Dodaj do ulubionych

Biologia medyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku biologia medyczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Studia na kierunku biologia medyczna mają interdyscyplinarny charakter i studenci w trakcie ich trwania poznają zagadnienia, które związane są zarówno z biologią, jak i medycyną. Najważniejszy cel zakłada jednak umiejętność wykorzystania nauk biologicznych we współczesnej medycynie. Studenci poznają więc molekularne, biochemiczne czy fizjologiczne podstawy funkcjonowania komórek. Uczą się również stosowania różnorodnych metod eksperymentalnych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego.

A co po zakończeniu nauki mogą robić absolwenci biologii medycznej? Przede wszystkim czekać na nich będą różnorodne laboratoria – badawcze, analityczne czy też diagnostyczne. Część osób po zakończeniu nauki wiąże swoją karierę naukową z przemysłem farmaceutycznym, medycznym czy ogólnie – chemicznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biologia medyczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA MEDYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Biologia medyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia medyczna

UCZELNIE, GDZIE BIOLOGIA MEDYCZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Akademia Pomorska w Słupsku

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku biologia

Biologia medyczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA MEDYCZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA MEDYCZNA STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA MEDYCZNA STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia medyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biologię medyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk biologicznych, którą będzie umiał zastosować w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych,
 • wiedzy o biochemiczno-fizjologicznych mechanizmach organizmów żywych, zarówno na poziomie komórkowym, jak i funkcjonowania tkanek, narządów i całego organizmu,
 • różnorodnych metod badawczych umożliwiających współpracę ze specjalistami z wielu dziedzin w zakresie analityki i diagnostyki oraz prac badawczych z użyciem materiału biologicznego,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku,
 • techniki komputerowej w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych.

Jak wyglądają studia na kierunku biologia medyczna?

1. Tryb i typ studiów

Kierunek biologia medyczna możesz realizować przede wszystkim w ramach studiów stacjonarnych. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku, a w programie kształcenia uwzględniają obowiązkową praktykę zawodową. 

 

Studia na kierunku biologia medyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • anatomia człowieka,
 • inżynieria biomateriałowa w medycynie,
 • biologia praktyczna w medycynie,
 • podstawy farmakologii,
 • podstawy farmakologii,
 • fizjologia zwierząt.

 

Program kształcenia konstruowany jest z przedmiotów obowiązkowych i specjalizacyjnych. Wybór specjalizacji znacząco wpływa na sylwetkę absolwenta. Wykazu możliwych profili kierunkowych szukaj na stronach internetowych wybranych uczelni.

Studenci uczą się, w jaki sposób wykorzystywać techniki biochemiczne, biologię molekularną, biologię komórki bądź techniki fizjologiczne w diagnostyce chorób lub podczas badań zaburzeń o podłożu neurologicznym.

Interdyscyplinarny kierunek z zakresu studiów medycznych pozwala badać funkcje ośrodkowego układu nerwowego, a także wykorzystywać wiedzę i gromadzone informacje z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Zajęcia bądź praca w trakcie praktyk i stażów w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych pozwolą wykształcić niezbędne umiejętności analityczno-diagnostyczne, a także wpłyną na komunikatywność i pracę zespołową, która w dzisiejszych czasach i w świecie przeprowadzanych badań jest niezwykle istotna.

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczysz się podczas studiów? Przede wszystkim będzie to podstawowa wiedza z zakresu nauk biologicznych, ale także różnorodne metody badawcze używane we współczesnej biologii.

Poznasz mechanizmy regulujące funkcjonowanie organizmu ludzkiego w dziedzinie analityki i diagnostyki medycznej. Materiał biologiczny stanie się zatem Twoim obiektem badań, a laboratorium codziennym miejscem pracy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Zastanawiałeś się między biologią a medycyną? Myślisz nad pracą w ochronie zdrowia lub diagnostyce laboratoryjnej? Jeśli tak to biologia medyczna będzie świetnym rozwiązaniem, ponieważ jest to kierunek interdyscyplinarny, który wpasowuje się w obecne tendencje na rynku pracy.

 

5. Gdzie studiować biologię medyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek biologia medyczna:

Ile trwają studia na kierunku biologia medyczna?

Studia na kierunku biologia medyczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Innowacyjny kierunek biologia medyczna możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Sześć semestrów kształcenia pozwala uzyskać tytuł licencjata i umożliwia kontynuację studiów na drugim stopniu.

Studia II stopnia magisterskie trwają cztery semestry, czyli dwa lata. Systematyzują i uszczegóławiają zdobytą na pierwszym stopniu wiedzę, a także pozwalają zdobyć nowe kwalifikacje w ramach dodatkowych specjalności.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biologia medyczna

Praca po studiach

Po studiach będziesz mógł się starać o zatrudnienie w służbie zdrowia, ośrodkach naukowo-badawczych, ośrodkach terapii, szkolnictwie czy laboratorium badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych. Zainteresowany podjęciem takiej pracy? Jeśli tak to kierunek dla Ciebie!

 
Absolwent kierunku biologia medyczna znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik laboratorium badawczego, kontrolnego lub diagnostycznego,
 • pracownik placówek rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych,
 • współpracownik specjalisty z zakresu chorób genetycznych, analityki i diagnostyki medycznej,
 • pracownik ośrodków terapii uzależnień,
 • pracownik policji, wojska.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA MEDYCZNA

Komentarze (2)

Iga odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Mam nie ukonczone studia biologia medyczna czy bede mogla przeniesc przedmioty do innej uczelni to byl 3 rok licencjat prosze o odp.

Ania W odpowiedzi do: Iga odpowiedz

Jeśli punkty ECTS się pokryją to jest to prawdopodobne.