Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Dodaj do ulubionych

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1, 5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa umożliwiają pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i badań systemów automatyki i sterowania. Kształcenie przygotowuje do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, a także do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, diagnostyki i automatyzacji badań eksperymentalnych oraz do opracowywania, wdrażania i nadzoru nad eksploatacją nowoczesnych urządzeń automatyki, systemów monitoringu i sterowania procesów przemysłowych.

Z dyplomem w kieszeni absolwenci kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa jest kierunkiem reprezentującym dziedziny inżynieryjno- techniczne, a zatem w postępowaniu kwalifikacyjnym, na pierwszym miejscu znajduje się matematyka.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • język obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

W programie studiów na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Prawo gospodarcze
 • Matematyka
 • Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
 • Architektura Systemów Komputerowych
 • Bazy danych
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Układy Elektroniczne i Technika Pomiarowa
 • CAD w grafice inżynierskiej
 • Podstawy ekonomii
 • Metody sztucznej inteligencji
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej
 • opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych
 • sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki
 • systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji
 • eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach
 • kompetencji społecznych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa to kierunek, który daje studentom możliwość wyboru konkretnego obszaru kształcenia.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: zasady programowania strukturalnego, miernictwo elektryczne, podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych, zarządzanie jakością, przetwarzanie sygnałów, sterowanie procesów ciągłych, metody sztucznej inteligencji, technika mikroprocesorowa, inżynieria oprogramowania.

Studenci nabywają wiedzę między innymi w zakresie struktury systemów mechatronicznych, teorii i metod optymalizacji, modelowania i symulacji komputerowych układów dynamicznych, sterowania ciągłych procesów opisanych modelem z czasem dyskretnym, metod sztucznej inteligencji stosowanych w projektowaniu układów i systemów wykorzystywanych w automatyce i robotyce.

Rozwijają umiejętności w zakresie projektowania użytkowych struktur systemu mechatronicznego, dokonywania implementacji sieci neuronowych na potrzeby systemów automatyki i robotyki, dokonywania analizy stabilności liniowych i nieliniowych układów sterowania, stosowania technik komputerowych przy analizie i syntezie złożonych układów regulacji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1, 5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Absolwenci Automatyki, robotyki i informatyki przemysłowej przygotowani są do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, wykonywania zadań inżynierskich w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych, czy rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów.

Będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji, ośrodkach naukowo- badawczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa:

 • zakłady produkcyjne,
 • przemysł chemiczny,
 • biura projektowe,
 • ośrodki naukowo- badawcze.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

Komentarze (0)