Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Program studiów i przedmioty

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa łączą wiedzę z wielu dziedzin. Program studiów jest elastyczny tzn. część przedmiotów jest obowiązkowa, natomiast każdy student ma możliwość wyboru dodatkowych przedmiotów, które są najbliższe jego zainteresowaniom.

Dzięki takiej formie masz realny wpływ na swoją edukację i sam decydujesz czego chcesz się uczyć. W ramach obowiązkowych zajęć zdobędziesz wiedzę dotyczącą różnych rodzajów bezpieczeństwa, zapoznasz się z problematyką terroryzmu na świecie oraz zarządzania w kryzysowych sytuacjach.

Oprócz tego zostaną zaprezentowane aspekty związane z systemem bezpieczeństwa państwa i czynnikami zagrażającymi. Wśród przedmiotów do wyboru znajdują się zajęcia poruszające m.in. tematykę konfliktów etnicznych, roli psychologii w sytuacjach zagrożenia, procesu migracji ludności czy wpływu religii na pojawienie się sporów międzynarodowych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości różnych form instytucji publicznych oraz ich wzajemnych relacji i zasad współpracy
 • dysponowania pogłębionymi wiadomościami z zakresu istniejących systemów bezpieczeństwa oraz czynników mających wpływ na ich jakość
 • znajomości technik wykorzystywanych w przebiegu identyfikacji zagrożenia
 • wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej w procesie interpretowania występujących zjawisk i oceniania ich stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
 • analizowania czynników zagrażających oraz podejmowania stosownych działań zapobiegających niebezpieczeństwu
 • znajomości języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Uważasz, że potrafisz sprawnie analizować fakty i wyciągać z nich prawidłowe wnioski? Jesteś osobą otwartą na pracę w grupie i nie masz trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych? Śledzisz zdarzenia polityczne oraz gospodarcze mające miejsce na arenie międzynarodowej?

Jeśli tak, to trafiłeś na idealny kierunek studiów dla siebie jakim jest Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, zatem koniecznie przeczytaj o możliwościach jakie oferuje dla przyszłych studentów!

 

3. Gdzie studiować Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem pastwa:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Praca po studiach

A jak wyglądają perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa? Jako absolwent nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo narodowe.

O zatrudnienie będziesz mógł się starać również w służbach mundurowych lub organizacjach pozarządowych. Zatem nie zastanawiaj się dłużej i aplikuj na kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem państwa!

 

Absolwent kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik organizacji pozarządowych
 • pracownik instytucji administracji publicznej
 • pracownik służb mundurowych

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

Komentarze (0)