Media audiowizualne i kultura cyfrowa

Media audiowizualne i kultura cyfrowa

Dodaj do ulubionych

Media audiowizualne i kultura cyfrowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa koncentrują się wokół filmu, mediów audiowizualnych oraz zjawisk przynależących do współczesnej kultury cyfrowej. Wśród poruszanych na zajęciach zagadnień wyróżnić można między innymi: badania nowych mediów i filmu przy wykorzystaniu różnych modeli estetycznych, funkcjonowanie rozmaitych systemów produkcyjno- dystrybucyjnych w obszarze mediów oraz społeczne, ekonomiczne i techniczne determinanty medialnych procesów twórczych i praktyk odbiorczych.

Po zakończeniu kształcenia i uzyskaniu dyplomu absolwenci Mediów audiowizualnych i kultury cyfrowej mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach kultury, instytucjach artystycznych i medialnych, wydawnictwach, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach prywatnych, czy urzędach administracji państwowej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Podstawą procesu kwalifikacyjnego na studia na kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa jest ukończenie studiów licencjackich, bądź studiów magisterskich, w dowolnej specjalności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Media audiowizualne i kultura cyfrowa stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku media audiowizualne i kultura cyfrowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA?

Studia na kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa obejmują różne moduły i przestrzenie zdobywanej wiedzy. Wśród nich wymienić można między innymi: strategie badań mediów, narracje audiowizualne, kreację i produkcję, politykę mediów, czy dystrybucję medialną. Kierunek ma wykształcić umiejętność krytycznego myślenia oraz dostarczyć niezbędnych narzędzi do zrozumienia, analizy i aktywnego uczestniczenia we współczesnej kulturze, zarówno w roli odbiorcy, jak i twórcy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W kształceniu na kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa najistotniejsze jest pozyskanie umiejętności. Studenci rozwijają się w zakresie badania strategii sektora medialnego oraz praktyk mediów społecznych, analizy tekstów audiowizualnych, praktyk designu czy kreacji przekazu multimedialnego.

Ponadto, rozwijają umiejętności planowania, organizowania działań w obszarze mediów audiowizualnych i kultury cyfrowej, jak również nabywają niezbędnych w pracy kompetencji, takich jak komunikatywność, efektywność działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem i zdolność do kierowania zespołem.

 

3. Gdzie studiować Media audiowizualne i kulturę cyfrową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Media audiowizualne i kultura cyfrowa:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA?

Studia na kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku media audiowizualne i kultura cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku media audiowizualne i kultura cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek media audiowizualne i kultura cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA?

Studia na kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy zawodowej, kształcą też umiejętności pozwalające na twórcze i niezależne rozwiązywanie problemów zawodowych.

Z pozyskanym wykształceniem można pełnić funkcje dziennikarza, krytyka artystycznego, działacza organizacji pozarządowej, pracownika agencji reklamowej, animatora kultury, specjalisty do spraw public relations, pracownika działu promocji, pracownika domu kultury, czy redaktora.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa:

  • instytucje kultury,
  • instytucje artystyczne,
  • media,
  • wydawnictwa,
  • organizacje pozarządowe,
  • agencje public relations,
  • urzędy administracji państwowej,
  • przedsiębiorstwa prywatne.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA

Komentarze (0)