Bezpieczeństwo narodowe - Kielce

Bezpieczeństwo narodowe - Kielce

Bezpieczeństwo narodowe - Kielce

Studia w Kielcach 

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj bezpieczeństwo narodowe w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo narodowe studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJKCena za pierwszy rok studiów wynosi około 4000 zł.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek bezpieczeństwo narodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe +

Filia w Piotrkowie Trybunalskim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe?

Jeśli rozważasz studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Kielcach, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Kielcach - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE KIELCE STUDIA I STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE KIELCE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE KIELCE STUDIA STACJONARNE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE KIELCE STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W KIELCACH?

Bezpieczeństwo narodowe to bardzo popularny kierunek studiów, który łączy nauki humanistyczno-społeczne. W trakcie realizowanego kształcenia masz szansę zapoznać się z technikami zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego. Nauczysz się monitorować zagrożenia i analizować ryzyko w obszarze bezpieczeństwa powszechnego.

Rozwiniesz lub nabędziesz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, które mogą okazać się przydatne w sytuacjach kryzysowych. W ramach zajęć będziesz analizował/a zagrożenia miejscowe, sporządzał/a plan zarządzania kryzysowego, a także nauczysz się pracować zespołowo i zarządzać zespołem zarządzania kryzysowego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Bezpieczeństwo narodowe w Kielcach możesz realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Kształcenie na studiach magisterskich trwa dwa lata, czyli cztery semestry. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobywaną na etapie licencjatu.

Stacjonarna forma kształcenia to inaczej studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym odbywają się bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień. 

Nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, sprawdź, w jakiej formie są one realizowane. Pamiętaj także, że studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnym programie studiów w ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak: historia stosunków wojskowych, stosunki wyznaniowe i etniczne, rodzaje zagrożeń i sposoby ich rozpoznawania, system zabezpieczeń imprez masowych w UE, ekonomika bezpieczeństwa, ochrona ludności w czasie konfliktów zbrojnych.

Zdobędziesz lub rozwiniesz umiejętności odnoszące się do planowania i organizacji obrony cywilnej, organizacji pracy zespołu i centrum zarządzania kryzysowego, analizy zagrożeń miejscowych, prowadzenia negocjacji. Nauczysz się komunikować wraz z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

Nabędziesz także kompetencje, które umożliwią Ci monitorowanie zagrożeń i analizę ryzyka w obszarze bezpieczeństwa powszechnego, a także kształtowanie zagrożeń i analizę ryzyka.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W KIELCACH?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W KIELCACH?

Absolwenci bezpieczeństwa narodowego z pełną swobodą odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia, które sprowadza się do działania w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych i państwa, a także w zakresie bezpieczeństwa społecznego i politycznego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

  • administracja publiczna, państwowa i samorządowa
  • międzynarodowe organizacje międzyrządowe i pozarządowe
  • placówki dyplomatyczne i konsularne
  • firmy, które zajmują się ocenianiem ryzyka działań komercyjnych
  • instytucje struktur ochronnych i obronnych państwa

Możesz być zatrudniony/a w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na poziomie lokalnym i regionalnym, w Państwowej Straży Pożarnej, w innych służbach ratowniczych.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe w Kielcach

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Kielcach?

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Kielcach

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Kielcach

Komentarze (0)