ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizowany na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przeznaczony jest dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z nowoczesnymi mediami. Przygotowany program studiów koncentruje się na zapoznaniu studentów z zagadnieniami dotyczącymi komunikacji społecznej oraz dziennikarstwa, jak również wprowadza w świat marketingu medialnego oraz nowych mediów. Zajęcia odbywające się w ramach studiów na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi prowadzone są przez doświadczonych dziennikarzy oraz specjalistów z tej dziedziny.

   

  Dlaczego warto?

  • Przewaga zajęć warsztatowych, realizowanych nie tylko w uczelni, ale także w redakcjach i agencjach PR, współpracujących z kierunkiem
  • Zaangażowanie dziennikarzy aktywnych zawodowo i posiadających rozpoznawalną pozycję w świecie mass mediów, zarówno lokalnych, jak i krajowych
  • Możliwość realizacji krajowych i międzynarodowych praktyk i staży, m.in. w instytucjach UE
  • Współpraca z wieloma redakcjami klasycznych i nowych mediów, m.in. Dziennik Gazeta Prawna, TVN, Program III PR, TVP, Radio Eska, Gazeta Wyborcza, Dziennik Łódzki, TV Toya) oraz agencjami reklamowymi i PR
  • W SAN Warszawa – własne, profesjonalnie wyposażone studio radiowe i telewizyjne
  • Możliwość współtworzenia uczelnianych mediów, m.in. telewizji SAN - Studencka.tv, a także publikacji własnych materiałów w redakcjach współpracujących z Uczelnią

  Co po studiach?

  Poprzez odbycie dużej ilości zajęć warsztatowych, praktyk, krajowych i międzynarodowych staży, student zdobywa niezbędną wiedzę i doświadczenie do pracy w zawodzie dziennikarza w redakcjach nowych mediów lub specjalisty do spraw Public Relations. Treści programowe i profile nauczania na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowują absolwentów do pracy w:

  • tradycyjnych i nowomedialnych redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych
  • agencjach prasowych
  • agencjach reklamowych i PR, domach mediowych
  • firmach wytwórczych i producenckich
  • działach prasowych i związanych z promocją firm i instytucji
  • jednostkach i placówkach prasowych Unii Europejskiej

  Absolwenci są również przygotowani do tworzenia własnych mediów oraz prowadzenia działalności w zakresie dziennikarstwa i PR.

   

  Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w ramach odrębnej ścieżki kształcenia „E-biznes & Professional Communication”.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2017/2018  do 30 września 2017 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: