Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej 2022

Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej 2022

Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej 2022

05.05.2022

Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej 2022

Pierwszego dnia maturalnych zmagań zdający mierzą się nie tylko z językiem polskim, lecz również z pierwszym przedmiotem dodatkowym. Będzie nim Język łaciński i kultura antyczna.

Język łaciński i kultura antyczna to przedmiot należący do puli przedmiotów dodatkowych, czyli wybieranych przez maturzystów i zdawanych wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Pomimo tego, iż podejście do egzaminu z przedmiotu do wyboru jest obowiązkowe, to nie obowiązują w nim żadne progi punktowe. Mówiąc inaczej, podejście do egzaminu już go zalicza.

 

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z Języka łacińskiego i kultury antycznej odbędzie się w środę, 4 maja, w sesji popołudniowej i rozpocznie się o godzinie 14:00. Jak wygląda egzamin? Matura z Języka łacińskiego i kultury antycznej podzielona jest na dwie części. Pierwsza to zestaw pytań otwartych i zamkniętych, natomiast druga stanowi wypracowanie. Egzamin przeprowadzany jest na podstawie wymagań, a nie- jak do 2020 roku- na podstawie założeń podstawy programowej.

Zadania egzaminacyjne mogą dotyczyć między innymi: przetłumaczenia krótkiego tekstu, określenia, czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, wyjaśniania pojęć związanych z kulturą antyczną, transformacji gramatycznej zdań, czy dłuższej wypowiedzi na wskazany temat.

Egzamin pokazać ma, że maturzysta potrafi między innymi rozpoznawać formy morfologiczne, identyfikować charakterystyczne dla łaciny konstrukcje składniowe, dokonywać transformacji gramatycznych, wykorzystywać wiedzę o antyku do odczytywania sensu tekstów łacińskich i w przekładzie dotyczących mitów, sztuki, literatury, czy kultury, tworzyć wypowiedzi z wykorzystaniem popularnych łacińskich terminów z różnych dziedzin.

 

Wyniki

Wyniki egzaminu maturalnego z Języka łacińskiego i kultury antycznej poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, po godzinie 19:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

 

Komentarze (0)