MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE

MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku mechatronika – studia wojskowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat  (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Mechatronika jest kierunkiem, którego założeniem jest pozyskanie wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Czy identyczne założenia posiada Mechatronika, ale realizowana w ramach studiów wojskowych? Można powiedzieć, że tak, ale należy dodać do tego jeden istotny element, jakim jest kształcenie wojskowe, które charakteryzuje się nie tylko poszerzonym w stosunku do studiów cywilnych programem nauczania, ale i formą oraz warunkami studiowania.

Zapewne każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak liczne różnice występują pomiędzy studiami cywilnymi a studiami wojskowymi. Czy aby na pewno? Należy pamiętać, że studenta studiów cywilnych od studenta studiów wojskowych nie różni wyłącznie ubiór. Różnice te pojawiają się jeszcze przed rozpoczęciem nauki, w postępowaniu rekrutacyjnym na studia. Studia wojskowe to nie tylko nazwa, która podpowiada, że na zajęciach omawiane są zagadnienia związane z wojskiem. Są to studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, których zadaniem jest pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz pozyskanie przygotowania technicznego, umożliwiającego zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

Mechatronika realizowana w ramach studiów wojskowych bardzo często oferuje studentom możliwość wyboru specjalności. Jak szeroki jest wybór? Mogą to być między innymi: Uzbrojenie i elektronika, Artyleria rakietowa, Środki bojowe, Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, czy Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu. Co zrozumiałe, za każdą ze specjalności kryją się inne umiejętności do zdobycia, a co za tym idzie różnorodny zakres późniejszych obowiązków. Zdobytą wiedzę będzie można wykorzystać między innymi w jednostkach wojskowych i innych eksploatujących technikę uzbrojenia, biurach konstrukcyjno- technologicznych firm przemysłu obronnego i cywilnego, ośrodkach badawczo- rozwojowych, czy instytutach naukowych.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Podstawą kwalifikacji jest: test znajomości języka angielskiego- dotyczy osób, które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego; sprawdzian sprawności fizycznej; rozmowa kwalifikacyjna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Mechatronika - studia wojskowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika - studia wojskowe

MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika - studia wojskowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAKIE PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA SĄ WAŻNE?

Kiedy mówimy o studiach wojskowych, warto zaznaczyć, że będąc kandydatem nie wystarczy interesować się tylko wybranym kierunkiem kształcenia. Studia te posiadają specyficzny charakter i formę, dlatego nie można być nastawionym wyłącznie na zdobywanie wiedzy, w tym przypadku z zakresu mechatroniki. Z racji warunków nauki, zasad odbywania studiów oraz potencjalnej drogi zawodowej są to studia, które należy wybrać po głębszym przemyśleniu oraz dokładnym zapoznaniu się z ich programem kształcenia. Powód jest bardzo prosty. Stając się studentem Mechatroniki na studiach wojskowych stajemy się również żołnierzem, a zatem trudno pozostawić wszystko przypadkowi. Poza tym, zasady przeprowadzania rekrutacji powinny dać do myślenia i wysłać wyraźny sygnał, iż nie są to studia dla każdego, a studia dla ludzi z konkretnym pomysłem na siebie.

Kandydaci na studia wojskowe powinni być świadomi tego, że będą podlegać pewnym rygorom, dyscyplinie, a ich studia nie będą polegać wyłącznie na uczęszczaniu na zajęcia. Wymaga to umiejętności dostosowania się do panujących warunków, dobrej kondycji fizycznej, konkretnych cech osobowości i co wydaje się oczywiste – zainteresowań samym wojskiem i niemal wszystkim, co z nim związane. Trudno wyobrazić sobie, aby na studia wojskowe decydowały się osoby, które nie interesują się życiem w mundurze i nie posiadają najmniejszego wyobrażenia na temat tego, jak ono wygląda.

