Dodaj do ulubionych

Biobezpieczeństwo studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studenci kierunku Biobezpieczeństwo pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu nauk biologicznych, nauk chemicznych oraz nauk społecznych. Poznają zagrożenia biologiczne i chemiczne występujące w środowisku, zasady funkcjonowania służb do spraw bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, a także procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach powodziowych, klimatycznych, biologicznych i chemicznych.

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego, którzy będą mogli wykonywać obowiązki w różnego rodzaju organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, ale także zarządzaniem kryzysowym.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kierunek Biobezpieczeństwo należy do obszarów nauk biologicznych oraz nauk chemicznych. Oznacza to, że skierowany jest do osób zainteresowanych właśnie tymi dziedzinami.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biobezpieczeństwo:

  • biologia,
  • chemia,
  • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOBEZPIECZEŃSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Biobezpieczeństwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 23.07.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biobezpieczeństwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBEZPIECZEŃSTWO?

Kierunek Biobezpieczeństwo oferowany jest na studiach o profilu ogólnoakademickim, które duży nacisk kładą na przygotowanie studentów do dalszej pracy badawczej, a w szczególności do podjęcia kolejnego etapu kształcenia. Biobezpieczeństwo to kierunek, w ramach którego można nabyć jasno określone umiejętności i kompetencje, dające przewagę na rynku zatrudnienia.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (licencjackie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne,
  • studia niestacjonarne.

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Przedmiotem kształcenia na studiach na kierunku Biobezpieczeństwo są treści z obszarów nauk biologicznych i chemicznych, ale również treści dotyczące występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa o nowych jakościowo cechach oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

Cechą charakterystyczną programu nauczania jest unikalne połączenie podstawowego modułu biologiczno- chemicznego z fakultatywnymi komponentami z zakresu zarządzania biobezpieczeństwem.

Studenci kierunku Biobezpieczeństwo zaznajamiają się z zagadnieniami nauk biologicznych, nauk chemicznych, a także zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń biologicznych i zagrożeń chemicznych, występujących w środowisku oraz zasadami funkcjonowania służb do spraw bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego.

Ponadto, poznają procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach bioterrorystycznych, powodziowych, klimatycznych, innych biologicznych i chemicznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOBEZPIECZEŃSTWO STUDIA NIESTACJONARNE

BIOBEZPIECZEŃSTWO STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBEZPIECZEŃSTWO?

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku biobezpieczeństwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOBEZPIECZEŃSTWO STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biobezpieczeństwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

Rekrutacja na podstawie kompletu dokumentów, a w przypadku gdy liczba chętnych przewyższy liczbę miejsc pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, matematyka.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biobezpieczeństwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biobezpieczeństwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOBEZPIECZEŃSTWO?

Kierunek studiów Biobezpieczeństwo zakłada kształcenie specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego. Absolwenci wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami identyfikowania oraz analizowania różnego rodzaju zagrożeń biologicznych.

Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, ale także zarządzaniem kryzysowym.

Inną możliwością zawodową mogą być podmioty prywatne, głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną zakrojoną na szeroką skalę, a związaną z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń w środowisku.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biobezpieczeństwo:

  • organy administracji publicznej zajmujące się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz zarządzaniem kryzysowym,
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBEZPIECZEŃSTWO

Komentarze (0)