Ochrona środowiska - Katowice i woj. śląskie

Ochrona środowiska - Katowice i woj. śląskie

Ochrona środowiska - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Ochrona środowiska

Odkryj kierunek Ochrona środowiska w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ochrona środowiska studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku kosmetologia w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w trybie stacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Ochrona środowiska to niezwykle istotny kierunek studiów, który umożliwia studentom zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. Poznają oni podstawy technologii, która obowiązuje w pracy zawodowej i życiu publicznym. Odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe. 

Absolwenci odnajdują się w pracy w zakładach przemysłowych, laboratoriach analiz środowiskowych, ochronie przyrody, jednostkach administracji państwowej. Zajmują się oni racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody w wyspecjalizowanych działach zakładów przemysłowych i instytucji gospodarki komunalnej, a także podejmują różnego typu działania na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji w aspekcie środowiskowym. 

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie ochrona środowiska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Geologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Katowicach?

Ochrona środowiska to kierunek, który skupia się na naukach ścisłych. Właśnie dlatego w procesach rekrutacyjnych uczelnie w Katowicach biorą pod uwagę zwłaszcza biologię, chemię, fizykę, geografię, matematykę. Wiedza z tych przedmiotów, chociażby w zakresie podstawowym, jest niezbędna do tego, by podjąć naukę na tego typu studiach ekologicznych.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • matematyka.
By zwiększyć swoje szanse i zapewnić sobie miejsce na liście osób zakwalifikowanych, wybrane przedmioty maturalne warto zdawać na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że kierunek ochrona środowiska w Katowicach i Gliwicach jest kierunkiem, który doskonale wpisuje się w aktualne realia środowiskowe, dlatego zapotrzebowania na specjalistów na rynku pracy nie brakuje. Wiąże się to jednak z dużą konkurencją podczas rekrutacji na studia.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach i woj. śląskim

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Środowisko naturalne to nasz dom. Mimo że jesteśmy związani z naturą i nieustannie w niej przebywamy, zarówno natura, jak i nasze sumienie, nie zawsze są czyste. Miłośnicy natury starają się dbać o jej stan właściwy, próbują zapobiegać katastrofom ekologicznym i zanieczyszczeniom, które człowiek funduje ziemi. Bardzo ważne jest to, aby dbać o wody, atmosferę, chronić powierzchnię globu i różne gatunki. Czystość, którą możemy naturze zagwarantować, jeśli naprawdę się do tego przyłożymy, wydłuża nie tylko jej życie, ale i nasze.
Kierunek ochrona środowiska w Katowicach to z pewnością studia dla pasjonatów. Środowisko nie może być Ci obojętne, jeśli w przyszłości chcesz dbać o jego bezpieczeństwo i rozwój. Z pewnością przyda się także chłonny umysł, nastawiony na wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Jeśli czujesz, że podskórnie jesteś ekologiem, boli Cię to, że wiele osób zaśmieca lasy i jeziora, a także pragniesz zgłębiać wiedzę z zakresu chemii i biologii, ten kierunek jest idealny dla Ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

W Katowicach studia przyrodnicze na kierunku ochrona środowiska możesz realizować na na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.
By dobrze zajmować się środowiskiem, nie wystarczy wiedza jedynie z zakresu biologii, chemii czy fizyki. Ważne będą także nauki odnoszące się do prawa, zarządzania czy ekonomii. Z tego powodu siatka zajęć jest bardzo zróżnicowana i nie brakuje w niej takich przedmiotów jak: geografia, ekologia, geologia, zagrożenie środowiska i jego ochrona, zoologia, kartografia. Program studiów jest urozmaicony, ponieważ uczelnie w Katowicach i Gliwicach pragną stworzyć najlepszych specjalistów, mogących poradzić sobie w różnych sytuacjach odnoszących się do dbania i walczenia o środowisko.
 

