TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Dodaj do ulubionych

TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  technologie obiegu zamkniętego to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

W trakcie studiów na kierunku technologie obiegu zamkniętego studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, matematycznych, chemicznych czy fizycznych. Ponadto rozwiną umiejętności zarządzania surowcami i gospodarką odpadami oraz nauczą się podstaw konstrukcji maszyn czy obsługi specjalistycznej aparatury procesowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w zakładach produkcyjnych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z przemysłem farmaceutycznym, przetwórczym czy rolno-spożywczym.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aplikując na kierunek technologie obiegu zamkniętego należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki znajomości zasad, można lepiej wypaść na tle innych kandydatów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku technologie obiegu zamkniętego to:

  • matematyka
  • matematyka/ biologia/chemia/fizyka/informatyka

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Technologie obiegu zamkniętego stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 28.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 15.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku technologie obiegu zamkniętego

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO?

Obecnie, myśl ekologiczna zyskuje na popularności. Gospodarka obiegu zamkniętego idealnie wpasowuje się w ten trend i polega na ponownym wykorzystaniu zużytych materiałów. Studenci kierunku technologie obiegu zamkniętego, ze względu na interdyscyplinarny program nauczania, zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, matematycznych, chemicznych oraz informatycznych. Ponadto rozwiną cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku technologie obiegu zamkniętego możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku technologie obiegu zamkniętego będzie oscylował wokół nauk technicznych, informatycznych, matematycznych oraz chemicznych. W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z chemią organiczną i nieorganiczną, geologią, termodynamiką oraz biotechnologią. Co więcej, studenci zdobędą kompleksową wiedzę z obszaru mikrobiologii, toksykologii i fizyki.

Ważnym elementem kształcenia będzie również doskonalenie umiejętności praktycznych. Osoby, które aplikują na powyższe studia nauczą się zarządzania surowcami i gospodarką odpadami. Ponadto dowiedzą się więcej na temat przetwarzania surowców naturalnych, w szczególności chemicznych.

Program nauczania przewiduje realizacje warsztatów z zakresu wykorzystywania technologii recyklingowych czy obsługi specjalistycznych maszyn i aparatury. Studenci rozwiną również zdolności językowe, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować kierunek Technologie obiegu zakniętego

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Technologie obiegu zamkniętego:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO?

Studia na kierunku technologie obiegu zamkniętego trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku technologie obiegu zamkniętego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek technologie obiegu zamkniętego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku technologie obiegu zamkniętego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek technologie obiegu zamkniętego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO?

Ukończenie studiów na kierunku technologie obiegu zamkniętego daje wiele możliwości zatrudnienia. Absolwenci znajdą prace w zakładach produkcyjnych różnych branż – zwłaszcza branży chemicznej.

Ponadto mogą związać swoją przyszłość z przemysłem przetwórczym. Równie ciekawą opcją jest praca w firmach doradczo-konsultingowych oraz wybranych organach administracji państwowej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku technologie obiegu zamkniętego:

  • zakłady produkcyjne
  • organy administracji państwowej
  • firmy doradcze
  • przemysł przetwórczy
  • urzędy miejskie

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Komentarze (0)