Dodaj do ulubionych

SOCIAL SCIENCES studia – kierunek studiów

Studia na kierunku social sciences to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 latau (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Program nauczania na kierunku social sciences oscyluje wokół nauk społecznych, administracyjnych oraz ekonomicznych. Studenci nauczą się diagnostyki psychologicznej czy analizowania wybranych zjawisk społecznych i ekonomicznych.

Po ukończeniu powyższych studiów można podjąć pracę w jednostkach samorządu i administracji rządowej. Ponadto absolwenci znajdą zatrudnienie w międzynarodowych firmach i korporacjach oraz w działach HR.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia w języku obcym zyskują coraz większą popularność. Dlatego też kandydaci na kierunek social sciences powinni zapoznać się ze szczegółowymi wymogami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku social sciences to:

  • język obcy nowożytny
  • dowolnie wybrany przedmiot
  • język polski

Ponadto kandydaci powinni wykazać się znajomością języka angielskiego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCIAL SCIENCES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Social sciences stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 13.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku social sciences

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCIAL SCIENCES?

Obecnie, znajomość języka angielskiego jest umiejętnością docenianą przez pracodawców na całym świecie. Osoby, które aplikują na kierunek social sciences oprócz zdolności językowych, rozwiną także specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, psychologicznych czy socjologicznych.

Program kształcenia zakłada także realizacje warsztatów, dzięki którym studenci rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku social sciences możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku social sciences będzie oscylował wokół nauk społecznych, ekonomicznych, psychologicznych czy kulturoznawczych. Przede wszystkim rozwiną specjalistyczną wiedzę na temat psychologii i komunikacji społecznej.

W planie zajęć znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z antropologią kulturową oraz współczesnymi teoriami socjologicznymi. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych. Studenci nauczą się przeprowadzania badań społecznych i socjologicznych.

Co więcej, rozwiną zdolności z zakresu wykorzystywania zaawansowanych metod diagnostycznych w praktyce zawodowej. Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów, dzięki którym studenci dowiedzą się, w jaki sposób dokonywać analizy wybranych zjawisk społecznych i kulturowych.

Jako że studia są realizowane w całości w języku angielskim, studenci rozwiną zdolności językowe oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową.

 

3. Gdzie studiować Social sciences

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Social sciances:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCIAL SCIENCES STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCIAL SCIENCES?

Studia na kierunku social sciences będą trwały trzy lata (studia I stopnia)

Czas trwania studiów na kierunku social sciences na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCIAL SCIENCES STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek social sciences na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Przedmioty:

dowolny przedmiot, język angielski, język polski

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku social sciences na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek social sciences na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SOCIAL SCIENCES?

Dyplom ukończenia studiów anglojęzycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Dlatego też, absolwenci kierunku social sciences znajdą zatrudnienie w jednostkach samorządu i administracji rządowej.

Ponadto mogą związać swoją przyszłość ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz ruchami społecznymi. Dobrym rozwiązaniem może być także praca w międzynarodowych firmach i korporacjach lub w działach HR.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku social sciences:

  • dział HR
  • korporacje międzynarodowe
  • fundacje
  • stowarzyszenia
  • jednostki samorządu i administracji rządowej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCIAL SCIENCES

Komentarze (0)