Animacja kultury w przestrzeni społecznej

Animacja kultury w przestrzeni społecznej

Dodaj do ulubionych

Animacja kultury w przestrzeni społecznej studia - kierunek studiów

Czy artysta lub twórca kultury ma jakieś powinności i zadania względem społeczeństwa? Decyduje o tym on sam, formułując program swojej twórczej działalności. Może uwzględnić w nim wyłącznie osiąganie indywidualnych celów, ale może spojrzeć na swoją sztukę w szerszej perspektywie, dostrzegając jej rolę dla edukacji, kultury i funkcjonowania wspólnot ludzkich – bo te niejednokrotnie potrafiły gromadzić się wokół sztuki i jej wytworów, wzbogacając dzięki niej swoją wrażliwość i interpretując świat za pomocą artystycznych wizji. Na wykształcenie właśnie takich absolwentów – zaangażowanych społecznie twórców, przygotowanych do rozwijania własnej kreatywności bez pomijania zadań, które stoją przed sztuką – stawiają pomysłodawcy studiów na kierunku animacja kultury w przestrzeni społecznej. 
 
Dla kogo ten kierunek
Jeśli interesujesz się kulturą – zarówno dorobkiem minionych epok, jak i jej współczesnymi zjawiskami – chcesz wykształcić indywidualną wrażliwość artystyczną, ale nie tylko na użytek własnej twórczości, lecz także po to, by rozumieć społeczne, kulturowe i edukacyjne zadania stojące przed kulturą i sztuką, czujesz się dobrze, gdy spędzasz czas z ludźmi, rozumiesz ich potrzeby i chcesz przygotować się do proponowania twórczych działań animacyjnych, które będą w stanie pozytywnie wpłynąć na rozwój jednostki i społeczeństwa, studia na kierunku animacja kultury w przestrzeni społecznej mogą okazać się tym, czego szukasz!
 
Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Możesz spodziewać się, że studia te przygotują Cię do roli nauczyciela, animatora i artysty w jednym. Oznacza to, że Twoje kompetencje zawodowe będą dość rozległe – będziesz musiał zdobyć i pogodzić ze sobą wiedzę i umiejętności z kilku dziedzin, takich jak psychologia, historia sztuki czy sztuka współczesna. Weźmiesz udział w licznych pracowniach artystycznych, tj. pracownia malarstwa, rysunku czy rzeźby, by poznać różnorodne techniki twórcze, w przyszłości rozwinąć tę, która najbardziej odpowiada Twojej wizji sztuki lub czerpać z każdej z nich przy prowadzeniu warsztatów. Dowiesz się, jakie wyzwania stoją przed organizatorem działań twórczych, na przykład w przestrzeni miejskiej oraz w jaki sposób kształtować postawy społeczne za pomocą narzędzi oferowanych przez sztukę. Poznasz klasyczne dyscypliny sztuki i jej najnowsze przejawy, zaznajomisz się ze strukturą i sposobem funkcjonowania instytucji kulturalnych, stowarzyszeń i organizacji, które działają na polu kultury i sztuki. Nauczysz się pracować z ludźmi poprzez sztukę – zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Będziesz gotowy, by uczyć o sztuce i kształtować wrażliwość odbiorców, którzy chcą ją zrozumieć i odczuwać pełniej, niż dotychczas.
 
Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku animacja kultury w przestrzeni społecznej? W zależności od wybranej specjalizacji będziesz mógł zdecydować się na pracę w charakterze nauczyciela, animatora kultury lub postawić na podążanie drogą indywidualnej twórczości. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w domach kultury, świetlicach artystycznych czy instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach, łączących działalność społeczną z artystyczną. Jednym słowem – sprawdzisz się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest osoba, która rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce powiązania między człowiekiem, a szeroko rozumianą sztuką.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANIMACJA KULTURY W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   CZĘSTO WYBIERANE

   Miasto
   SORTOWANIE:

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku animacja kultury w przestrzeni społecznej

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Artystyczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując analitykę animację kultury w przestrzeni społecznej?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
   • historii sztuki oraz zjawisk i pojęć związanych ze sztuką współczesną
   • podstaw psychologii i pedagogiki
   • twórczej praktyki w zakresie różnorodnych dziedzin sztuki artystycznej – malarstwa, rysunku, rzeźby
   • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na polu kultury i sztuki
   • procesu organizowania działań twórczych, np. w przestrzeni miejskiej
   • edukowania poprzez sztukę
   • kształtowania wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży
   • wspierania szkół i placówek edukacyjnych w zakresie tworzenia nowych, opartych na sztuce programów edukacyjnych
   • rozumienia i wykorzystywania w praktyce języka i możliwości nowych mediów
   • prognozowania rozwoju kultury i sztuki w odniesieniu do ich społecznej i edukacyjnej roli

   Czas trwania studiów na kierunku animacja kultury w przestrzeni społecznej na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Gdzie będziesz pracował po kierunku animacja kultury w przestrzeni społecznej?

   Absolwent kierunku animacja kultury w przestrzeni społecznej znajdzie zatrudnienie w/jako:
   • animator kultury
   • nauczyciel
   • domach kultury
   • świetlicach środowiskowych i artystycznych
   • instytucjach, organizacjach i fundacjach działających na rzecz popularyzacji kultury i budowania związków kultury i sztuki ze społeczeństwem
   • redakcjach i wydawnictwach

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

   Komentarze (0)