Dodaj do ulubionych

EDUKACJA KULTURALNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku edukacja kulturalna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym.

 

Edukacja kulturalna to studia, które umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, kulturoznawczych i artystycznych. Studenci dowiedzą się więcej na temat kultury współczesnej, historii sztuki czy filozofii. Ponadto nauczą się tworzenia programów edukacyjnych oraz organizacji różnego rodzaju wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, szkołach, świetlicach oraz domach kultury. Studia przygotowują do pracy w charakterze animatora i pedagoga.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, które zdecydują się aplikować na kierunek edukacja kulturalna, powinni zastosować się do wymogów rekrutacyjnych. Zasady te mogą być zmienne i różnić się w zależności od wybranej uczelni.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku edukacja kulturalna to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku: animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną oraz na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EDUKACJA KULTURALNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Edukacja kulturalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku edukacja kulturalna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA KULTURALNA?

Edukacja kulturalna to studia, które wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania. Dzięki temu studenci zdobędą wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz skupią się na pogłębianiu wiedzy z zakresu nauk kulturowych, artystycznych oraz społecznych. Ponadto rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku edukacja kulturalna możemy podzielić na:

1.Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku edukacja kulturalna zdobędą kompleksową wiedzę na temat kulturoznawstwa, nauk społecznych, artystycznych i humanistycznych. W czasie licznych zajęć, dowiedzą się więcej o historii i teorii sztuki, kulturze współczesnej oraz współczesnych zjawiskach artystycznych. Ponadto poznają specyfikę animacji społeczno-kulturalnej, mediacji i partycypacji. Jako że studia na powyższym kierunku będą miały wymiar praktyczny, studenci rozwiną cenne umiejętności i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim nauczą się analizowania i diagnozowania potrzeb publiczności oraz układania dopasowanych do nich programów edukacyjnych. Ponadto zdobędą przygotowanie pedagogiczne i poznają zasady prowadzenia animacji oraz zajęć z zakresu edukacji kulturowej. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności twórczych i artystycznych. Osoby, które aplikują na powyższy kierunek będą miały szansę uczęszczać na warsztaty badawcze, dzięki którym zdobędą niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EDUKACJA KULTURALNA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA KULTURALNA?

Studia na kierunku edukacja kulturalna trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku edukacja kulturalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EDUKACJA KULTURALNA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku edukacja kulturalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
12
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek edukacja kulturalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EDUKACJA KULTURALNA?

Po ukończeniu studiów na kierunku edukacja kulturalna można znaleźć ciekawą i jednocześnie przyszłościową pracę zawodową. Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom mogą związać swoją przyszłość z różnego rodzaju instytucjami kulturowymi oraz oświatowymi. Ponadto idealnie odnajdą się w zawodzie animatora oraz pedagoga. Równie ciekawą opcją może być praca w bibliotekach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w świetlicach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku edukacja kulturalna:

  • instytucje kulturalne
  • placówki oświatowe
  • świetlice
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • teatry
  • galerie sztuki

Uzyskane wykształcenie otwiera wiele zawodowych drzwi, a studenci mają szanse zdobyć wymarzoną pracę.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA KULTURALNA

Komentarze (0)