ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU

Dodaj do ulubionych

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zintegrowanie planowanie rozwoju:

 • biologia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Zintegrowane planowanie rozwoju stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU STUDIA NIESTACJONARNE

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju?

Ze względu na niezwykle nowatorski i interdyscyplinarny charakter studiów, będziesz miał szansę zyskać wszechstronne wykształcenie i gruntowną wiedzę z obszaru kilku dyscyplin naukowych. Program kształcenia został podzielony na odrębne bloki tematyczne, na które składają się liczne, rozwijające wykłady i warsztaty praktyczne oscylujące wokół zagadnień prawnych, ekonomicznych, społecznych i przestrzennych.

Jako student, dowiesz się więcej na temat planowania strategicznego, polityki handlowej czy rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednak to tylko niewielki wycinek tematów, z którymi zaznajomisz się podczas kursu inżynierskiego. W ofercie nauczania przewidziano także wizyty studyjne, dzięki którym zaznajomisz się ze specyfiką tej brany oraz poznasz swoje przyszłe obowiązki pracownicze.

Zdobytą wiedzę teoretyczną będziesz mógł wykorzystać podczas licznych projektów indywidualnych i grupowych oraz obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • wiedza z zakresu nauk prawnych
 • wiedza ekonomiczna
 • wiedza z zakresu nauk społecznych
 • umiejętność planowania strategicznego i przestrzennego
 • znajomość specjalistycznej terminologii branżowej
 • umiejętność tworzenia strategi rozwoju społeczno-gospodarczego
 • znajomość języka obcego

Jak wyglądają studia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju będzie oscylował głownie wokół nauk o zarządzaniu oraz marketingu.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

Studia na kierunku Zintgrowane planowanie rozwoju możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju został podzielony na konkretne moduły o tematyce związanej z naukami ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi, czy naukami o zarządzaniu. Studenci będą mieli okazję uczęszczać na wiele ciekawych i zarazem rozwijających zajęć akademickich. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Polityka rozwoju handlu i usług komercyjnych
 • Polityka rozwoju samorządowych usług publicznych
 • Wprowadzenie do planowania strategicznego
 • Diagnozowanie obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek, oprócz wiedzy teoretycznej rozwiną także niezwykle istotne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Studenci nauczą się zarządzać i kierować procesami rozwoju w różnych skalach przestrzennych.

Ponadto rozwiną zdolności z zakresu zarządzania, które wykorzystają na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. W toku studiów dowiedzą się także, w jaki sposób tworzyć strategie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Program nauczania na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju zakłada realizacje wielu ciekawych wizyt studyjnych, praktyk zawodowych czy wyjazdów terenowych, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie zawodowe. 

 

4. Dla kogo ten kierunek

Współczesny świat przechodzi obecnie wiele transformacji na poziomie gospodarki, urbanizacji i innych aspektów codziennego życia, które mają niewątpliwy wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa i odrębnych jednostek.

Jako, że rozwój przestrzenny i gospodarczy zależy obecnie od różnorodnych czynników, zarówno środowiskowych, jak i prawnych, nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, którzy posiadaliby gruntowną wiedzę z obszaru nauk prawnych, przyrodniczych czy technologicznych.

Odpowiedzią na tego typu potrzeby i tendencje panujące na współczesnym rynku pracy, powstały niezwykle nowoczesne i zarazem perspektywiczne studia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju, których program skierowany jest do wszystkich osób chcących zdobyć wszechstronne wykształcenie i szanse na ciekawą i przyszłościową pracę.

Jeżeli więc ty także należysz do tego grona i możesz pochwalić się licznymi zainteresowaniami i pasjami, to koniecznie weź udział w rekrutacji na ten nowatorski kierunek!

 

5. Gdzie studiować Zintegrowane planowanie rozwoju

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zintegrowane planowanie rozwoju:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i zakończą się nadaniem tytułu inżyniera. 

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU:

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tego perspektywicznego i zarazem nowatorskiego kierunku studiów będziesz miał wielopoziomową wiedzę i gruntowne wykształcenie, które umożliwi Ci znalezienie atrakcyjnej i rozwijającej pracy w wielu odrębnych branżach. Po ukończeniu nauki będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zespołach i biurach projektowych z zakresu planowania przestrzennego, strategicznego czy urbanistyki.

Ponadto, odnajdziesz się jako pracownik administracji rządowej i samorządowej, między innymi w urzędach gmin, urzędach marszałkowskich czy wojewódzkich. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z firmami planistycznymi i tymi zajmującymi się opracowywaniem strategicznym.

Jako że branża ta jest niezwykle popularna także poza granicami naszego kraju, będziesz miał szanse na karierę międzynarodową. Dodatkowo, po ukończeniu studiów inżynierskich możesz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia i tym samym zwiększyć swoje perspektywy zawodowe.

 

Absolwent kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • administracja rządowa
 • administracja samorządowa
 • biura projektowe
 • zespoły projektowe
 • firmy planistyczne
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • urzędy gmin
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy wojewódzkie

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU

Komentarze (0)