Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i woj. śląskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i woj. śląskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2021/2022, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oferuje 96 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 4200 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne realizowany na śląskich uczelniach prowadzą specjaliści i praktycy, także kryminolodzy i policjanci, dzięki czemu studenci mają okazję zdobyć rzetelne wykształcenie. Studenci zdobywają kompleksowe przygotowanie do pracy w służbach mundurowych, nabywają wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, psychologii, kryminologii oraz prawa, a także umiejętności oceniania i eliminowania zagrożeń.

 

Absolwenci zatrudniani są w Policji, Straży Miejskiej, Granicznej, agencjach ochrony osób i mienia, agencjach detektywistycznych, służbach specjalnych, sztabach kryzysowych, służbie więziennej, instytucjach administracji publicznej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach to bardzo interesująca propozycja dla osób, które w przyszłości pragną pracować w służbach mundurowych bądź w instytucjach odnoszących się do prawa i administracji w zakresie ochrony państwa.

Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ponieważ studia na tego typu kierunku są elitarne i bardzo popularne od wielu lat. By zapewnić sobie pewną pozycję na liście przyjętych, przygotuj się jak najlepiej z przedmiotów maturalnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i woj. śląskim

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny kierunek skupiający się na bezpieczeństwie wewnętrznym danego kraju w momencie, gdy państwo jest z jakichś powodów zagrożone lub cokolwiek czy ktokolwiek przeciwko niemu przeciwdziała. Osoby, które rozważają studia w Katowicach w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, powinny interesować się administracją, polityką, prawem, a także systemem obronnym kraju, ale i innych państw.

Absolwenci tego typu studiów będą mieli za zadanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa i walczyć o interesy społeczności. Z tego powodu kandydaci powinni cechować się nie tylko odwagą, ale i otwartością umysłu, a w zależności od specyfiki uczelni, także sprawnością fizyczną. Bardzo ważna jest również dobra organizacja i zdolności kierownicze. Jeśli uważasz, że posiadasz tego typu cechy i marzysz o zajmowaniu się kwestiami związanymi z obroną kraju, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Solidne wykształcenie w zależności od specyfiki uczelni zapewnia gruntowną wiedzę z zakresu problemów politycznych i socjalnych, prawa karnego, organizacji i zarządzania, przestępczości zorganizowanej, bezpieczeństwa finansowego i energetycznego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa informacji i wielu innych.

Studia w Katowicach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oferuje bardzo wiele różnorodnych uczelni. Kierunek ten znajdziesz na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Warto prześledzić programy kształcenia poszczególnych placówek zajmujących się kształceniem wyższym, by wybrać siatkę zajęć, która najbardziej Ci odpowiada.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą spodziewać się bardzo wielu możliwości zatrudnienia, ponieważ studia tego typu zapewniają gruntowne wykształcenie, które jest cenne dla pracodawców w bardzo wielu dziedzinach zawodowych. Z tego powodu absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach ochrony osób i mienia, w służbach specjalnych, w służbach więziennych, w policji, w firmach zajmujących się organizacją imprez masowych, w instytucjach administracji publicznej, w służbach specjalnych bądź innych służbach mundurowych.

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach administratora i koordynatora ochrony danych i bezpieczeństwa oprogramowania oraz systemów teleinformatycznych dzięki zaznajomieniu się z wiedzą odnoszącą się do ochrony danych i informacji. Specjalistyczne wykształcenie w szerokim zakresie i szereg kursów i szkoleń, między innymi w obrębie strzelectwa czy samoobrony, to cenne umiejętności zapewniające absolwentom interesującą pozycję na rynku pracy.

Uczelnie w Katowicach pragną zadbać o jak najbardziej komfortowe warunki studiowania, dlatego propozycje swoich kierunków przedstawiają w dwóch wariantach: jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Tak jest także w przypadku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Kandydaci na tego typu studia mogą zastanowić się, która opcja jest dla nich bardziej dogodna.

Jeśli myślisz o systematycznej nauce i regularnym studiowaniu, z pewnością będzie Ci odpowiadać dzienny tryb studiowania. Jednak jeśli z jakichś przyczyn nie możesz sobie pozwolić na naukę w sposób stacjonarny, rozważ studia zaoczne, które jednak nawet na uczelniach publicznych są płatne. Studia niestacjonarne nie gwarantują także zrealizowania programu kształcenia, dlatego wiążą się z uzupełnianiem wiedzy we własnym zakresie.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia w zależności od specyfiki uczelni nastawiony jest na przyswojenie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i prawa. W siatce programowej możesz spodziewać się takich przedmiotów jak na przykład:

 • historia wojen i wojskowości;
 • ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów;
 • przestępczość zorganizowana;
 • zwalczanie terroryzmu;
 • psychologia;
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne i cyberbezpieczeństwo
 • i wiele innych.

