ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej to studia  inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zdobędą przygotowanie z zakresu zarządzania, marketingu, biznesu oraz nauk administracyjnych. Przede wszystkim nauczą się zarządzania bezpieczeństwem, diagnozowania zagrożeń oraz podejmowania środków prewencyjnych, a także zarządzania szeroko pojętym ryzykiem.

Po ukończeniu studiów absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami z sektora energetycznego i teleinformatycznego, a także znaleźć pracę w służbach mundurowych i jednostkach administracji publicznej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej dostępne są zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. W obu przypadkach trzeba spełnić określone warunki, aby pozytywnie przejść przez proces rekrutacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej to:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

Kandydaci na studia magisterskie muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz podsiadać kwalifikacje potrzebne do podjęcia studiów na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ?

Prawidłowe działanie infrastruktury krytycznej, czyli wszystkich systemów teleinformatycznych, transportowych i energetycznych wpływa na stabilną sytuację państwową. Dlatego też nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny. Ich kształceniem zajmuje się kierunek zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się identyfikować zagrożenia oraz poznają zasady zarządzania kryzysowego. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób zarządzać organizacją, finansami oraz zasobami ludzkimi.

W czasie studiów zyskają także zdolności interpretowania i wdrażania wymogów prawnych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które odbędą się w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ?

Studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ?

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej można znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę. Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, centrach zarządzania kryzysowego oraz w sektorze finansowym. Równie ciekawą opcją może być praca w służbach mundurowych oraz na stanowiskach menadżerskich.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej:

 • jednostki administracji publicznej

 • centra zarządzania kryzysowego

 • sektor finansowy

 • stanowiska menedżerskie

 • służby mundurowe

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Komentarze (0)