• FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Fizjoterapia
   Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz celach leczniczych, do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek chorób lub urazów, do nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, dostosowania działań do nadrzędnych celów w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Będzie przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnoprawnych, ośrodkach sportowych. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, chemia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest wynik egzaminu testowego z podstaw fizjoterapii oraz teorii i praktyki fizjoterapii z zakresu studiów pierwszego stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • KOSMETOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Kosmetologia
   W programie studiów szczególny nacisk położono na przedmioty praktyczne, tak aby przyszli absolwenci byli bardzo dobrze przygotowani do pracy zawodowej. W ramach kierunku dostępne będą dwie specjalności, które wydają się być najbardziej aktualnym nurtem dzisiejszej kosmetologii: Wellness & SPA z zarządzaniem oraz Holistyczna pielęgnacja ciała. Taka koncepcja kształcenia, o silnym interdyscyplinarnym charakterze, łącząca wiedzę z praktyczną umiejętnością wykonywania szerokiego wachlarza tradycyjnych i nowoczesnych zabiegów kosmetycznych umożliwi absolwentom spełnienie bieżących i przyszłych wymogów rynku pracy. Zajęcia na kierunku kosmetologia prowadzone będą m.in. przez specjalistów kosmetologii, dermatologii oraz fizjoterapii; a zajęcia będą przeprowadzane będą w małych grupach ćwiczeniowych głównie w formie zajęć praktycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności studenci będą mogli doskonalić na praktykach zawodowych, co pozwoli także na pierwszy kontakt studentów z potencjalnymi pracodawcami. Oprócz przedmiotów kierunkowych, program studiów obejmuje także zajęcia rekreacyjno-sportowe (m.in. taniec, aerobik, BodyART i stretching), które prowadzone będą w nowoczesnych obiektach Akademii Wychowania Fizycznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka

   Dowiedz się więcej

  • TERAPIA ZAJĘCIOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Terapia zajęciowa
   Terapia zajęciowa jest umiejscowiona w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych, zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie. Kandydat na studia powinien: lubić pomagać ludziom, mieć dużo empatii i ciepła, potrafić rozmawiać, słuchać i zrozumieć potrzeby drugiej osoby, być kreatywny i posiadać umiejętności twórcze, potrafić organizować pracę i współpracować z ludźmi. Miejsca potencjalnego zatrudnienia  terapeuty zajęciowego: instytucje i ośrodki rehabilitacji, oddziały szpitalne o różnych profilach, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze i opieki społecznej, pracownie terapii zajęciowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Terapia zajęciowa jest wynik egzaminu testowego z podstaw Terapii Zajęciowej oraz teorii i praktyki Terapii Zajęciowej z zakresu studiów pierwszego stopnia.

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • P
  ocena

  Niestety nie tego się spodziewasz po "renomowanej" uczelni z tyloma absolwentami. Wykładowcy są w dużej mierze zadufani w sobie, oni wymagają, zamiast uczyć. Naprawdę nieliczni mają prawdziwe powołanie. Do tego dyżury to w głównej mierze są dla picu. Ale nie to jest najgorsze; dramat organizacyjny. Studia zaoczne mają zajęcia w tygodniu! 2x na 1 roku cały tydzien zajęć klinicznych od poniedziałku do piątku. Praktyki i opiekunka to poziom żałosny, gdyż co chwilę coś zmienia, kara studentów za brak terminów w dostarczeniu głupich papierów i bawi się własną władzą nad stojącymi w kolejce do niej studentami. Ignorancja władz i niektórych wykładowców razi w oczy i sprawia, że czas na AWFie nie jest przyjemny. Aule wykładowe są stare, siedzenia niewygodne, kawa z automatów to nie kawa, portierki są wredne i niechętne do pomocy. Oczywiście są plusy - niektórzy wykładowcy inspirują, ale są niestety w mniejszości. No i papier - znana uczelnia. Przykro mi, ale nie polecam.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
KOSMETOLOGIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA