Logopedia - Kraków

Logopedia - Kraków

Logopedia - Kraków

Studia w Krakowie

logopedia

Odkryj logopedię w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Logopedia studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku logopedia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logopedia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek logopedia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Logopedia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Logopedia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie logopedia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logopedia w Krakowie?

Logopedia jest kierunkiem popularnym, a zainteresowanych jego podjęciem przyszłych kandydatów nie brakuje. Jeśli chciałbyś zapewnić sobie wysoką pozycję w rankingu punktowym, dobrze przygotuj się do zdawania egzaminu maturalnego lub zadbaj o wysokie oceny z dyplomu ukończenia pierwszego stopnia kształcenia.

Przyszli kandydaci na studia na kierunku logopedia w Krakowie powinni rozważyć zdawanie wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, aby zwiększyć swoje szanse rekrutacyjne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logopedia w Krakowie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

LOGOPEDIA KRAKÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku logopedia w Krakowie?

Logopedzi są specjalistami, którzy każdego dnia starają się poprawić komfort życia osób z zaburzeniami mowy oraz wspomóc rozwój komunikacyjny i społeczny dzieci. Logopedię można nazwać nauką interdyscyplinarną, bowiem z powodzeniem znajduje wspólny mianownik dla takich dziedzin, jak między innymi pedagogika, psychologia czy neurobiologia.

Studenci tego kierunku przyszłości uczą się wdrażania specjalistycznych działań, mających na celu wspomaganie rozwoju mowy w obszarze fonetycznym, leksykalnym oraz gramatycznym, szczególnie u dzieci z wadami rozwojowymi oraz zaburzeniami wpływającymi na nieprawidłowe wykształcenie aparatu mowy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logopedia możemy podzielić na:

 

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku logopedia w Krakowie są dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia składają się z sześciu semestrów, co w praktyce oznacza, że będziesz uczył się przez trzy lata, a następnie otrzymasz dyplom z tytułem licencjata. Studia magisterskie drugiego stopnia będą trwały dwa lata i odpowiedzą na potrzeby osób głodne wiedzy, które chcą poszerzać swoje kwalifikacje.

Kierunek logopedia w Krakowie realizowany jest w ramach trybu stacjonarnego, który zwykle stanowi przedmiot zainteresowania większości kandydatów. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku podczas tygodnia roboczego.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku logopedia w Krakowie umożliwią ci zdobywanie gruntownego wykształcenia z zakresu kilku dziedzin nauki, tworzących jedną całość. Studenci nauczą się technik pracy z dziećmi, borykającymi się z zaburzeniami w obszarze mowy, zdobędą wiedzę na temat psychologii rozwoju człowieka.

Dowiedzą się także nieco o technikach wczesnego rozpoznawania zaburzeń logopedycznych, a ponadto nauczą się rozpoznawania oligofazji, braku płynności mówienia, mutyzmu wybiórczego oraz autyzmu.

Interdyscyplinarna wiedza zdobyta podczas studiów pozwoli absolwentom na dokonywanie trafnej diagnozy, a następnie wdrożenia właściwych działań terapeutycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik i aparatury logopedycznej.

Ile trwają studia na kierunku logopedia w Krakowie?

Studia na kierunku logopedia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku logopedia w Krakowie?

Nie od dziś wiadomo, że odpowiednio wczesna diagnoza i zastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu emocjonalnych potrzeb pacjentów, jest kluczem do sukcesu podczas zapobiegania i leczenia zaburzeń aparatu mowy.

Dlatego też zapotrzebowanie na empatycznych, cierpliwych i przede wszystkim, doskonale wykształconych logopedów jest ogromne. Ukończenie studiów na kierunku logopedia w Krakowie umożliwia uzyskanie kompetencji, niezbędnych do wykonywania pracy w wielu interesujących obszarach zawodowych.

Logopedzi odnajdują zatrudnienie w poradniach zajmujących się diagnozowaniem zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, mogą poszukać pracy w placówkach oświatowych i dydaktycznych, a jeżeli posiadają zacięcie biznesowe, założą własny gabinet logopedyczny.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logopedia:

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

 • Przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe,

 • Domy dziecka,

 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • Ośrodki szkolno-wychowawcze,

 • Poradnie foniatryczne,

 • Wybrane oddziały szpitalne,

 • Massmedia,

 • Szkoły aktorskie,

 • Własny gabinet logopedyczny.

 

To tylko niektóre z licznych możliwości zawodowych, kierowanych do absolwentów logopedii. Jak sam widzisz, wybór będzie ogromny, dlatego sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających.

Gdzie studiować na kierunku logopedia w Krakowie?

Uczelnie, na których można studiować logopedię:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku logopedia w Krakowie?

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

LOGOPEDIA - ważne informacje

logopedia studia

studia pedagogiczne w Krakowie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki humanistyczne w Krakowie

etyka
Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)