Dodaj do ulubionych

PROJEKTOWANIE KULTURY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku projektowanie kultury to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Osoby, które aplikują na kierunek projektowanie kultury zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat kulturoznawstwa, historii sztuki oraz filozofii. W ramach licznych warsztatów nauczą się organizacji wydarzeń kulturalnych oraz prowadzenia kampanii reklamowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, instytucjach kultury, biurach podróży czy w organizacjach pozarządowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia humanistyczne cieszą się niesłabnącą popularnością, dlatego też kandydaci na kierunek projektowanie kultury powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, aktualnie obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku projektowanie kultury to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia/historia muzyki/historia sztuki/język łaciński/biologia/WOS/geografia/matematyka

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PROJEKTOWANIE KULTURY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Projektowanie kultury stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku projektowanie kultury

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE KULTURY?

Studia na kierunku projektowanie kultury kształcą humanistów, posiadających konkretne kwalifikacje zawodowe do organizacji wydarzeń artystycznych i kulturowych. Program kształcenia kładzie nacisk na doskonalenie umiejętności praktycznych, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

Obecnie, pracodawcy największą uwagę zwracają na umiejętności i kwalifikacje posiadane przez kandydatów, dlatego też powyższe studia zakładają realizację licznych praktyk, zajęć warsztatowych czy wyjazdów terenowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku projektowanie kultury możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku projektowanie kultury zdobędą wszechstronną wiedzę humanistyczną. W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z historią sztuki, filozofią oraz kulturą współczesną. Ponadto, studenci rozwiną swoją wiedzę na temat historii filmu czy kultury popularnej.

Ze względu na praktyczny wymiar powyższych studiów, w programie znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających warsztatów, dzięki którym studenci podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim nauczą się zarządzania turystyką oraz instytucjami kultury. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności z obszaru organizacji wydarzeń i imprez artystycznych oraz kulturalnych.

Studenci skupia się również na rozwijaniu umiejętności z obszaru marketingu i reklamy, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonych do tego instytucjach kultury.

 

3. Gdzie studiować Projektowanie kultury

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Projektowanie kultury:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PROJEKTOWANIE KULTURY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE KULTURY?

Studia na kierunku projektowanie kultury trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku projektowanie kultury na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PROJEKTOWANIE KULTURY STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek projektowanie kultury na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku projektowanie kultury na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek projektowanie kultury na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE KULTURY?

Ukończenie studiów humanistycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku projektowanie kultury, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, mogą związać swoją przyszłość z wybranymi instytucjami kultury, w tym muzeami, domami kultury czy galeriami sztuki.

Równie ciekawą opcją może być podjęcie zatrudnienia w agencjach reklamowych lub w agencjach PR. Studenci mogą się również zdecydować na prace w organizacjach pozarządowych lub w administracji samorządowej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku projektowanie kultury:

 • agencje PR
 • agencje reklamowe
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje kultury
 • jednostki administracji samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE KULTURY

Komentarze (0)