LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE

LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku logistyka – studia wojskowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat  (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studenci kierunku logistyka – studia wojskowe rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, informatycznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. Ponadto otrzymają kompleksowe przygotowanie wojskowe oraz zdobędą szereg umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Absolwenci będą przygotowani do pełnienia zawodowej służy wojskowej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z centrami logistycznymi, magazynami czy firmach transportowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aplikując na studia wojskowe należy spełnić kilka istotnych warunków. Kandydaci na kierunek logistyka – studia wojskowe powinni przedstawić świadectwo niekaralności oraz wykazywać sprawność fizyczną, która pomoże im wykonywać zadania sprawnościowe. Ponadto, muszą oni zdać egzamin maturalny z określonych przedmiotów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku logistyka – studia wojskowe to:

  • matematyka
  • fizyka
  • język polski
  • język obcy nowożytny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Jednostka prowadząca

Logistyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka - studia wojskowe

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Logistyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 30.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 30.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 30.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 30.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka - studia wojskowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia logistyczne od lat zajmują jedno z czołowych miejsc w rankingach najpopularniejszych kierunków. Sprawnie działający sektor logistyczny jest gwarancją stabilnej gospodarki krajowej i światowej. Dlatego też, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie z tego obszaru. Studia na kierunku logistyka – studia wojskowe umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych oraz rozwijanie umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka-studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek logistyka-studia wojskowe zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych oraz informatycznych. Ponadto zyskają przygotowanie z obszaru zarządzania i marketingu oraz finansów. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych. W ramach licznych warsztatów nauczą się projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych.

Co więcej, poznają zasady zarządzania procesami logistycznymi, finansami oraz zespołem pracowniczym. Ważnym elementem kształcenia będzie także pobieranie przygotowanie wojskowego, w tym dowodzenia oraz eksploatacji sprzętu wojskowego. Studenci nauczą się również języka angielskiego i specjalistycznej terminologii branżowej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku logistyka– studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Czas trwania studiów na kierunku logistyka - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek logistyka - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oraz egzaminy ze sprawności fizycznej.

Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku logistyka - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek logistyka - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku logistyka– studia wojskowe otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci, dzięki zdobytemu przygotowaniu wojskowemu, będą mogli podjąć zawodową służbę wojskową. Równie ciekawą opcją może być praca w centrach logistycznych czy firmach transportowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logistyka– studia wojskowe:

  • wojsko
  • centra logistyczne
  • magazyny
  • firmy transportowe
  • przedsiębiorstwa produkcyjne

Absolwenci mogą także założyć własną działalność gospodarczą o profilu związanym ze zdobytym wykształceniem.

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)