Politechnika Łódzka

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

ul. Wólczańska 215

90-924 Łódź

tel. 42 631 36 05

e-mail: w-7@adm.p.lodz.pl

www.ftims.p.lodz.pl

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Wólczańska 215

90-924 Łódź

tel. 42 631 36 05

e-mail: w-7@adm.p.lodz.pl

www.ftims.p.lodz.pl

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
  Studia inżynierskie pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz na praktyczne zaznajomienie się z sieciami komputerowymi i bazami danych oraz grafiką komputerową. Wydział uczestniczy w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym studenci pracują z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć najlepsi z nich otrzymują odpowiednie certyfikaty. Studenci uczą się pracy indywidualnej i zespołowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych. Rozwojowi zainteresowań sprzyja doskonała infrastruktura Wydziału - w nowoczesnym Centrum Technologii Informatycznych studenci mają dostęp do najnowszych technologii związanych między innymi z rzeczywistością mieszaną, technikami filmowych, biometrią i systemami mobilnymi. Wydział prowadzi również ten kierunek w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego.
  Specjalności: 
  • grafika komputerowa i multimedia
  • inżynieria oprogramowania i analiza danych
  • sieci komputerowe i systemy mobilne
  • systemy informatyczne i bazy danych
  • technologie gier i symulacji komputerowych
  Absolwent:
  Absolwenci kierunku informatyka oferowanego przez Wydział FTIMS nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy. Firmy, czyli przyszli pracodawcy, monitorują i opiniują programy kształcenia. Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. jako:
  • programiści,
  • analitycy i inżynierowie systemowi,
  • administratorzy baz danych,
  • graficy komputerowi w agencjach reklamowych, prasie, filmie i telewizji,
  • projektanci i programiści gier komputerowych,
  • testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych,
  • administratorzy i projektanci sieci komputerowych,
  • specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka, chemia lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Matematyka
  Studia umożliwiają zapoznanie się z zastosowaniami matematyki w nowoczesnych działach gospodarki. Kształcenie prowadzone jest na czterech specjalnościach. W ramach matematyki finansowej  i ubezpieczeniowej studenci uczą się m. in. wyliczać składki i rezerwy ubezpieczeniowe, prowadzić rachunkowość ubezpieczeniową z wykorzystaniem programów komputerowych, szacować koszty kredytów oraz  wyceniać papiery wartościowe. Specjalność matematyczne metody analizy danych  przygotowuje do zawodu  analityka danych poprzez zapoznanie studentów ze statystyką i systemami informatycznymi wykorzystywanymi do statystycznej analizy danych. Modelowanie matematyczne  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności  w zakresie budowania i analizowania modeli procesów przyrodniczych, technicznych oraz  społecznych. Matematyka procesów decyzyjnych przeznaczona jest dla studentów chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie statystycznej teorii decyzji wraz z zastosowaniami w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej oraz analizą danych przy użyciu narzędzi komputerowych. Dzięki przedmiotom ogólnoekonomicznym studenci opanują zagadnienia związane z prognozowaniem w biznesie, rynkami finansowymi oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Rozwiną również umiejętności pracy w grupie w ramach zajęć dotyczących komunikacji interpersonalnej w firmie.
  Specjalności: 
  • matematyczne metody analizy danych biznesowych
  • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • matematyka procesów decyzyjnych
  • modelowanie matematyczne
  Absolwent:
  Absolwent kierunku jest wyposażony w  wiedzę i umiejętności  umożliwiające znalezienie interesującej pracy m.in. jako analityk giełdowy, analityk kredytowy, doradca emerytalny, analityk baz danych, statystyk,  analityk ubezpieczeniowy, doradca ubezpieczeniowy, pracownik instytucji finansowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Fizyka techniczna
  Studia na tym kierunku umożliwiają zapoznanie się zagadnieniami związanymi z fizyką komputerową, metodami numerycznymi, optyką, fizyką powierzchni i cienkich warstw, fizyką półprzewodników, fizyką kryształów stałych i ciekłych oraz technikami laserowymi. Pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu biofizyki, podstaw anatomii i histologii, terapii medycznej oraz fizykalnych metod diagnostyki. Poznasz optoelektronikę, fotonikę, technologię światłowodową, analizę sygnałów biologicznych oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Student uczy się, jak stosować informatykę w biologii i w medycynie. Uzyskuje również teoretyczne i praktyczne przygotowanie do programowania oraz poznaje metody komputerowej symulacji i modelowania zjawisk fizycznych i analizy danych eksperymentalnych oraz procesów technologicznych. Studia umożliwiają także opanowanie podstaw grafiki komputerowej, a także ergonomii i praw autorskich.
  Specjalności: 
  • fizyka techniczna
  Absolwent:
  Absolwent kierunku posiada  wiedzę, umiejętności i kompetencje  umożliwiające znalezienie interesującej pracy m.in. w branży IT, laboratoriach przemysłowych lub badawczych, branży healthcare, przemyśle optoelektronicznym i telekomunikacyjnym oraz placówkach edukacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka, chemia, biologia lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • JD
  ocena

  Polecam : )

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry