• ELEKTRORADIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Elektroradiologia
   Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wzrasta w Polsce każdego roku. W trudnych chwilach walki z chorobą ważną rolę odgrywa elektroradiolog. W swojej pracy jest on odpowiedzialny za obsługę aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. To dzięki jego czujności wielu pacjentów swą walkę wygrywa.  Dzięki rozbudowanemu programowi zajęć nauczysz się diagnozować stany chorobowe i ich objawy radiologiczne. Dowiesz się jak działa i jak zbudowana jest aparatura diagnostyczna - tomograf komputerowy, urządzenia rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej, urządzenia do diagnostyki izotopowej oraz konwencjonalna aparatura rentgenowska. Absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia pracy w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, pracowniach rezonansu magnetycznego, angiografii, elektroradiografii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia lub fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektroradiologia jest konkurs ocen ze studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Fizjoterapia
   Na skutek wypadków i schorzeń coraz więcej osób ma problemy z poruszaniem się i samodzielnym funkcjonowaniem. Codzienne zmaganie się z bólem jest także walką o akceptację. Dla takich osób najlepszym lekarstwem staje się ruch. To fizjoterapeuci własnymi rękoma pozwalają chorym odzyskiwać sprawność fizyczną i wiarę w siebie. Dzięki studiom nauczysz się jak prawidłowo kształtować, podtrzymywać i przywracać funkcje ruchowe osobom chorym i niepełnosprawnym. Dowiesz się jak usuwać dolegliwości towarzyszące chorobie oraz jak zapobiegać jej postępowi i nieoczekiwanym nawrotom. Podczas praktyk poprawisz umiejętności komunikacji z pacjentem cierpiącym, który potrzebuje szczególnej uwagi, delikatności i zrozumienia. Absolwenci, jako fizjoterapeuci i masażyści, pracują w szpitalach, przychodniach specjalistycznych, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, placówkach oświatowych, zakładach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej i domach opieki społecznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest konkurs ocen ze studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PIELĘGNIARSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Pielęgniarstwo
   Pielęgniarstwo to jeden z najtrudniejszych, ale i najpiękniejszych zawodów. To służba wymagająca odwagi, pogody ducha i zrozumienia cierpiącego człowieka. Co roku do polskich szpitali trafia 7 milionów pacjentów. Każdy z nich wymaga indywidualnej opieki, wsparcia i słowa otuchy. Dzięki studiom pielęgniarskim nauczysz się sedna zawodu - niesienia pomocy, pielęgnacji, asystowania w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów oraz prowadzenia edukacji w zakresie profilaktyki. Rozwiniesz swoją cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość służenia potrzebującym. Studia to nie tylko teoria, wykłady i książki, to w 50% zajęcia praktyczne w szpitalach klinicznych. Na każdym kroku wspierać Cię będzie specjalistyczna kadra i profesjonalny personel. To od nich nauczysz się jak dbać o pacjenta, jak z nim rozmawiać i pocieszać w momentach kryzysu. Absolwenci pielęgniarstwa to osoby poszukiwane do pracy w szpitalach, sanatoriach, zakładach opieki środowiskowej, domach pomocy społecznej oraz jednostkach systemów ratowniczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest konkurs ocen ze studiów I stopnia.  

    

    

   Dowiedz się więcej

  • POŁOŻNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Położnictwo
   Narodziny dziecka to prawdziwy cud dla jego rodziców. To także moment, który zostaje w pamięci każdej położnej. Ten zawód to nie tylko wiedza, to także pasja i powołanie, gdyż w rękach położnej spoczywa odpowiedzialność za spokój matki i życie jej dziecka.  W trakcie studiów zapoznasz się z zagadnieniami medycyny perinatalnej oraz działaniami profilaktycznymi i pielęgnacyjnymi kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka w pierwszych dniach jego życia. Przygotujesz się do monitorowania przebiegu ciąży i samodzielnego przyjmowania porodu. Dzięki zajęciom w szpitalach klinicznych i współpracy z najwyższej klasy specjalistami dowiesz się, jak postępować w sytuacjach patologicznych, zagrażających zdrowiu i życiu. Absolwenci położnictwa znajdują zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej - w oddziałach położniczych, ginekologicznych i neonatologicznych. Podejmują pracę w ośrodkach położniczej opieki domowej oraz szkołach rodzenia, gdzie położne, często samodzielnie, udzielają fachowych porad i otaczają opieką kobiety ciężarne.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest konkurs ocen ze studiów I stopnia.  

    

    

   Dowiedz się więcej

  • RATOWNICTWO MEDYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Ratownictwo medyczne
   Każdego roku odnotowuje się ponad 3 miliony wyjazdów karetek pogotowia ratunkowego. Każde wezwanie to adrenalina, niepewność i walka o ułamki sekund. Ratownik w trakcie akcji nie ma czasu na wahanie. Musi być perfekcjonistą, by nieść pomoc tym, którzy jej naprawdę potrzebują.  W trakcie studiów zdobędziesz kompleksową wiedzę, obejmującą podstawowe nauki medyczne, dyscypliny kliniczne oraz specjalistyczne przedmioty z zakresu ratownictwa. Dzięki szerokiemu spektrum praktyk zawodowych i zajęć w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej dowiesz się, jak reagować w najtrudniejszych sytuacjach. Nauczysz się udzielać pierwszej pomocy oraz pomagać poszkodowanym w wypadkach i katastrofach. Absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, jednostkach straży pożarnej, w specjalistycznych służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia

   Dowiedz się więcej

    

  • TERAPIA ZAJĘCIOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Terapia zajęciowa
   Coraz więcej ludzi boryka się z niepełnosprawnością i brakiem akceptacji społecznej. Dzięki terapii zajęciowej osoby, które wymagają wsparcia w różnych obszarach swojego funkcjonowania, mogą przełamywać kolejne bariery, czuć się potrzebne i powoli wracać do zdrowia. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające wykorzystywać elementy terapii zajęciowej do aktywizacji osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, rynku pracy i adaptacji czasu wolnego. Nauczysz się prowadzić warsztaty terapeutyczne i rehabilitacyjne. Zdobędziesz kompetencje w zakresie komunikacji, budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi, poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, gotowości pracy w zespole oraz odporności psychicznej. Absolwenci terapii zajęciowej znajdują pracę w szpitalach, centrach rehabilitacji, hospicjach, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień oraz szkołach specjalnych i integracyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

  • ZDROWIE PUBLICZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Zdrowie publiczne
   Opieka zdrowotna, to nie tylko bezpośrednia praca przy łóżku pacjenta, dyżury w przychodni lub zabiegi na bloku operacyjnym. Służba zdrowia jest rozbudowaną strukturą, stawiającą przed pracownikami wiele ciekawych wyzwań. To przestrzeń, która łączy leczenie, profilaktykę i komunikację ze społeczeństwem. Studiując zdrowie publiczne zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, procesów społecznych, aspektów ekonomicznych oraz zarządzania ludźmi i organizacjami. Będziesz miał możliwość wyboru jednej z sześciu specjalizacji: zarządzania w opiece zdrowotnej, promocji zdrowia, monitorowania badań klinicznych, komunikacji społecznej w ochronie zdrowia, kodowania i klasyfikacji procedur medycznych oraz opiekuna osoby starszej. Absolwenci zdrowia publicznego to osoby zarządzające placówkami medycznymi, prowadzące usługi konsultingu promocji zdrowia, kierownicy rządowych projektów zdrowotnych, koordynatorzy i kontrolerzy międzynarodowych badań klinicznych. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2016/2017 każdy student drugiego roku będzie mógł wybrać nowoutworzoną ścieżkę kształcenia Zarządzanie kryzysowe w ratownictwie medycznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest konkurs ocen ze studiów I stopnia.  

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • pielęgniarz
  ocena

  studiuję pielęgniarstwo i powiem krótko nie polecam

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTRORADIOLOGIA
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
TERAPIA ZAJĘCIOWA
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej
 • Promocja zdrowia
 • Komunikacja społeczna w ochronie zdrowia
 • Monitorowanie badań klinicznych
 • Kodowanie i klasyfikacja procedur medycznych
 • Opiekun osób starszych
 
Studia II stopnia:
ELEKTRORADIOLOGIA
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTRORADIOLOGIA
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
TERAPIA ZAJĘCIOWA
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej
 • Promocja zdrowia
 • Komunikacja społeczna w ochronie zdrowia
 • Monitorowanie badań klinicznych
 • Kodowanie i klasyfikacja procedur medycznych
 • Opiekun osób starszych
 
Studia II stopnia:
ELEKTRORADIOLOGIA
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE