Elektroniczne przetwarzanie informacji

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Dodaj do ulubionych

Elektroniczne przetwarzanie informacji studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Elektroniczne przetwarzanie informacji to kierunek, który łączy w sobie wiele dyscyplin, między innymi informatykę, nauki o sztuce, językoznawstwo, matematykę, literaturoznawstwo oraz nauki prawne. Celem studiów jest przygotowanie do projektowania i programowania różnorodnych usług informacyjnych udostępnianych przez Internet, jak również przygotowanie do uczestnictwa w ewolucji technologii stosowanych w sieci. W toku kształcenia studenci poznają narzędzia informatyczne stosowane w internetowych projektach komercyjnych, a także narzędzia, które mogą znaleźć zastosowanie w przyszłości.

Pozyskaną na studiach wiedzę absolwenci Elektronicznego przetwarzania informacji będą mogli wykorzystać między innymi jako projektanci, programiści, administratorzy aplikacji internetowych, graficy komputerowi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Elektroniczne przetwarzanie informacji to kierunek, w ramach którego studenci poznają różnorodne dyscypliny, a najważniejszą z nich jest informatyka. To właśnie ten przedmiot stanowi najważniejsze ogniwo procesu rekrutacyjnego.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Elektroniczne przetwarzania informacji:

 • informatyka,
 • matematyka,
 • język polski,
 • język angielski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Elektroniczne przetwarzanie informacji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Elektroniczne przetwarzanie informacji - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA I STOPNIA

ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI?

Studia na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji realizowane są według podziału stopnie. Pierwszy obejmuje naukę trwającą sześć semestrów, a drugi cztery semestry. Wiedza przekazywana jest podczas wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń projektowych, ćwiczeń laboratoryjnych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak między innymi: analiza matematyczna i algebra liniowa, technologie internetowe, projektowanie graficzne, antropologia obrazu, algorytmy i struktury danych, psycholingwistyczne mechanizmy percepcji, modelowanie i projektowanie systemów komputerowych, etnologiczne metody badań terenowych.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie budowy i funkcji systemu operacyjnego, zasad instalacji i uruchamiania serwerów usług oraz serwerów aplikacji, budowy i funkcji baz danych, narzędzi i metod budowy statycznego i dynamicznego dokumentu hipertekstowego, modelowania i projektowania systemów komputerowych.

Ponadto, pozyskują wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki i semantyki współczesnego języka, retoryki, tworzenia tekstów użytkowych przeznaczonych do publikacji w Internecie, budowy obrazu, budowy dzieła muzycznego, prawa autorskiego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI?

Studia na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI?

Absolwenci studiów na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji przygotowani są do projektowania i programowania serwisów informacyjnych w technologii www, projektowania i programowania ergonomicznego graficznego interfejsu użytkownika, projektowania i wykonywania grafiki oraz animacji komputerowej dla potrzeb serwisów www, administrowania złożonym serwisem www. Mogą pełnić funkcje administratorów aplikacji www, projektantów aplikacji internetowych, programistów aplikacji internetowych, testerów aplikacji internetowych, grafików komputerowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Elektroniczne przetwarzania informacji:

 • administrator aplikacji www,
 • projektant aplikacji internetowych,
 • programista aplikacji internetowych,
 • tester aplikacji internetowych,
 • grafik komputerowy.

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI

Komentarze (0)