Dodaj do ulubionych

Komunikacja cyfrowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Komunikacja cyfrowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Komunikacja cyfrowa to kierunek stanowiący odpowiedź na potrzeby i wymagania współczesnego świata i rynku zatrudnienia. W toku studiów studenci pozyskują wiedzę z trzech obszarów, które można określić mianem ogólnorozwojowego, komunikacyjnego oraz cyfrowego. Zaznajamiają się między innymi z teorią komunikacji, humanistyki cyfrowej, zróżnicowania przestrzeni komunikacyjnej, czy budowania wizerunku.

Po otrzymaniu złożonej i zróżnicowanej wiedzy absolwenci kierunku Komunikacja cyfrowa stają się specjalistami, którzy mogą pełnić różne funkcje; od brokerów informacji, przez specjalistów do spraw marketingu internetowego i copywriterów po specjalistów w zakresie komunikacji wewnętrznej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Komunikacja cyfrowa jest kierunkiem interdyscyplinarnym i właśnie jego charakter sprawia, że staje się coraz popularniejszy. Oznacza to, że chętnych na studia jest wielu, zatem w procesie rekrutacyjnym należy wyróżniać się jak najlepszymi wynikami.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Komunikacja cyfrowa:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • przedmiot do wyboru.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KOMUNIKACJA CYFROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Komunikacja cyfrowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Jednostka prowadząca

Komunikacja cyfrowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku komunikacja cyfrowa

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 31.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2021
do 31.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 31.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2021
do 31.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku komunikacja cyfrowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA CYFROWA?

Komunikacja cyfrowa to kierunek, który oferuje kształcenie w zakresie takich dziedzin jak nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne. Co istotne, realizowany program nauczania dostosowany jest do potrzeb otoczenia społeczno- gospodarczego, co daje absolwentom możliwość zdobycia pracy w podmiotach, należących do różnych sektorów.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Komunikacja cyfrowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Komunikacja cyfrowa pozyskują obszerną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych, z wyróżnieniem takich dyscyplin jak językoznawstwo, wiedza o mediach, socjologia, czy psychologia. Ponadto, zdobywają wiedzę o metodach i technikach pozyskiwania i analizy danych w komunikacji oraz ewaluacji efektów działań komunikacyjnych.

W toku studiów zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi zasad funkcjonowania w społeczeństwie, technik obliczeniowych przydatnych w informatyce, struktury i organizacji typowych systemów komputerowych, jak również wykorzystywania typowych aplikacji.

Istotną umiejętnością rozwijaną na studiach jest umiejętność wykorzystywania wiedzy na temat odbiorców działań komunikacyjnych, sposobów ich określania, ich więzi społecznych i językowej identyfikacji, a także umiejętność tworzenia cyfrowych treści audiowizualnych i stosowania metod matematycznych do rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOMUNIKACJA CYFROWA STUDIA NIESTACJONARNE

KOMUNIKACJA CYFROWA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA CYFROWA?

Studia na kierunku Komunikacja cyfrowa trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku komunikacja cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KOMUNIKACJA CYFROWA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek komunikacja cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

język obcy, język polski, przedmiot do wyboru

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku komunikacja cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
45
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek komunikacja cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOMUNIKACJA CYFROWA?

Absolwenci studiów na kierunku Komunikacja cyfrowa posiadają szeroką wiedzę interdyscyplinarną i jednocześnie zróżnicowane praktyczne umiejętności. Dzięki temu będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i sektorze prywatnym. Studia na kierunku Komunikacja cyfrowa dają przygotowanie do pracy między innymi w agencjach public relations, mediach, firmach sektora kreatywnego, firmach sektora IT, czy instytucjach kultury.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Komunikacja cyfrowa:

 • specjalista w zakresie kontaktów z interesariuszami,
 • specjalista w zakresie komunikacji wewnętrznej,
 • specjalista w zakresie zarządzania wiedzą,
 • webmaster,
 • broker informacji,
 • copywriter,
 • specjalista do spraw marketingu internetowego,
 • specjalista do spraw social media,
 • specjalista w zespole projektowym.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA CYFROWA

Komentarze (0)