Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Studia we Wrocławiu

psychologia kliniczna

Odkryj studia psychologia kliniczna we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia kliniczna studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia kliniczna to popularna propozycja kształcenia, która została stworzona dla osób, chcących zajmować się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, profilaktyką zdrowia psychicznego, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania ludzi.

W trakcie zdobywanej wiedzy i umiejętności studenci uczą się na przykład identyfikować zaburzenia psychiczne i planować postępowanie diagnostyczne. Będziesz miała okazję poznać techniki rehabilitacji psychologicznej i terapii neuropsychologicznej oraz wybrane podejścia terapeutyczne.

Absolwenci pracują między innymi w szpitalach, klinikach oraz instytucjach medycznych, które zajmują się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, w firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe, w szkołach, ośrodkach wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i wsparcia kryzysowego, w organizacjach pozarządowych i fundacjach, których celem jest profilaktyka zdrowotna i społeczna.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia kliniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 5 lat • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Komentarze (0)