują z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć najlepsi z nich otrzymują odpowiednie certyfikaty. Studenci uczą się pracy indywidualnej i zespołowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych. Rozwojowi zainteresowań sprzyja doskonała infrastruktura Wydziału - w nowoczesnym Centrum Technologii Informatycznych studenci mają dostęp do najnowszych technologii związanych między innymi z rzeczywistością mieszaną, technikami filmowych, biometrią i systemami mobilnymi. Wydział prowadzi również ten kierunek w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego.
   Specjalności: 
   • grafika komputerowa i multimedia
   • inżynieria oprogramowania i analiza danych
   • sieci komputerowe i systemy mobilne
   • systemy informatyczne i bazy danych
   • technologie gier i symulacji komputerowych
   Absolwent:
   Absolwenci kierunku informatyka oferowanego przez Wydział FTIMS nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy. Firmy, czyli przyszli pracodawcy, monitorują i opiniują programy kształcenia. Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. jako:
   • programiści,
   • analitycy i inżynierowie systemowi,
   • administratorzy baz danych,
   • graficy komputerowi w agencjach reklamowych, prasie, filmie i telewizji,
   • projektanci i programiści gier komputerowych,
   • testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych,
   • administratorzy i projektanci sieci komputerowych,
   • specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka, chemia lub informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Matematyka
   Studia umożliwiają zapoznanie się z zastosowaniami matematyki w nowoczesnych działach gospodarki. Kształcenie prowadzone jest na czterech specjalnościach. W ramach matematyki finansowej  i ubezpieczeniowej studenci uczą się m. in. wyliczać składki i rezerwy ubezpieczeniowe, prowadzić rachunkowość ubezpieczeniową z wykorzystaniem programów komputerowych, szacować koszty kredytów oraz  wyceniać papiery wartościowe. Specjalność matematyczne metody analizy danych  przygotowuje do zawodu  analityka danych poprzez zapoznanie studentów ze statystyką i systemami informatycznymi wykorzystywanymi do statystycznej analizy danych. Modelowanie matematyczne  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności  w zakresie budowania i analizowania modeli procesów przyrodniczych, technicznych oraz  społecznych. Matematyka procesów decyzyjnych przeznaczona jest dla studentów chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie statystycznej teorii decyzji wraz z zastosowaniami w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej oraz analizą danych przy użyciu narzędzi komputerowych. Dzięki przedmiotom ogólnoekonomicznym studenci opanują zagadnienia związane z prognozowaniem w biznesie, rynkami finansowymi oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Rozwiną również umiejętności pracy w grupie w ramach zajęć dotyczących komunikacji interpersonalnej w firmie.
   Specjalności: 
   • matematyczne metody analizy danych biznesowych
   • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
   • matematyka procesów decyzyjnych
   • modelowanie matematyczne
   Absolwent:
   Absolwent kierunku jest wyposażony w  wiedzę i umiejętności  umożliwiające znalezienie interesującej pracy m.in. jako analityk giełdowy, analityk kredytowy, doradca emerytalny, analityk baz danych, statystyk,  analityk ubezpieczeniowy, doradca ubezpieczeniowy, pracownik instytucji finansowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Fizyka techniczna
   Studia na tym kierunku umożliwiają zapoznanie się zagadnieniami związanymi z fizyką komputerową, metodami numerycznymi, optyką, fizyką powierzchni i cienkich warstw, fizyką półprzewodników, fizyką kryształów stałych i ciekłych oraz technikami laserowymi. Pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu biofizyki, podstaw anatomii i histologii, terapii medycznej oraz fizykalnych metod diagnostyki. Poznasz optoelektronikę, fotonikę, technologię światłowodową, analizę sygnałów biologicznych oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Student uczy się, jak stosować informatykę w biologii i w medycynie. Uzyskuje również teoretyczne i praktyczne przygotowanie do programowania oraz poznaje metody komputerowej symulacji i modelowania zjawisk fizycznych i analizy danych eksperymentalnych oraz procesów technologicznych. Studia umożliwiają także opanowanie podstaw grafiki komputerowej, a także ergonomii i praw autorskich.
   Specjalności: 
   • fizyka techniczna
   Absolwent:
   Absolwent kierunku posiada  wiedzę, umiejętności i kompetencje  umożliwiające znalezienie interesującej pracy m.in. w branży IT, laboratoriach przemysłowych lub badawczych, branży healthcare, przemyśle optoelektronicznym i telekomunikacyjnym oraz placówkach edukacyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka, chemia, biologia lub informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • JD
  ocena

  Polecam : )

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Inżynieria oprogramowania i analiza danych
 • Sieci komputerowe i systemy mobilne
 • Systemy informatyczne i bazy danych
 • Technologie gier i symulacji komputerowych
INFORMATYKA (prowadzone w języku angielskim)
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • Modelowanie matematyczne
 • Matematyczne metody analizy danych biznesowych
 • Matematyka procesów decyzyjnych
FIZYKA TECHNICZNA
Specjalność:
 • Fizyka techniczna
FIZYKA TECHNICZNA (prowadzone w języku angielskim)
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA specjalności:
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Sztuczna inteligencja i inżynieria oprogramowania
 • Systemy rozproszone i bezpieczeństwo
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu i gospodarce elektronicznej
 • Technologie gier i symulacji komputerowych
INFORMATYKA (prowadzone w języku angielskim)
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach
 • Modelowanie matematyczne i optymalizacja
 • Analiza danych w biznesie i logistyce
 • Matematyka z zastosowaniami
FIZYKA TECHNICZNA
Specjalności:
 • Optoelektronika
 • Fizyka medyczna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Inżynieria oprogramowania i analiza danych
 • Systemy informatyczne i bazy danych
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Sztuczna inteligencja i inżynieria oprogramowania
 • Systemy rozproszone i bezpieczeństwo
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu i gospodarce elektronicznej
 • Technologie gier i symulacji komputerowych

Podyplomowe

ADMINISTRACJA SYSTEMAMI GNU/LINUX
NOWOCZESNE APLIKACJE BIZNESOWE JAVA EE