ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W SZTUKACH SCENICZNYCH

ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W SZTUKACH SCENICZNYCH

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W SZTUKACH SCENICZNYCH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, kulturoznawczych, artystycznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto nauczą się zarządzania, wykorzystywania technik marketingowych oraz zasad skutecznej komunikacji.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość ze stanowiskami kierowniczymi i menedżerskimi. Równie ciekawą opcją może być praca w instytucjach kultury, agencjach reklamowych czy działach reklamowych i Public Relations.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Obecnie coraz więcej absolwentów studiów wyższych decyduje się kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia. Ze względu na tak duże zainteresowanie, kandydaci na kierunek zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych powinni odpowiednio wcześniej zapoaznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych to:

  • dyplom ukończenia studiów na kierunku wiedza o teatrze, zarządzanie Instytucjami artystycznymi.

W przypadku ukończenia innych kierunków konieczne jest przejście rozmowy kwalifikacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W SZTUKACH SCENICZNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W SZTUKACH SCENICZNYCH?

Studia na kierunku zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych łączą w sobie zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i kulturoznawczych z naukami marketingowymi oraz zarządzaniem. Dzięki tak różnorodnej tematyce, studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  •  studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych rozwiną kompleksową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, kulturoznawczych i artystycznych. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć o tematyce związanej z zarządzaniem i marketingiem.

Studenci rozwiną także szereg istotnych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się komunikacji artystycznej w sztukach scenicznych oraz zdobędą umiejętność analizowania zjawisk kulturowych i artystycznych.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z obszaru wykorzystywania technik marketingowych oraz zarządzania w praktyce zawodowej.

Dzięki temu że niektóre z zajęć będą prowadzone w języku angielskim, studenci rozwiną zdolności językowe oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować Zarządzanie i komunikację w sztukach scenicznych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W SZTUKACH SCENICZNYCH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W SZTUKACH SCENICZNYCH?

Studia na kierunku zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W SZTUKACH SCENICZNYCH STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W SZTUKACH SCENICZNYCH?

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury. Co więcej mogą podjąć pracę w działach PR, agencjach marketingowych oraz reklamowych, gdzie wykorzystają wiedzę zdobytą podczas studiów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych:

  • agencje reklamowe
  • działy PR
  • agencje marketingowe
  • instytucje kultury
  • firmy zajmujące się organizowaniem wydarzeń kulturowych

Absolwenci mogą także rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W SZTUKACH SCENICZNYCH

Komentarze (0)