4. Praca po studiach

Zdobyta wiedza pozwala absolwentom kierunku ochrona środowiska podejmować pracę w organach kontrolnych ochrony środowiska, urzędach i w innych jednostkach, które zajmują się racjonalnym wykorzystywaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody, produkcją przemysłową oddziałującą na środowisko, działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii w odniesieniu do środowiska.
Absolwenci znajdują także zatrudnienie w biurach planistyczno-urbanistycznych, instytucjach planowania przestrzennego czy zarządzania mieniem komunalnym. Studenci przygotowywani są do pracy przy nadzorowaniu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów, w administracji samorządowej czy w ośrodkach badawczych i rozwojowych, mogą podjąć pracę także w szkolnictwie. Ochrona środowiska to bardzo popularne studia przyrodnicze w Katowicach. Jest to kierunek przede wszystkim rozwojowy, oferujący wiele możliwości zatrudnienia.
 
Studia w Katowicach możesz realizować w sposób stacjonarny, to znaczy, że uczelnie przewidują regularny, dzienny tryb kształcenia i dużą ilość praktyki zawodowej, którą dzięki systematycznej nauce i swojej dostępności będziesz mógł/mogła odbyć.
Program kształcenia jest zróżnicowany w zależności od specyfiki uczelni. Pamiętaj, że studia z zakresu ochrony środowiska nie odnoszą się jedynie do wiedzy z dziedzin stricte biologii, chemii, fizyki czy geografii. Siatka zajęć jest wzbogacona o przedmioty takie jak na przykład:
 • bezpieczeństwo pracy i ergonomia,
 • technologie stosowane w ochronie środowiska,
 • prawo w ochronie środowiska,
 • monitoring środowiskowy,
 • zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • i wiele innych.

 

Program kształcenia sugeruje więc wykwalifikowanie przyszłych ekspertów także w zakresie technologii, ekonomii, prawa czy zarządzania. Uczelnie w Katowicach oferują także różnego rodzaju specjalności, jednak warto śledzić poszczególne oferty na bieżąco, ponieważ lista specjalizacji zmienia się w zależności od zapotrzebowania. Wśród najciekawszych propozycji są na przykład: Systemy Ochrony Powietrza i Alternatywne Źródła Energii, monitoring i zarządzanie środowiskiem, geoekolgia.
Studenci podczas całego procesu kształcenia zdobywają wiedzę z podstaw botaniki i zoologii, genetyki, ekologii, hydrobiologii, analityki chemicznej, prawa czy zasad bezpieczeństwa i wielu innych. Prócz przedmiotów obligatoryjnych mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczęszczając na zajęcia fakultatywne. Studenci zdobywają wiedzę podczas ćwiczeń, wykładów, a przede wszystkim laboratoriów, gdzie zapoznają się ze środkami audiowizualnymi, programami komputerowymi czy bazami danych.
Absolwenci zyskują także umiejętności oceny stanu skażenia środowiska, interpretują wyniki poszczególnych analiz, jak również potrafią przewidzieć i ocenić zagrożenia powstające w wyniku działalności człowieka. Rozwijają przy tym kompetencje z zakresu zarządzania, potrafią pracować zespołowo, ale i w sposób samodzielny rozwiązywać problemy z zakresu monitoringu i zarządzania środowiskiem w ujęciu krajowym i globalnym.
Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach?

Studia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy stopień, w zależności od specyfiki uczelni, trwa sześć semestrów i kończy się tytułem licencjata po zdaniu odpowiednich egzaminów. W czasie pierwszych dwóch lat studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii czy geologii, które są niezbędne dla dalszego toku kształcenia. 
Wiedzę z pierwszego stopnia absolwenci mogą uzupełnić na stopniu drugim podczas  czterech semestrów studiów magisterskich. Studenci wybierają wtedy potrzebne specjalności, by ukierunkować się w dziedzinie, którą chcą się zajmować. Stopień drugi stwarza dodatkowe możliwości dla kandydatów na runku pracy i dąży do wykreowania specjalistów najlepszych w swojej dziedzinie.
Jaka praca po kierunku ochrona środowiska w Katowicach?

Jaka praca po kierunku ochrona środowiska w Katowicach?