 

Studenci przechodzą także wiele kursów i szkoleń, które zapewniają im dodatkowe umiejętności, na przykład w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelectwa sportowego, samoobrony czy sabotażu.

Kierunki studiów w Katowicach takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają realizować różne specjalności, chociaż nie każda placówka edukacyjna w Katowicach ma je w swojej ofercie. Dokształcać możesz się na przykład w kryminologii i kryminalistyce czy zarządzaniu kryzysowym. Utworzenie danej specjalizacji zależy od zainteresowania studentów. Warto śledzić coroczne oferty na stronach uczelni w Katowicach.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach zapewnia absolwentom gruntowne wykształcenie, które przysłuży się w pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Po tego typu studiach z powodzeniem będziesz mógł podjąć pracę w służbach mundurowych czy instytucjach i firmach oferujących usługi z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Niezbędne umiejętności pozwolą Ci także trzymać pieczę nad ochroną danych i informacji. Kierunek ten zapewnia ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i szczegółową odnoszącą się do różnie pojmowanego bezpieczeństwa. Absolwenci rozwijają swoje kompetencje komunikacyjne i kierownicze, a także opanowują elementy sportów walki i sportów obronnych.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i zapewnia dyplom licencjata po zdaniu odpowiednich egzaminów. Stopień drugi trwa cztery semestry i kończy się egzaminem magisterskim.

Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia pozwala na podjęcie pracy zawodowej już po ukończeniu pierwszego z nich. Stopień drugi na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w założeniu ma uzupełniać informacje zdobyte na studiach licencjackich.

Daje także możliwość podjęcia kolejnych specjalności i odbycie dodatkowych kursów, które przysłużą się do stworzenia niepowtarzalnej pozycji na rynku pracy, który coraz częściej poszukuje specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony państwa w różnym zakresie i w różnych branżach.

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach uchodzą za prestiżowe i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Sytuacja polityczna wymaga zapotrzebowania na specjalistów, którzy będą doskonale przygotowani do pracy w służbach mundurowych (takich jak Policja, Wojsko, Straż Pożarna) czy instytucjach i firmach zarówno prywatnych, jak i publicznych, które oferują profesjonalne usługi z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, związanego na przykład z przewozem towarów i osób, monitorowaniem zagrożeń, zarządzaniem infrastrukturą miejską czy organizacją imprez masowych. Absolwenci są niezwykle użyteczni także w pracy na stanowiskach administratora i koordynatora ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa oprogramowania i systemów teleinformatycznych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach detektywistycznych, agencjach ochrony osób i mienia, sztabach kryzysowych, służbie więziennej, straży miejskiej lub granicznej, służbach specjalnych, instytucjach administracji publicznej czy też w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne absolwenci mogą pracować w organach ochrony prawnej, biurach dochodzeniowo-śledczych i działać w postępowaniu karnym czy sprawach związanych z wykroczeniami. Niezbędne umiejętności z zakresu czynności kontrolnych, dochodzeniowo-śledczych, nauk prawnych pomoże w uzyskaniu kompetencji do samodzielnego rozpoznawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych odnoszących się do naruszenia prawa w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. Nie obce mu będą także czynności związane ze stosowaniem prawa, jak wydawanie decyzji, zawieranie umów, inicjowanie postępowań w zakresie ochrony prawnej czy sporządzanie środków odwoławczych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek, który zapewni Ci stabilną pozycję na rynku pracy, wiele możliwości i nieustanny rozwój w zakresie wiedzy i kompetencji.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Absolwenci kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą zacząć poszukiwana swojej pierwszej pracy lub mogą kontynuować naukę np. na studiach podyplomowych lub mogą podjąć naukę na kolejnym stopniu studiów. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w policji, służbie więziennej, straży miejskiej, firmach ochroniarskich lub w agencjach detektywistycznych. Mogą również znaleźć zatrudnienie w administracji lub otworzyć własną działalność gospodarczą np. z zakresu zapewniania bezpieczeństwa osób lub mienia. Absolwenci najczęściej pracują na takich stanowiskach jak np. detektyw, policjant lub funkcjonariusz straży miejskiej. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięcznie zarobki?

 

Detektyw

Detektyw może podjąć zatrudnienie w agencjach detektywistycznych. Zajmuje się on przyjmowaniem prywatnych zleceń od swoich klientów, które często dotyczą zebrania dowodów w jakiejś sprawie np. zdrady. Detektyw zajmuje się znalezieniem dowodów, zebraniem ich, a następnie przekazaniem ich klientowi. Mediana zarobków detektywa wynosi około 6200 zł brutto miesięcznie.

 

Policjant

Policjant w zależności od wydziału, w którym pracuje, ma różne obowiązki. Do najogólniejszych możemy zaliczyć zapewnianie porządku, spokoju, a także bezpieczeństwa na ulicach, na drodze czy w czasie zorganizowanych publicznych imprez masowych. Mediana zarobków Policjanta wynosi około 5150 zł miesięcznie.

 

Funkcjonariusz straży miejskiej

Funkcjonariusz straży miejskiej będąc na służbie, odpowiada za pilnowanie porządku i spokoju na ulicach. Odpowiadając na wezwania, jeździ na miejsca zdarzeń i ocenia sytuację, a także rozwiązuje konflikty. Dba również o ochronę mienia publicznego. Mediana zarobków funkcjonariusza straży miejskiej wynosi około 3830 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Katowicach i woj. śląskim - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Bezpieczeństwo wewnętrzne proponowane przez Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach jest realizowane w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 96 osób)

 

Jeśli interesujesz się kwestiami bezpieczeństwa, z zawodowo chciałbyś zajmować się pracą w służbach bezpieczeństwa lub mundurowych to kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne może cię zainteresować. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oferuje swoim studentom takie specjalności jak:

 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego,
 • zarządzanie kryzysowe.

 

Będąc studentem kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, zdobędziesz rozległą wiedzę z zakresu zapewniania bezpieczeństwa, a także struktur państwa i administracji. W zależności od wybranej specjalności będziesz przygotowywany do podjęcia przyszłego zawodu. W trakcie studiów poznasz, jak wyglądają zachowania prewencyjne, które mają zapewnić bezpieczeństwo obywatelom.

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne opiera się na przedmiotach ogólnych oraz specjalnościowych, dlatego niektóre przedmioty mogą się różnić. Niektóre z przedmiotów bloku ogólnego to m.in. historia wojen i wojskowości, ochrona osób i mienia, zwalczanie terroryzmu, język obcy oraz cyberbezpieczeństwo.

Po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w policji, straży miejskiej, straży granicznej, firmach ochroniarskich, a także w administracji w działach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bezpieczeństwo wewnętrzne możesz również studiować w ramach specjalności na kierunku studiów Administracja, który jest proponowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Administracja jest realizowana w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarnym 

Jeśli interesujesz się zagadnieniami prawnymi oraz administracyjnymi, a wiedza z zakresu nauk humanistycznych przychodzi ci z łatwością, to kierunek studiów Administracja może cię zainteresować. Uniwersytet Śląski w Katowicach proponuje swoim studentom dwie specjalności, dzięki którym studenci mogą zdecydować się już w trakcie studiów na przyszłą pracę, są to:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • administracja ogólna.

Studiując kierunek studiów Administracja o specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne, zdobędziesz szeroką wiedzę nie tylko z zakresu administracji i prawa, ale także z zakresu bezpieczeństwa i sytuacji bezpośredniego zagrożenia. W trakcie studiów dowiesz się, m.in. jakie działania prewencyjne podejmować, aby zapewnić bezpieczeństwo w państwie, ale także i mniejszych firm czy osób prywatnych.

Przedmioty, z jakimi będą musieli zmierzyć się m.in. z takimi przedmiotami jak: prawo administracyjne, prawo cywilne, proces legislacyjny, zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo i język angielski. Studenci będą musieli również odbyć praktyki zawodowe w wybranej instytucji lub firmie.

Absolwenci kierunku studiów Administracja o specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne, mogą podjąć zatrudnienie m.in. w administracji, urzędach, firmach zajmujących się bezpieczeństwem, a także w administracji służb mundurowych.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczenie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będące propozycją Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach są realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze odbywają się trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarnym 

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne i interesujesz się zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa, prawa, ale także i kryminologii, a przedmioty humanistyczne i społeczne nie są dla ciebie wyzwaniem, to ten kierunek może być dla ciebie. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oferuje swoim studentom kilka specjalności, aby mogli oni zdobywać wiedzę w interesujących ich dziedzinach już od początku studiów, są to:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • psychokryminalistyka,
 • resocjalizacja penitencjarna,
 • kryminologia i kryminalistyka.

Będąc studentem Bezpieczeństwa wewnętrznego, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu popełnianych przestępstw oraz działań prewencyjnych. Poznasz również, jak wygląda praca w służbach mundurowych oraz z jakimi zadaniami mierzą się na co dzień. Poza zajęciami teoretycznymi na studentów czekają zajęcia praktyczne, które mają ich przygotować do przyszłej pracy.

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne może różnić się w zależności od wybranej specjalności przez studenta. Do przedmiotów, które mogą pojawić się na liście zajęć, możemy zaliczyć m.in. badania kryminalistyczne, współczesne zagrożenia terroryzmem, prawo karne, psychologia, język obcy, a także cyberbezpieczeństwo.

Absolwenci kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą szukać zatrudnienia m.in. w służbach bezpieczeństwa, policji, straży miejskiej, organizacjach rządowych oraz pozarządowych oraz są świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Bezpieczeństwo wewnętrzne będące propozycją Filii Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach jest realizowane w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi od 4400 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi od 4200 zł)

 

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przeznaczone dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować w służbach mundurowych np. w policji. Dlatego, jeśli chcesz zajmować się zapewnianiem bezpieczeństwa oraz jesteś nastawiony na zdobywanie umiejętności praktycznych, to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie. Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach oferuje swoim studentom kilka specjalności, dzięki którym studenci mogą stać się specjalistami w określonej dziedzinie, są to:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo informacji.

 

Studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne, dowiesz się jak zachowywać się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia oraz jak zapobiegać wybuchom paniki tłumu, które również mogą być bardzo niebezpieczne. Bezpieczeństwo wewnętrzne skupia się głównie na zajęciach praktycznych, co pozwoli ci na zdobycie wiedzy poprzez praktykę i przygotuje cię do wykonywania przyszłej pracy.

Przedmioty, jakie czekają na studentów tego kierunku, często uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Jednak do przedmiotów ogólnych możemy zaliczyć m.in. psychologię, przestępczość zorganizowaną, zarządzanie kryzysowe, język obcy oraz ochronę osób i mienia. Studenci w czasie studiów uczęszczają również na praktyki zawodowe do wybranej przez siebie placówki.

Absolwenci po ukończeniu studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach dochodzeniowo-śledczych, służbach więziennych, Straży Granicznej lub Celnej, a także mają możliwość otworzenia własnej działalności zajmującej się np. zapewnianiem bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach to studia dla pasjonatów, którzy faktycznie pragną nakierować swoją karierę na obronę państwa. Ogrom wiedzy związany z wojskowością, prawem, a także psychologią oraz szkolenia związane z wytrwałością fizyczną sprawiają, że nie są to studia dla każdego. Nim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku, zastanów się:

 • Czy interesujesz się problemami politycznymi i społecznymi?
 • Czy pragniesz walczyć o prawa człowieka?
 • Czy aktywność fizyczna nie sprawia Ci problemu?

 

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, być może tego typu studia są właśnie dla Ciebie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Pamiętaj jednak, że w ostatnich latach zainteresowanie bezpieczeństwem wewnętrznym wzrosło. Może być to spowodowane sytuacją polityczną na arenie międzynarodowej oraz zapotrzebowaniem na ekspertów w tej dziedzinie. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, dlatego musisz zadbać o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Przedmioty, które warto zdać, najlepiej na poziomie rozszerzonym, to przede wszystkim:

 • język obcy,
 • historia,
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • informatyka.

 

By zwiększyć swoje szanse, możesz rozważyć także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie wysokie miejsca na listach przyjętych, ponieważ przypisuje się im maksymalne ilości punktów. Pod uwagę możesz wziąć na przykład Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności czy Olimpiadę Wiedzy o Społeczeństwie.

Pamiętaj także, że studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wiążą się z narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych czy też niebezpiecznych dla zdrowia, dlatego warunkiem koniecznym jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tego typu studiów. Wymogi rekrutacyjne obowiązkowo przewidują zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi zdolność do podjęcia edukacji w tym zakresie.

Cały proces rekrutacji przebiega podobnie na każdej uczelni. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów, gdy tylko znajdziesz się na liście zakwalifikowanych. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli je posiadasz. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach zamieszczonych przez uczelnie w Katowicach.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to bardzo odpowiedzialna dziedzina, którą interesuje się coraz więcej osób. Studia te cieszą się niezwykłą popularnością i prestiżem.

Łukasz, student drugiego roku studiów magisterskich, mówi:

Specjalizuję się w zarządzaniu kryzysowym. Studia na bezpieczeństwie wewnętrznym to wycisk nie tylko intelektualny, ale i fizyczny. Musisz włożyć w to wiele pracy, dlatego zastanów się, czy naprawdę interesujesz się tym tematem. Osobiście polecam ten kierunek.

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i okolicach

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Komentarze (0)