KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE

KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE

Dodaj do ulubionych

KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Program nauczania na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe będzie oscylował wokół nauk humanistycznych, kulturoznawczych, literaturoznawczych, czy socjologicznych. Studenci dowiedzą się więcej na temat historii kultury i sztuki, a także poznają zależności pomiędzy kulturą, a językiem. W ramach kształcenia nauczą się również dwóch wybranych języków obcych i poznają zasady komunikacji międzykulturowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, w tym w muzeach, teatrach, czy domach kultury. Ponadto zwiążą swoją przyszłość z wydawnictwami, redakcjami czasopism oraz z różnego rodzaju mediami. Dzięki znajomości języków obcych idealnie odnajdą się jako pracownicy firm i korporacji międzynarodowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kulturoznawstwo międzynarodowe to studia skierowane do osób interesujących się współczesną kulturą polską i międzynarodową, oraz chcących rozwinąć swoje zdolności językowe. Aby pozytywnie przejść proces rekrutacji, kandydaci powinni zapoznać się z wymaganiami określonymi przez władze danej uczelni wyższej

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe to:

 • dwa spośród następujących przedmiotów: WOS, matematyka, historia, geografia, język polski, język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE?

Kulturoznawstwo międzynarodowe to studia o tematyce związanej z naukami humanistycznymi, w tym ze współczesną kulturą oraz literaturą polską i międzynarodową. Dzięki temu studenci zdobędą wszechstronną wiedzę oraz wykształcenie uprawniające do podjęcia pracy w wielu prężnie rozwijających się branżach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program studiów na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe będzie oscylował wokół nauk humanistycznych. Studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Ponadto poznają wybrane teksty z kanonu literatury polskiej i światowej, a także poznają najważniejsze tendencje w sztuce współczesnej. W planie zajęć znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z antropologią i socjologią kultury.

Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci skupią się także na rozwijaniu umiejętności praktycznych. W ramach kształcenia nauczą się dwóch wybranych języków obcych oraz zyskają zdolności z zakresu dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE?

Studia na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE?

Absolwenci kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe znajdą wiele ciekawych i perspektywicznych ofert pracy. Po ukończeniu studiów mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, mediami, wydawnictwami i redakcjami czasopism. Równie ciekawą opcją będzie zatrudnienie w firmach, korporacjach i organizacjach międzynarodowych, a także praca w biurach tłumaczeniowych. Po ukończeniu studiów można także rozważyć założenie własnej firmy lub kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych o profilu humanistycznym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe:

 • muzea

 • domy kultury

 • teatry

 • inne instytucje kultury

 • wydawnictwa

 • redakcje czasopism

 • media

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • własna działalność gospodarcza

 • biblioteki

 • biura tłumaczeniowe

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE

Komentarze (0)