Media interaktywne i widowiska

Media interaktywne i widowiska

Dodaj do ulubionych

Media interaktywne i widowiska studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Media interaktywne i widowiska to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku media interaktywne i widowiska, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: Studia II stopnia. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Media interaktywne i widowiska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku media interaktywne i widowiska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując media interaktywne i widowiska

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Media interaktywne i widowiska? Studia kształcą w zakresie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktyki. W trakcie będziesz mieć możliwość rozwijania swoich indywidualnych umiejętności i poszerzania własnego warsztatu zawodowego.

Kierunek dąży do osiągnięcia efektu synergicznego polegającego na współdziałaniu różnych czynników, których wynik jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań.

Dlatego też kierunek ma charakter interdyscyplinarny, a w siatce godzin można znaleźć takie przedmioty jak: Sztuka współczesna Media interaktywne, Laboratorium mediów, Dramaturgia mediów, Widowiska, Dramat czy Scenariusz widowiska.

Ponadto program studiów oparty jest na project based learning, co sprawia, że czeka na Ciebie wiele ciekawych projektów.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • specyfiki przedmiotowej i metodologicznej wybranych nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej,
 • wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania informacje z wykorzystaniem różnych źródeł tradycyjnych oraz współczesnych, w tym zasobów cyfrowych i internetowych baz danych,
 • terminologii nauk humanistycznych w zakresie badań nad dramatem, teatrem i widowiskami,
 • refleksji nad przemianami kulturowymi, metodologicznymi, terminologicznymi zachodzącymi pomiędzy tradycyjnymi i współczesnymi ujęciami sztuk widowiskowych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku media interaktywne i widowiska?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek media interaktywne i widowiska jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

 

Studia na kierunku media interaktywne i widowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek media interaktywne i widowiska będą miały okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu sztuki, kultury, informatyki oraz nowych mediów. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Media interaktywne
 • Narracje multimedialne
 • Sztuka współczesna
 • Sztuka najnowsza

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku, zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczysz się analizować wybrane zjawiska kulturowe.

Ponadto rozwiniesz swoje zdolności artystyczne i nauczysz się tworzenia projektów multimedialnych oraz podejmowania działań z zakresu mediów interaktywnych. Studenci poznają także zaawansowane techniki zarządzania i marketingu, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku Media interaktywne i widowiska są przeznaczone dla osób zainteresowanych współczesną rzeczywistością medialną, sztukami wizualnymi i performatywnymi, wideo, nowymi mediami, nową muzyką oraz różnymi innymi formami komunikacji.

Studia pozwolą Ci zatem na przełożenie Twoich pasji na karierę zawodową. Jeżeli zatem interesujesz się współczesną sztuką to Media interaktywne i widowiska mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować media interaktywne i widowiska

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek media interaktywne i widowiska:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku media interaktywne i widowiska trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku media interaktywne i widowiska będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku media interaktywne i widowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku media interaktywne i widowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek media interaktywne i widowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku media interaktywne i widowiska

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Media interaktywne i widowiska? Pracę znajdziesz jako pracownik w placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną, szczególnie w aspekcie międzykulturowym, pracownik w placówkach zajmujących się analizą nośników komunikacji, pracownik w działach promocji, pracownik w komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych oraz politycznych, pracownik w archiwach państwowych. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Media interaktywne i widowiska mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 
Absolwent kierunku media interaktywne i widowiska znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną, szczególnie w aspekcie międzykulturowym,
 • pracownik w placówkach zajmujących się analizą nośników komunikacji,
 • pracownik w działach promocji,
 • pracownik w komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych oraz politycznych,
 • pracownik teatru i innym instytucji kulturowych.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA

Komentarze (0)