 

W programie studiów na kierunku mechatronika – studia wojskowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Przywództwo w dowodzeniu
 • Profilaktyka antykorupcyjna
 • Gotowość bojowa i mobilizacyjna
 • Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • Połączone wsparcie ogniowe
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy przetwarzania sygnałów
 • Anteny i układy mikrofalowe
 

Predyspozycje kandydata na studia wojskowe na kierunku Mechatronika:

 • zainteresowanie dziedziną mechatroniki oraz wykorzystaniem jej w wojsku,
 • odporność na stres,
 • zainteresowanie wojskiem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dostosowania się do panujących warunków,
 • dobra kondycja fizyczna,
 • przygotowanie na wprowadzenie zmian

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematyki
 • mechaniki i budowy mechanizmów współdziałających w urządzeniach i systemach mechatronicznych
 • elektrotechniki, elektroniki analogowej i cyfrowej
 • metodyki i techniki programowania oraz budowy baz danych
 • elementów i układów optoelektronicznych
 • architektury systemów i sieci komputerowych
 • systemów informatycznych wspomagających sterowanie systemu mechatronicznego
 • projektowania i wytwarzania układów mechatronicznych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia wojskowe na kierunku Mechatronika prowadzone są w ramach jednolitych studiów magisterskich, których celem jest przede wszystkim pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi, jak również techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP. Studenci zdobywają wiedzę obejmującą mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, automatykę i informatykę wraz z niezbędnymi elementami wiedzy i umiejętności z innych dziedzin niezbędnych do poznania budowy i zrozumienia zasady działania współczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych. Co wydaje się zrozumiałe, wiedza ta posiadać ma określony charakter, dlatego bardzo często studenci otrzymują wybór specjalności; od Artylerii rakietowej po Środki bojowe. Istotne jest również nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka mechatronika – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Studia wojskowe na kierunku Mechatronika prowadzone są wedle podziału na moduły: wojskowy oraz politechniczny, dzięki którym studenci pozyskują wiedzę z obszaru wybranego kierunku oraz wiedzę związaną z wojskiem. Grupa zajęć bloku wojskowego, czyli moduł oficerski zakłada przygotowanie kandydatów na oficerów do dowodzenia i realizacji zadań na pierwszym stanowisku służbowym w warunkach pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Jakie przedmioty znajdują się w obszarze kształcenia wojskowego? Między innymi: przywództwo w dowodzeniu, historia sztuki wojennej, taktyka, topografia wojskowa, zabezpieczenie logistyczne działań taktycznych, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, podstawy eksploatacji sprzętu wojskowego.

Jak już wspomnieliśmy, Mechatronika realizowana w ramach studiów wojskowych posiada liczne specjalności, a zatem w programach nauczania zaznaczona jest realizacja kształcenia specjalistycznego. Jaką wiedzę zdobywa się dzięki specjalnościom? Między innymi w zakresie zasad organizowania i prowadzenia osłony przeciwlotniczej elementów ugrupowania bojowego w różnych rodzajach działań taktycznych, możliwości taktyczno- technicznych sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu pododdziału przeciwlotniczego, budowy i eksploatacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych oraz zautomatyzowanych systemów dowodzenia i stacji radiolokacyjnych, czy też zasad prowadzenia działalności kontrolno- nadzorczej w zakresie zabezpieczenia logistycznego pododdziałów.

Kolejnym elementem kształcenia jest moduł politechniczny, czyli związany z Mechatroniką taką, jaką dobrze znamy. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą między innymi algebrę, analizę oraz elementy metod numerycznych, wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, czy fizykę ciała stałego, jak również wiedzę w zakresie takich zagadnień jak: wytrzymałość materiałów, kinematyka, dynamika, mechanika płynów, czy wytwarzanie i eksploatacja urządzeń mechatronicznych. Ponadto, studenci pozyskują wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, w zakresie automatyki z elementami robotyki, systemów informatycznych wspomagających sterowanie systemu mechatronicznego, czy też wiedzę dotyczącą zapisu konstrukcji układów i urządzeń mechatronicznych oraz symulacji ich działania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku mechatronika – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHATRONIKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE?

Absolwenci studiów na kierunku mechatronika – studia wojskowe nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim zostaną przygotowani do podjęcia zatrudnienia w jednostkach wojskowych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego. Równie ciekawą opcją może być praca w biurach konstrukcyjno-technologicznych firm przemysłu obronnego i cywilnego. Po ukończeniu studiów można zdecydować się na karierę naukową i zatrudnienie w jednostkach badawczo-naukowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechatronika – studia wojskowe:

 • wojsko
 • jednostki badawczo-naukowe
 • siły zbrojne
 • przedsiębiorstwa przemysłu obronnego
 • BOR
 • Straż Graniczna
 • Policja

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)