ul. Mickiewicza 8

33-100 Tarnów

email: imp@pwsztar.edu.pl

tel. 014 63 16 529, 014 63 16 530,

014 63 16 531

http://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/

ul. Mickiewicza 8

33-100 Tarnów

email: imp@pwsztar.edu.pl

tel. 014 63 16 529, 014 63 16 530,

014 63 16 531

http://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: