Budownictwo zrównoważone - Poznań

Budownictwo zrównoważone - Poznań

Budownictwo zrównoważone - Poznań

Studia w Poznaniu 

budownictwo zrównoważone

Odkryj budownictwo zrównoważone w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Budownictwo zrównoważone studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo zrównoważone - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek budownictwo zrównoważone

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Budownictwo zrównoważone stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo zrównoważone?

Kandydaci na studia w zakresie budownictwa zrównoważonego muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, a każda uczelnia ustala je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo zrównoważone w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE POZNAŃ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE W POZNANIU?

Budownictwo zrównoważone to unikatowy kierunek kształcenia, który związany jest stricte z budownictwem ekologicznym. Studia tego typu umożliwią Ci zdobycie wiedzy w zakresie tworzenia struktur budowlanych, wykorzystując przy tym materiały, które są przyjazne środowisku naturalnemu.

Dla zrównoważonego budownictwa duże znaczenie mają takie aspekty, jak ekonomia, użyteczność, trwałość i wygoda, ale priorytetem jest również ekologiczność. Tego typu konstrukcje mają ograniczać negatywny wpływ budynków na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

Kierunek prowadzony jest w języku angielskim, dlatego kandydaci powinni odznaczać się predyspozycjami językowymi. Ponadto odnajdą się tutaj osoby, które nie mają problemu z nauką przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, fizyka, informatyka.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Budownictwo zrównoważone możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Budownictwo zrównoważone w Poznaniu możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i realizowane są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi, które pozwolą Ci zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Budownictwo zrównoważone to nowoczesny kierunek inżynierski, umożliwiający zdobycie wiedzy i kompetencji odnoszących się do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i tym podobne, ale przede wszystkim do projektowania budynków niskoenergetycznych.

W trakcie zdobywanego kształcenia możesz postarać się o uprawnienia odnoszące się do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rozwiniesz również umiejętności kierownicze oraz w zakresie pracy zespołowej.

Realizowane zajęcia ułatwią Ci ocenę technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, ocenę materiałów budowlanych, wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także przeprowadzania audytów energetycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE W POZNANIU?

Studia na kierunku Budownictwo zrównoważone trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE W POZNANIU?

Budownictwo zrównoważone to kierunek odpowiadający na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Absolwenci po zdobyciu odpowiednich uprawnień mogą sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, pracują w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, a także prowadzą własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku budownictwo zrównoważone:

 • nadzór budowlany
 • przedsiębiorstwa wykonawcze wszystkich typów obiektów budowlanych
 • wytwórnie elementów konstrukcji budowlanych
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej

Absolwenci mogą zajmować się odnawialnymi źródłami energii, a także technologiami realizacji budynków i obiektów budowlanych z uwzględnieniem budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo zrównoważone w Poznaniu?

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE - ważne informacje

budownictwo zrównoważone studia

studia architektura i budownictwo w Poznaniu

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki architektura i budownictwo w Poznaniu

Komentarze (0)