Dlaczego warto iść na studia na kierunku Architektura wnętrz w Krakowie?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Architektura wnętrz w Krakowie?
Architektura wnętrz - Kraków

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Architektura wnętrz w Krakowie?

Architektura wnętrz jest kierunkiem, który umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Oznacza to, że w jego obszarze funkcjonuje wiele dyscyplin, które razem tworzą specyficzną mieszankę sztuk pięknych i nauk technicznych.

Architekturę wnętrz śmiało można określić jako kierunek wyjątkowy, pozwalający rozwijać się interdyscyplinarnie. Czy dlatego jest tak popularny? Na zainteresowanie nim wpływają także zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie. Coraz większą wagę przywiązuje się do wyglądu i funkcjonalności otoczenia; mieszkania, domu, miejsca pracy, miejsca rozrywki i wypoczynku.

A dlaczego, planując studia, warto zwrócić uwagę akurat na Kraków? Ponieważ w mieście tym można bez trudu odnaleźć uczelnie oferujące kształcenie na najwyższym poziomie, a także samo miasto może być ważnym źródłem inspiracji.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Mogłoby się wydawać, że wykształcenie związane z architekturą wnętrz dotyczy wyłącznie – jak sama nazwa wskazuje – wnętrza. Nic bardziej mylnego. W ramach tego kierunku oferowane są zazwyczaj specjalności, dzięki którym można pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania mebli, przestrzeni ekspozycyjnych, tkaniny, czy ubioru. Widać wyraźnie, że Architekturę wnętrz charakteryzuje wszechstronny program nauczania, realizowany nie tylko w formie wykładów i ćwiczeń, lecz również wyjazdów naukowo- badawczych, konferencji, czy warsztatów.

Jak już wspomnieliśmy, Architektura wnętrz to mieszanka, szeroka paleta dyscyplin. Dlatego też studenci tego kierunku kształcą się między innymi w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, geometrii wykreślnej, budownictwa, czy konstrukcji budowlanych. Ponadto, zgłębiają zagadnienia związane z oświetleniem, ergonomią oraz projektowaniem architektonicznym.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Lista nabywanych przez studentów umiejętności jest bardzo długa. Co zrozumiałe, najważniejszą z nich jest umiejętność projektowania, ale żeby ją nabyć należy jeszcze, „po drodze” pozyskać wiele innych.

Studenci Architektury wnętrz uczą się interpretowania natury, notowania i zapisywania myśli projektowej, interpretowania zjawisk plastycznych, aranżacji przestrzeni i formy. Oczywiście, na tym nie koniec. Nabywają umiejętności stosowania metod geometrycznego kształtowania przestrzeni i form niezbędnych w procesie projektowania architektury i mebli, konstruowania wizualizacji przestrzennych, dobierania odpowiednich struktur i rozwiązań technicznych, posługiwania się światłem.

Architektura wnętrz to dziedzina złożona, w której wyobraźnia, kreatywność i pomysłowość spotykają się z zasadami i regułami. Wspólnie tworzą „coś” wyjątkowego, pięknego, a zarazem użytecznego i bezpiecznego.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Studia na kierunku Architektura wnętrz przede wszystkim przygotowują do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej. Oznacza to, że z dyplomem w kieszeni można rozpocząć pracę w biurach projektowych, jak również prowadzić własną działalność.

Wiedza i umiejętności związane z Architekturą wnętrz to podstawa ciekawej pracy. To fundament rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, tkaniny i ubioru, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej.

Pozyskane na studiach wykształcenie daje wybór drogi, którą można obrać w życiu zawodowym. Co ważne, daje możliwość pracy nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.

WSZYSTKO O KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ - KRAKÓW

Komentarze (0)