Matematyka i ekonomia - Toruń

Matematyka i ekonomia - Toruń

Matematyka i ekonomia - Toruń

Studia w Toruniu

matematyka i ekonomia

Odkryj matematykę i ekonomię w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Matematyka i ekonomia studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku matematyka i ekonomia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Matematyka i ekonomia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek matematyka i ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Matematyka i ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek matematyka i ekonomia?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku matematyka i ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • matematyka

 

W przypadku kierunku matematyka i ekonomia musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto zapoznać się z nimi odpowiednio wcześnie, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Proces rekrutacyjny zmienia się w zależności od tryby kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Matematyka i ekonomia w Toruniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA I EKONOMIA TORUŃ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA I EKONOMIA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA I EKONOMIA W TORUNIU?

Matematyka i ekonomia to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci zdobycie wiedzy matematycznej oraz odnoszącej się do prawidłowego funkcjonowania współczesnej gospodarki.

Są to studia międzyobszarowe prowadzone przez dwa wydziały: Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Studenci mają okazję zgłębiać podstawowe i rozszerzone działy matematyki, sprowadzające się także do stosowania nauk matematycznych w analizie i interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych.

Rozwiniesz umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia. Nauczysz się również wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Matematyka i ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia w Toruniu na kierunku matematyka i ekonomia realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów).

Kształcenie w trybie stacjonarnym (dziennym) odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi, specjalistycznymi i fakultatywnymi. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne. Kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Zajęcia w zakresie matematyki i ekonomii odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych i salach wykładowych. Studenci mają do dyspozycji doskonale wyposażone biblioteki. Jest to o tyle ważne, że kompleksowo opracowany kierunek jest połączeniem teorii z praktyką i wymaga odpowiednich narzędzi do przekazywania kształcenia.

W programie kształcenia znajdziemy takie przedmioty jak: rachunek prawdopodobieństwa, algebra liniowa z geometrią, modele dyskretne matematyki finansowej, komunikowanie w działalności gospodarczej, podstawy organizacji i zarządzania, finanse publiczne i rynki finansowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze, matematyka elementarna.

Studenci rozwijają analityczne i abstrakcyjne myślenie, a także nabywają umiejętności odnoszące się do wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych z uwzględnieniem technik matematycznych i statystycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA I EKONOMIA W TORUNIU?

Studia na kierunku Matematyka i ekonomia trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA I EKONOMIA W TORUNIU?

Miejsce pracy absolwentów matematyki i ekonomii uzależnione jest od realizowanych modułów fakultatywnych i specjalizacyjnych, dzięki którym absolwenci precyzują, czym chcą zajmować w życiu zawodowym. Szczycą się oni wiedzą, która obejmuje nauki matematyczne, ekonomiczne, finansowe, a także z zakresu rachunkowości i zarządzania.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku matematyka i ekonomia:

 • instytucje finansowe
 • banki
 • firmy ubezpieczeniowe
 • przedsiębiorstwa w różnych sektorach gospodarki
 • administracja państwowa lub samorządowa

Możesz zajmować się analityką zjawisk ekonomicznych, komentowaniem medialnym zjawisk i procesów gospodarczych, opracowywaniem danych statystycznych. Możesz założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Gdzie studiować na kierunku matematyka i ekonomia w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek matematyka i ekonomia w Toruniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek matematyka i ekonomia w Toruniu?

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

MATEMATYKA I EKONOMIA - ważne informacje

matematyka i ekonomia studia

studia matematyczne i statystyczne w Toruniu

studia matematyczne i statystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Popularne kierunki matematyczne i statystyczne w Toruniu

Kierunki matematyczne i statystyczne w Toruniu

Komentarze (0)