Międzynarodowe studia polskie

Międzynarodowe studia polskie

Dodaj do ulubionych

Międzynarodowe studia polskie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku międzynarodowe studia polskie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe studia polskie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku międzynarodowe studia polskie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując międzynarodowe studia polskie

Program studiów i przedmioty

Studia są także przeznaczone dla obcokrajowców, jednak muszą oni posiadać wystarczające do komunikacji kompetencje w zakresie języka polskiego, poświadczone certyfikatem lub egzaminem przeprowadzonym przez uniwersytet.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Międzynarodowe studia polskie? Studia kształcą w zakresie obejmującym temat Polski w świecie, zwłaszcza w najbliższym – europejskim kontekście, a także kłądą nacisk na nabywanie ogólniejszej wiedzy o współczesnym świecie jako obszarze kulturowych zróżnicowań i różnorodnych kulturowych transferów.

Dostępne są trzy specjalności: Doradztwo kulturowe, Publicystyka kulturowa oraz Translatoryka. W zależności od wybranego kursu, będziesz mógł rozwijąć umiejętności w zakresie dyskursu językowego, promocji czy dziennikarstwa.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk humanistycznych i społecznych oraz o miejscu studiów nad językiem i kulturą pośród tych dyscyplin naukowych,
 • zagadnień wymiany wartości kulturowych, a zwłaszcza związanych z międzynarodowym dziennikarstwem publicystycznym,
 • tradycji oraz interferencji kultur w świecie współczesnym oraz o najnowszych tendencjach w ich rozwoju
 • współczesnych dokonaniach ośrodków i szkół badawczych z dziedziny badań nad językiem i kulturą oraz wybranej specjalności,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku międzynarodowe studia polskie?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek międzynarodowe studia polskie jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku międzynarodowe studia polskie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na powyższym kierunku będziesz miał okazję poznać specyfikę kultury polskiej oraz jej związków z innymi kulturami na świecie. Ponadto zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, literatury oraz szeroko pojętego biznesu. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Nowe media w biznesie i współpraca z mediami
 • Etykieta biznesowa w komunikacji międzykulturowej
 • Retoryka i erystyka
 • Komunikacja niewerbalna

Studenci dokonają także wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę modułów specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku międzynarodowe studia polskie zdobędziesz szereg cennych umiejętności praktycznych. W ramach zajęć nauczysz się dokonywać analizy wybranych zjawisk kulturowych i społecznych. Studenci nauczą się także analizować i interpretować teksty z kanonu literatury polskiej i światowej.

Ponadto, rozwiniesz swoje zdolności komunikacyjne oraz poznasz specjalistyczną terminologię stosowaną w biznesie, branży turystycznej czy kulturowej. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zyskasz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Adresatem tych studiów są nie tylko Polacy, ale także obcokrajowcy zainteresowani dziedzictwem oraz kulturą naszego kraju. Kierunek da Ci możliwość poznania kultury polskiej z perspektywy międzynarodowej oraz międzykulturowej.

Dostępnych jest kilka ciekawych specjalności, co sprawi, że każdy znajdzie dla siebie interesujący aspekt w zakresie tego obszernego tematu.

Niezależnie od tego czy chcesz zostać doradcą kulturowym, dziennikarzem czy literaturoznawcą Międzynarodowe studia polskie są ciekawą możliwością zgłębienia wiedzy na temat bogatej przeszłości oraz obecnych relacji międzynarodowych naszego kraju!

 

5. Gdzie studiować międzynarodowe studia polskie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek międzynarodowe studia polskie:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku międzynarodowe studia polskie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W zależności od uczelni studia pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowe studia polskie będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata. Natomiast studia drugiego stopnia trwają cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Czas trwania studiów na kierunku międzynarodowe studia polskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE STUDIA I STOPNIA

MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek międzynarodowe studia polskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku międzynarodowe studia polskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
40
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek międzynarodowe studia polskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzynarodowe studia polskie

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Międzynarodowe studia polskie? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach naukowych i instytucjach kultury, których działalność ma wymiar międzynarodowy, sferach wymiany i współpracy międzynarodowej czy dziennikarz lub ekspert so spraw norm oraz konwencji zachowań komunikacyjno-kulturowych.

Jeżeli zatem chcesz zostać specjalistą w zakresie relacji Polski z innymi państwami to Międzynarodowe studia polskie polskie mogą być początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

Absolwent kierunku międzynarodowe studia polskie znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • dziennikarz kulturowy,
 • pracownik do spraw promocji,
 • pracownik w instytucjach kultury,
 • pracownik instytucji Unii Europejskich,
 • pracownik administracji państwowej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE

Komentarze (0)