PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH

PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH

Dodaj do ulubionych

PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH studia – kierunek studiów

tudia na kierunku produkcja form audiowizualnych to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Program nauczania na kierunku produkcja form audiowizualnych będzie oscylował wokół zagadnień związanych z historią filmu, medioznawstwem, zarządzaniem, marketingiem czy ekonomią. Studenci nauczą się zasad zarządzania produkcją filmową, montażu filmowego oraz budżetowania produkcji filmowej i telewizyjnej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży filmowej, produkcji telewizyjnej lub w agencjach marketingowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby jak najlepiej wypaść w procesie rekrutacji na kierunek produkcja form audiowizualnych, należy odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku produkcja form audiowizualnych to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia/historia sztuki/WOS/matematyka/filozofia/informatyka

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Produkcja form audiowizualnych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku produkcja form audiowizualnych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH?

Praca w branża filmowej i telewizyjnej daje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Dlatego też, od lat nie brakuje chętnych na kierunku związane z mediami, aktorstwem czy produkcją filmową. Studia produkcja form audiowizualnych, dzięki swojemu interdyscyplinarnemu programowi nauczania, przygotowują do pracy w branży filmowej, telewizyjnej i medialnej.

Program nauczania zakłada realizacje treści związanych z filmoznawstwem, zarządzaniem, ekonomią czy przedsiębiorczością. Ponadto, studenci będą mieli szansę zdobyć szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem będą mogli wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku produkcja form audiowizualnych możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek produkcja form audiowizualnych rozwiną wiedzę z zakresu filmoznawstwa. Tym samym poznają historię oraz teorię kina polskiego i powszechnego oraz dowiedzą się więcej na temat technologii stosowanych w kinie.

Studenci poznają także system produkcji filmowej i telewizyjnej oraz nauczą się działań związanych z post produkcją oraz dodawaniem efektów specjalnych.

W planie zajęć znajdą się także warsztaty, dzięki którym studenci rozwiną wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się planowania przebiegu produkcji filmowej i telewizyjnej oraz podejmowania działań związanych z jej finansowaniem.

Ponadto rozwiną zdolności ekonomiczne i poznają podstawy finansów i rachunkowości oraz księgowości. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka zarządzania zespołem produkcyjnym, ryzykiem oraz finansami. Studenci będą mieli także dostęp do nowoczesnego studia telewizyjnego, w którym zdobędą niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

 

3. Gdzie studiować Produkcję form audiowizualnych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Produkcja form audiowizualnych:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH STUDIA NIESTACJONARNE

PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH?

Studia na kierunku produkcja form audiowizualnych trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku produkcja form audiowizualnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek produkcja form audiowizualnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

filozofia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku produkcja form audiowizualnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek produkcja form audiowizualnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
111.00
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH?

Absolwenci kierunku produkcja form audiowizualnych nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy branży filmowej i telewizyjnej.

Po ukończeniu studiów znajdą zatrudnienie w zawodzie producenta filmowego. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z dziennikarstwem lub podjęcie pracy w agencji reklamowej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku produkcja form audiowizualnych:

 • branża filmowa i telewizyjna
 • media
 • agencje reklamowe
 • firmy dystrybucyjne
 • firmy PR
 • firmy zajmujące się audiowizualną oprawą koncertów

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH

Komentarze (0)