FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Dodaj do ulubionych

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata  (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych, fizyki i radiologii. Ponadto nauczą się obsługi aparatury badawczej, pomiarowej i elektronicznej. Ponadto poznają zasady diagnostyki obrazowej oraz wykonywana rezonansu magnetycznego i badań ultrasonograficznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ośrodkach onkologicznych, komórkach radiacyjnych, szpitalach, prywatnych klinikach i gabinetach lekarskich oraz w zakładach diagnostyki obrazowej. Co więcej mogą założyć własną działalność gospodarczą o profilu związanym z uzyskanym wykształceniem.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Maturzyści, którzy chcą kontynuować naukę na studiach medycznych powinni pamiętać o spełnieniu kilku istotnych warunkach. Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji na kierunek fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej, należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi oraz podjąć odpowiednie przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej to:

  • matematyka

  • fizyka, chemia lub biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ?

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej skierowane są do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z systemem ochrony zdrowia. Studenci będą mieli szansę zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych oraz rozwinąć kwalifikacje zawodowe z zakresu medycyny i nauk fizycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk medycznych, fizycznych, ścisłych oraz technicznych. W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z fizyką i chemią ogólną, anatomia radiologiczną, fizjologią, radiobiologią oraz fizyką jądrową.

Osoby, które aplikują na powyższe studia wykształcą także szereg umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się wykonywania badań radiologicznych i ultrasonograficznych oraz poznają zasady diagnostyki obrazowej. Co więcej, dowiedzą się, w jaki sposób obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą i pomiarową oraz zyskają umiejętność przeprowadzania rezonansu magnetycznego. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zrealizują w placówkach ochrony zdrowia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ?

Studia na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ?

Ukończenie studiów medycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej znajdą zatrudnienie w szpitalach oraz prywatnych klinikach i gabinetach lekarskich. Ponadto mogą podjąć prace w w komórkach radiacyjnych instytucji odpowiedzialnych za pomiar skażeń, zakładach diagnostyki obrazowej oraz w laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej:

  • szpitale

  • prywatne kliniki

  • gabinety diagnostyki obrazowej

  • gabinety radiologiczne

  • ośrodki naukowo-badawcze

  • instytucje odpowiedzialne za pomiar skażeń wywołanych ekspozycją na promieniowanie jonizujące.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Komentarze (0)