Ochrona środowiska - Kraków

Ochrona środowiska - Kraków

Ochrona środowiska - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

ochrona środowiska

Odkryj kierunek ochrona środowiska w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ochrona środowiska studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia i II stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oferuje 25 miejsc (studia I stopnia), Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 90 miejsc (studia I stopnia), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 10 miejsc (studia II stopnia), a w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na URK. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4000 zł.

 

Osoby, które aplikują na kierunek ochrona środowiska zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, przyrodniczych i geograficznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat ekologii, hydrologii i chemii środowiska. Nauczą się także wykorzystywania technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi. Co więcej, rozwiną zdolności z zakresu monitoringu środowiska oraz podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, służbie zdrowia, czy w ośrodkach naukowo-badawczych.

 

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ochrona środowiska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zootechnika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Krakowie cechuje bardzo duży prestiż, więc oznacza to, że na wymarzone uczelnie dostaną się tylko najlepsi. Aby studiować ochronę środowiska, musisz zatem świetnie przygotować się do egzaminu dojrzałości. Jedynie doskonałe wyniki uzyskane na maturze sprawią, że będziesz mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o studiach na tym kierunku, to w swoich planach maturalnych uwzględnij przedmioty takie jak: matematyka, biologia, fizyka oraz biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Krakowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

OCHRONA ŚRODOWISKA KRAKÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA KRAKÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Z racji tego, że studia w Krakowie na kierunku ochrona środowiska są coraz bardziej popularne, to większość ośrodków akademickich swoją ofertę przygotowuje tak, by była ona atrakcyjna dla większości kandydatów. Zatem ochronę środowiska możesz studiować w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia stacjonarne mają charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia i jeśli podejmiesz je na państwowej uczelni, to nie powinny obowiązywać cię opłaty związane z czesnym. Z kolei studia zaoczne to idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które chciałyby pogodzić naukę z innymi aktywnościami, np. zawodowymi. Warto wtedy pamiętać, że studia te są płatne, a studenci większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie.

 

1. Dla kogo ten kierunek

Dziś już właściwie nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotna jest ochrona środowiska naturalnego. Nagły postęp cywilizacyjny przyniósł ze sobą dużo dobra, lecz także sprawił, że zapomnieliśmy, jak istotną rolę w szczęśliwym życiu ogrywa symbioza z naturą. Współcześnie wszyscy odczuwamy tego skutki – globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, choroby cywilizacyjne wywołane zmianami klimatycznymi. To tylko wierzchołek góry lodowej. Wciąż potrzeba specjalistów, którzy w kompetentny sposób zajmować się będą sprawami związanymi z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Ekolog bowiem to osoba, która stoi na straży standardów związanych z dbaniem o naturalny ekosystem. Ochrona środowiska – w najogólniejszym rozumieniu – zajmuje się dbaniem o środowisku i podejmuje różnego rodzaju działania naprawcze, jeżeli harmonia pomiędzy tym, co naturalne i wytwórcze, została zachwiana. Jeżeli zatem sprawy związane z ochroną naturalnych zasobów środowiska nigdy nie były ci obce, a nauka biologii i chemii nigdy nie stanowiły dla ciebie problemu, to studia na tym kierunku czekają właśnie na ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Uczelnie w Krakowie przygotowały bogatą ofertę studiów na kierunku ochrona środowiska. Dzieje się tak dlatego, że aktualne nastroje społeczne bardzo mocno wpływają na popularność tego kierunku. Zatem zastanów się, która oferta najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom, bo możesz wybierać spośród uczelni zarówno uniwersyteckich, jak i politechnicznych. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Górniczo-Hutnicza, czy Politechnika Krakowska – to wszystkie te ośrodki akademickie w Krakowie, które w swojej ofercie mają studia na kierunku ochrona środowiska.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci ochrony środowiska nie powinni martwić się o swoje zatrudnienie w przyszłości, ponieważ dziś właściwie każdy sektor gospodarczy musi korzystać z wiedzy profesjonalistów, którzy wiedzą, jak połączyć stabilny rozwój przemysłowy i świadome dbanie o otaczającą nas naturę. Osoby, które kończą te studia, przygotowane są do laboratoryjnej pracy badawczej, której celem jest projektowanie przyszłościowych rozwiązań związanych z ochroną środowiska.

Oprócz tego na absolwentów krakowskich uczelni czekają różnego rodzaju organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, instytucje pożytku publicznego, organy administracji rządowej i samorządowej, placówki służby zdrowia i wiele innych miejsc potencjalnego zatrudnienia. Dziś ekspert od spraw ochrony środowiska jest wyjątkowo atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy.

 

5. Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia na kierunku ochrona środowiska mogą się nieznacznie różnić w zależności od uczelni, jednak ich podstawową ideą jest wykształcenie najlepszych specjalistów. Dziś bowiem potrzebna jest rzetelna i rozbudowana wiedza, która pozwoli na świadomą walkę ze środowiskowymi problemami zależnymi od szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. 

 

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Przedmioty te dają ścisły i bardzo ważny grunt pod kolejne zagadnienia, z którymi stykać się będą pasjonaci ekologii. Bez tej elementarnej wiedzy niemożliwe byłoby zrozumienie skomplikowanych zagadnień, wpisujących się w ochronę środowiska. Przykładowe przedmioty to:

 • zoologia: kręgowce i bezkręgowce;
 • metrologia i klimatologia;
 • hydrologia i gospodarka wodą;
 • przyrodnicze obszary chronione;
 • ocena oddziaływania na środowisko i wiele, wiele innych.

 

Tych kilka wymienionych przedmiotów nie oddaje jeszcze w pełni istoty studiów na kierunku ochrona środowiska. Studenci także będą mieć do wyboru specjalizacje, kształcące już bardzo wąskie umiejętności związane z tą dyscypliną. Każda osoba, która decyduje się na kształcenie na tym kierunku, musi być przede wszystkim pasjonatem natury. Na realizację z sukcesami mają szansę tylko ci pasjonaci, których wiedza nie będzie ograniczać się do minimum. Profesjonalny ekolog zna doskonale nie tylko zagadnienia ścisłe związane z ochroną środowiska. Podstawę jego pracy musi stanowić biegła znajomość przepisów prawnych – nie tylko obowiązujących w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Studia w Krakowie oczywiście też gwarantują dogłębne zapoznanie się z tymi zagadnieniami.

Umiejętności przyszłych absolwentów tego kierunku muszą łączyć w sobie biegłe wykorzystywanie wiedzy w praktycznym działaniu oraz szereg bardzo ważnych kompetencji miękkich, które mogą być wykorzystywane na różnych etapach współpracy oraz w negocjacjach z przedsiębiorstwami, czy nawet z organami rządowymi i samorządowymi.

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie takie jak ochrona środowiska to nie tylko gwarant rzetelnej wiedzy, lecz przede wszystkim obietnica stabilnego i ciekawego zatrudnienia w przyszłości. Współcześnie bowiem nikt już nie bagatelizuje spraw związanych z ochroną środowiska. Dziś wiemy, że szczęśliwa egzystencja ludzi w dużej mierze zależy od kondycji zasobów naturalnych świata. Absolwenci ochrony środowiska stoją zatem na straży tej niezbędnej symbiozy pomiędzy tym, co wytwórcze i tym, co naturalne. Na wykwalifikowanych pasjonatów ekologii czeka praca w takich miejscach jak:

 • laboratoria analityczne;
 • organizacje takie jak WWF, czy Green Peace;
 • administracja rządowa i samorządowa;
 • firmy recyklingowe.

 

Absolwenci tego kierunku dysponują wszechstronnym ścisłym wykształceniem, a dziś właściwie każdy sektor przemysłu musi korzystać z doradztwa wykwalifikowanych ekologów. Zatem na absolwentów krakowskich uczelni czeka praca w różnych gałęziach przemysłu – rolniczym, energetycznym, gazowniczym, naftowym, chemicznym, spożywczym, czy rolniczym. Osoby, kończące naukę na tym kierunku, przygotowane są do kontrolowania funkcjonowania przemysłu, mogą one także wcielać w życie innowacyjne rozwiązania związane z usprawnianiem funkcjonowania danego sektora w zgodzie z naturalnym środowiskiem.

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Krakowie?

Studia przyrodniczne na kierunku ochrona środowiska wymagają przede wszystkim pasji i zaangażowania. Na tym kierunku odnajdą się jedynie te osoby, które nie boją się intelektualnych wyzwań. W praktyce oznacza to, że ochrona środowiska to kierunek tylko dla osób zdecydowanych. Jeżeli rozważasz go w planach na swój dalszy rozwój naukowy, to odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka dziedzin ścisłych nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy dostrzegasz znaczenie ochrony środowiska we współczesnym świecie?
 • Czy masz świadomość tego, jak ważna jest symbioza człowieka ze środowiskiem naturalnym?
 • Czy jesteś osobą przebojową, która nie boi się wyzwań?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że studia przyrodnicze w Krakowie na kierunku ochrona środowiska są dla ciebie stworzone. W takim razie ty musisz jedynie przygotować się dobrze do egzaminu dojrzałości, który otworzy ci drogę do edukacji na tym kierunku. W swoich planach maturalnych musisz obowiązkowo uwzględnić przedmioty ścisłe – matematykę, biologię, chemię, czy fizykę. To będzie nie tylko sprawdzian dla twojej wiedzy. Dobre przygotowanie do matury znacznie ułatwi ci dalszą naukę na studiach.

Lubisz poszerzać swoją wiedzę i interesują cię zagadnienia ze świata dziedzin ścisłych i ekologii? Jeżeli tak, to rozważ wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Nie jest to zadanie łatwe, jednak laureaci tego typu konkursów będą mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku ochrony środowiska rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna, Biologiczna, Chemiczna lub Fizyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej;
 • Olimpiada Astronomiczna.

Ostatni etap rekrutacji to czas terminowego składania dokumentów. Nie zaniedbaj go, by mieć pewność, że nie zostaniesz skreślony z list osób przyjętych. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć teczkę, w której znajdą się skany dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji oraz oczywiście świadectwo maturalne.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

ochrona środowiska studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku ochrona środowiska Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Uczelnie w Krakowie mają w swojej ofercie wiele kierunków studiów, które można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia niestacjonarne przeznaczone są dla studentów, którzy z dowolnych powodów nie mogą sobie pozwolić na studiowanie dzienne, a kwestie finansowe nie są dla nich przeszkodą. W tym przypadku zajęcie odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Kierunki studiów w Krakowie charakteryzują się bogatym i interdyscyplinarnym programem nauczania w pełni dopasowanym do realiów współczesnego rynku pracy. Podobnie jest z ochroną środowiska. Jako student będziesz uczęszczał na zajęcia, których tematyka oscyluje wokół nauk przyrodniczych, biologicznych, geograficznych czy ekonomicznych. W siatce zajęć przewidziano między innymi takie przedmioty.

dowiedz się więcej na temat kierunku ochrona środowiska studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na wybór studiów niestacjonarnych, czyli zaocznych będą zobowiązani ponieść wymaganą opłatę za możliwość pobierania nauki. Wysokość opłat może się zmieniać w zależności od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, dlatego też istotne jest, abyś przed przystąpieniem do procesu rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem i wszystkimi aktualnościami, które znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku ochrona środowiska - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Studia na kierunku ochrona środowiska muszą wiązać się przede wszystkim z pasją i zaangażowaniem.

Paulina, studentka tego kierunku, mówi:

Dzięki studiom na tym kierunku wierzę, że mogę zmieniać świat. Robię to nie tylko dla siebie, lecz także dla przyszłych pokoleń. Ludzie zapomnieli, jak ważną rolę w życiu odgrywa środowisko naturalne. Teraz na szczęście zaczynamy sobie uświadamiać, ile wyrządziliśmy szkód. Studia na tym kierunku dają mi poczucie, że w tym, co robię, jestem profesjonalistką.

Popularne kierunki ochrona środowiska w Krakowie

Kierunki ochrona środowiska w Krakowie

Popularne kierunki ochrona środowiska niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)