• FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studenci Filologii angielskiej, oprócz nauki dwóch języków obcych, zyskują również kompleksową wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Na kierunku Filologia angielska na Społecznej Akademii Nauk  w Krakowie realizowane są następujące specjalności: nauczanie języka angielskiego, translatoryka, językoznawstwo z elementami biznesu, kultura i literatura obszarów języka angielskiego, amerykańska kultura i komunikacja w biznesie. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w szkolnictwie, instytucjach kulturalnych czy w branży turystycznej. 

  dowiedz się więcej

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2017/2018  do 30 września 2017 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: