Kognitywistyka - Poznań

Kognitywistyka - Poznań

Kognitywistyka - Poznań

Studia w Poznaniu 

kognitywistyka

Odkryj kognitywistykę w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kognitywistyka studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku kognitywistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Kognitywistyka - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek kognitywistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Kognitywistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kognitywistyka?

Jeśli chcesz studiować kognitywistykę, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ponieważ konkurencja podczas rekrutacji jest wysoka, warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które poszczególne poznańskie uczelnie ustalają indywidualnie.

W zależności od etapu kształcenia oraz trybu zdobywania edukacji przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał zupełnie inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kognitywistyka w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KOGNITYWISTYKA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

KOGNITYWISTYKA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOGNITYWISTYKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA W POZNANIU?

Kognitywistyka to interdyscyplinarny kierunek, który łączy nauki humanistyczne i społeczne z zagadnieniami z dziedzin informatycznych i przyrodniczych.

Studenci mają okazję zdobyć wiedzę i kompetencje odnoszące się do problematyki kognitywistycznej, związanej z zagadnieniami odnoszącymi się do sposobu funkcjonowania umysłów, narzędziami poznawczymi, fundamentami komunikowania się między podmiotami, a poszczególne treści interpretowane są zarówno pod względem fenomenologicznego opisu tego typu zjawisk, jak i ich podstaw neurofizjologicznych oraz z perspektywy obliczeniowej (logicznej).

W programie studiów znajdziesz przedmioty ogólne, kierunkowe i fakultatywne, a są one realizowane w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kognitywistyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Kierunek kognitywistyka w Poznaniu możesz realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata (sześć semestrów). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na pierwszym stopniu. Kształcenie w tym zakresie trwa dwa lata (cztery semestry) i kończy się egzaminem magisterskim, a zarazem tytułem magistra.

Możesz studiować dziennie (stacjonarnie), czyli od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kognitywistyka to fascynująca dziedzina nauki, która obejmuje umysł i procesy poznawcze. W trakcie tego typu studiów zajmiesz się badaniem i wyjaśnianiem procesów mentalnych takich jak percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja.

Niektóre zajęcia realizowane są w języku angielskim. W kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak: neuronauka, podstawowe problemy kognitywistyki: percepcja, Behavioral & Cognitive Neuroscience, analiza i wizualizacja danych, językoznawstwo kognitywne, anatomia układu nerwowego.

Kierunek pozwoli Ci zapoznać się z mechanizmami biologicznymi, obliczeniowymi, fizycznymi, kulturowymi i społecznymi, które mają znaczenie dla procesów poznawczych; analizują przy tym funkcje języka jako nośnika informacji i narzędzia komunikowania.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA W POZNANIU?

Studia na kierunku Kognitywistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA W POZNANIU?

Kognitywistyka to fascynujący kierunek studiów, który wpisuje się w zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Absolwenci rozwiązują różnego rodzaju problemy badawcze, wykorzystując przy tym wiedzę psychologiczną, informatyczną, a także teorie sztucznej inteligencji, logiki, biologii, językoznawstwa i filozofii.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kognitywistyka:

 • instytucje i organizacje, które działają w różnych dziedzinach życia publicznego
 • sektorze IT
 • agencjach reklamowych i public relations, mass mediach
 • firmach zajmujących się analizą i udostępnianiem zanalizowanych informacji (Big Data)
 • ośrodkach wykorzystujących badania mózgu w terapiach (np. neurofeedback)
 • instytuty naukowe

Absolwenci doskonale wykonują zadania, które wymagają pracy w grupie i kooperacji. Wszechstronna wiedza i umiejętności sprawiają, że odnajdziesz się jako członek lub koordynator multidyscyplinarnych zespołów projektowych i badawczych.

Kierunki humanistyczne w Poznaniu

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Poznaniu

Komentarze (0)