MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN

MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN

Dodaj do ulubionych

MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN studia – kierunek studiów

Studia na kierunku mechanika i projektowanie maszyn to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W czasie studiów na kierunku mechanika i projektowanie maszyn studenci zdobędą kompleksowe przygotowanie techniczne, a także rozwiną wiedzę z zakresu matematyki, informatyki, grafiki inżynierskiej, czy elektrotechniki. Ponadto poznają techniki wytwarzania i nauczą się obsługi programów i narzędzi informatycznych stosowanych w procesie projektowania maszyn.

Absolwenci znajdą pracę w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami projektowymi, firmami wytwarzającymi maszyny oraz z ośrodkami naukowo-badawczymi. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Ze względu na dużą liczbę chętnych na kierunek mechanika i projektowanie maszyn, kandydaci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku mechanika i projektowanie maszyn to:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka

 

Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych oraz posiadać kwalifikacje niezbędne do podjęcia studiów na kierunku mechanika i projektowanie maszyn.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Mechanika i projektowanie maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN STUDIA NIESTACJONARNE

MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN STUDIA I STOPNIA

MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechanika i projektowanie maszyn

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN?

Studia na kierunku mechanika i projektowanie maszyn skierowane są do osób, które chciałyby zdobyć wykształcenie techniczne i zawodowo rozwijać się w tym kierunku. Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania studenci będą mieli szansę zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu matematyki, inżynierii, informatyk, fizyki oraz innych nauk ścisłych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechanika i projektowanie maszyn możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne


2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku mechanika i projektowanie maszyn zakłada realizacje zajęć z zakresu algebry, fizyki inżynierskiej, elektroniki, mechaniki oraz wielu innych zagadnień. Studenci dowiedzą się także więcej na temat konstrukcji maszyn i wytrzymałości konstrukcji.

Co więcej nauczą się projektowania maszyn z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności z zakresu wytwarzania maszyn. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN?

Studia na kierunku mechanika i projektowanie maszyn trwają 3,5 oku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN?

Ukończenie studiów na kierunku mechanika i projektowanie maszyn otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach z przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego. Ponadto mogą podjąć pracę w firmach projektowych oraz firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją maszyn. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z ośrodkami naukowo-badawczymi, a także założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechanika i projektowanie maszyn:

 • przemysł maszynowy

 • przemysł motoryzacyjny

 • firmy projektowe

 • firmy zajmujące się produkcją maszyn

 • ośrodki naukowo-badawcze

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN

Komentarze (0)