Technologia żywności i żywienie człowieka - Rzeszów

Technologia żywności i żywienie człowieka - Rzeszów

Technologia żywności i żywienie człowieka - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

technologia żywności i żywienie człowieka

Odkryj technologię żywności i żywienie człowieka w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Technologia żywności i żywienie człowieka studia Rzeszów 2021 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Technologia żywności i żywienie człowieka - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek technologia żywności i żywienie człowieka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Technologia żywności i żywienie człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka?

Jeśli chcesz studiować technologię żywności i żywienie człowieka, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ponieważ konkurencja podczas rekrutacji jest wysoka, warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które poszczególne uczelnie ustalają indywidualnie.

Pamiętaj, że w zależności od etapu kształcenia oraz trybu zdobywania edukacji przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał zupełnie inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Technologia żywności i żywienie człowieka w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWNIENIE CZŁOWIEKA W RZESZOWIE?

Technologia żywności i żywienia człowieka to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy nauki techniczne z przyrodniczymi. Studenci wybierają także specjalizacje, które mają duże znaczenie dla przyszłej ścieżki kariery. Możesz kształcić się w zakresie analizy żywności, żywności prozdrowotnej, a także żywienia człowieka w gastronomii.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach i czterech halach półtechniki przetwarzania mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz ziarna zbóż. Studenci mają szansę posługiwać się specjalistyczną aparaturą badawczą, która umożliwi przeprowadzanie interesujących doświadczeń.

W trakcie zdobywanej edukacji masz szansę zapoznać się z technologią produkcji, projektowaniem nowych produktów, mikrobiologię żywności, inżynierią żywności i organizacją produkcji.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunek technologie żywności i żywienie człowieka możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia. Zajęcia odbywają się wtedy w trakcie trzech semestrów (półtora roku).

Studia inżynierskie prowadzone są stacjonarnie i niestacjonarnie. Studia stacjonarne to studia dzienne. Bezpłatnie odbywają się na uczelniach publicznych (w ich siedzibach) od poniedziałku do piątku.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień).

Sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia niestacjonarne. Pamiętaj, że ten tryb kształcenia jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Technologia żywności i żywienie człowieka to kompleksowo opracowana propozycja kształcenia, która umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności odnoszących się do chemii żywności, a także z zakresu zagadnień inżynieryjnych, technologicznych i ekonomicznych.

Nauczysz się kontrolować procesy produkcji żywności, sugerując się także wytycznymi, które zwracają uwagę na to, że poszczególne procesy powinny być przyjazne środowisku naturalnemu. Poznasz zagadnienia inżynieryjne, które ułatwią Ci planowanie i organizację produkcji włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Będziesz w stanie przeprowadzić ekonomiczną kalkulację oraz ocenić efektywności podjętych działań.

W trakcie zdobywanej edukację poznasz zasady racjonalnego żywienia w prewencji chorób dietozależnych. Wykształcisz także umiejętności analityczne, interpretacyjne, a także krytyczne w odniesieniu do krytycznej analizy otrzymywanych wyników.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA W RZESZOWIE?

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA W RZESZOWIE?

Absolwenci technologii żywności i żywienie człowieka doskonale znają zasady funkcjonowania rynku rolno-spożywczego oraz mechanizmy marketingowe związane z obrotem żywności i żywieniem człowieka. Znają także zasady racjonalnego żywienia człowieka i widzą związek między jakością i ilością spożywanej żywności a stanem zdrowia społeczeństwa.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka:

 • zakłady różnych branż przemysłu spożywczego
 • instytuty i laboratoria, które zajmują się badaniem żywności
 • firmy, które zajmują się projektowaniem nowych produktów
 • przedsiębiorstwa, które zajmują się wewnętrznym i zewnętrznym obrotem żywności
 • instytuty naukowe i badawczo-naukowe
 • administracja państwowa i samorządowa

Absolwenci pracują także w placówkach, które upowszechniają wiedzę oraz w szkolnictwie zawodowym. Odnajdują się w firmach, specjalizujących się w doradztwie i audycie oraz w firmach, które zajmują się wdrażaniem systemów jakości.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka w Rzeszowie?

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - ważne informacje

technologia żywności i żywienie człowieka studia

zasady rekrutacji na studia

Kierunki żywienie i żywność w Rzeszowie

Komentarze (0)