Bezpieczeństwo w biznesie

Bezpieczeństwo w biznesie

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo w biznesie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie rozpocznie się 6 czerwca 2022 r. i potrwa do 23 września 2022 r. | bezpieczeństwo w biznesie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo w biznesie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym | bezpieczeństwo w biznesie - uczelnie >

Opis kierunku

Kierunek bezpieczeństwo w biznesie ma charakter interdyscyplinarny. Unikatowa propozycja kształcenia przygotowuje studentów do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem, ale w kontekście bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych współpracujących z biznesem. Studia łączą nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki z obszaru ekonomii i finansów.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci zawodowo zajmują się zapewnianiem bezpieczeństwa w różnym zakresie, a także zarządzaniem kryzysowym, które związane jest z organizacją imprez masowych, przewozem towarów i osób, monitorowaniem zagrożeń oraz zarządzaniem infrastrukturą miejską.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie:

 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bezpieczeństwo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Bezpieczeństwo w biznesie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo w biznesie studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo w biznesie studia I stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE?

Bezpieczeństwo w biznesie to kierunek, który odpowiada na problemy aktualnych wyzwań, pojawiających się w biznesie. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów zewnętrznych i mają formę ćwiczeń lub laboratoriów.

Studenci w trakcie realizowanych przedmiotów uczą się diagnozować, analizować i oceniać ryzyko wyzwań, które pojawiają się w otoczeniu biznesowym. Nabywają wiedzę, która umożliwia stosowanie prawnych procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, zapoznają się z bezpieczeństwem systemów finansowych, a także z metodami zarządzania ryzykiem w transporcie, spedycji i logistyce. Będziesz miał/a okazję zgłębiać zagadnienia odnoszące się do bezpieczeństwa w nieruchomościach biznesowych oraz bezpieczeństwa imprez masowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w biznesie możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek bezpieczeństwo w biznesie umożliwi Ci zdobycie wiedzy odnoszącej się do nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie, oraz ekonomii i finansów w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego, technik pracy menedżera, bezpieczeństwa finansowego i zarządzania ryzykiem, zarządzania bezpieczeństwem publicznym, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Studenci mają okazję zdobyć umiejętności informatyczne, które łączą się z wiedzą z zakresu ochrony danych i informacji. Nabywają kompetencje związane z zarządzaniem zespołami i pracą w grupie. Zdobywają także wiedzę i zdolności potrzebne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w biznesie trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE?

Absolwenci bezpieczeństwa w biznesie mogą być zatrudniani zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Są przygotowani do pracy w zespołach zarządzania kryzysowego w firmach, jednostkach samorządu terytorialnego, koordynowania prac zespołów zabezpieczających imprezy masowe czy też odpowiadających za utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo w biznesie:

 • instytucje i firmy prywatne, które oferują profesjonalne usługi z zakresu zapewniania bezpieczeństwa
 • struktury centralnej i terenowej administracji rządowej
 • organizacje pozarządowe
 • ośrodki doradcze
 • sektor edukacji dla bezpieczeństwa
 • zespoły zarządzania kryzysowego

Wykształcenie absolwentów bezpieczeństwa w biznesie obejmuje elementy związane z umiejętnościami informatycznymi oraz wiedzą odnoszącą się do ochrony danych i informacji. Umożliwi to podjęcie pracy odnoszącej się do administrowania i koordynowania ochrony danych i informacji, a także zapewniania bezpieczeństwa oprogramowania i systemów teleinformatycznych.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE

Komentarze (0)