Absolwenci kierunku ochrona środowiska w Katowicach zdobywają gruntowne wykształcenie, które odnosi się do odnowy środowiska, ekosystemu czy bioremediacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych i komunalnych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, w administracji państwowej i samorządowej, w zakładach przemysłowych czy w instytucjach opracowujących oceny oddziaływania na środowisko, które monitorują także rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Wielu studentów decyduje się na zatrudnienie w jednostkach naukowo-badawczych, kontynuowanie pracy badawczej na uczelni lub pracę pedagogiczną w szkołach.
Absolwenci znajdują pracę w instytucjach projektujących systemy ochrony wód i gleby, w biurach planistyczno-urbanistycznych, instytucjach planowania przestrzennego, organach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, instytucjach zarządzania mieniem komunalnym, pracowniach projektowych w firmach komercyjnych, konsultingowych czy doradczych.
Program kształcenia pozwala na zdobycie kompetencji z zakresu nadzorowania gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie i procesów produkcyjnych w odniesieniu do ich oddziaływania na środowisko. Absolwenci pracują w takim razie przy nadzorze procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów czy w firmach zajmujących się usługami w zakresie gospodarki odpadami.
Absolwenci pracują jako urbaniści, planiści, specjaliści ochrony środowiska i rekultywacji terenu, a także jako specjaliści do spraw gospodarki gruntami i rozwoju regionalnego. Mogą oni pracować w organach kontrolnych ochrony środowiska bądź w urzędach i innych jednostkach, które zajmują się produkcją przemysłową oddziałującą na środowisko, działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji w zakresie środowiskowym, działaniami gospodarki wymagającymi umiejętności pracy laboratoryjnej i terenowej, racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody w specjalnych działach zakładów przemysłowych i instytucji gospodarki komunalnej.
Studia w Katowicach zapewniają wiedzę i umiejętności, które są niezwykle cenny dla pracodawców w różnych dziedzinach i branżach.
 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Ochrona środowiska?

Absolwenci kierunku studiów Ochrona środowiska po ukończeniu studiów mają wszystkie niezbędne kompetencje oraz wiedzę, która pozwala im na podjęcie swojej pierwszej pracy związanej często właśnie z ochroną środowiska lub działaniami na rzecz przyrody. Mogą oni podjąć zatrudnienie m.in. w administracji, fundacjach i działalnościach zajmujących się ochroną środowiska, ośrodkach badawczych, laboratoriach, a także na uczelniach, jeśli zdecydują się na pracę badawczą. Absolwenci Ochrony środowiska mogą zająć takie stanowiska jak m.in.  ekolog, specjalista do spraw ochrony środowiska oraz pracownik naukowo-badawczy. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Ekolog

Ekolodzy odpowiadają za monitorowanie, a także badanie wszelkich zachodzących zmian w klimacie. Mogą oni tworzyć raporty klimatyczne, a na ich podstawie prognozować następujące zmiany. Ekolodzy mogą również ostrzegać i radzić co możemy zrobić, aby zapobiec katastrofie klimatycznej. Do innych obowiązków ekologów możemy zaliczyć np. wydawanie decyzji np. co do uregulowania populacji niektórych gatunków zwierząt. Mediana zarobków ekologa wynosi około 4000 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw ochrony środowiska

Specjalista do spraw ochrony środowiska odpowiada m.in. za kontrolę stanu wód czy gleb. Zajmuje się on również administracyjnymi kwestiami odnośnie ochrony środowiska i wydawać pozwolenia np. na wycinkę drzew. Specjalista do spraw ochrony środowiska może również zajmować się prognozowaniem np. wylewu rzek i działaniami prewencyjnymi. Mediana zarobków specjalisty do spraw ochrony środowiska wynosi około 4660 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik naukowo-badawczy

Absolwenci kierunku studiów Ochrona środowiska mogą również zdecydować się na kontynuowanie nauki na uczelni oraz pracę naukową. Zajmując stanowisko pracownika naukowo-badawczego zajmują się oni prowadzeniem zajęć na uczelni dla studentów, a także biorą udział w konferencjach i prowadzą badania naukowe. Mediana zarobków pracownika naukowo-badawczego wynosi około 5370 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

 

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek studiów Ochrona środowiska jest propozycją Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jest realizowany w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 60 osób)
 • niestacjonarnym

Jeśli interesujesz się przyrodą, jej ochroną, a także procesami, które zachodzą w klimacie i chciałbyś się dowiedzieć, jak można im zapobiec, to kierunek Ochrona środowiska może cię zainteresować. W ofercie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach możemy znaleźć kilka specjalności, takich jak:

 • monitoring i zarządzanie środowiskiem,
 • geoekologia,
 • fizykochemiczne metody w ochronie środowiska.

Decydując się na kierunek studiów Ochrona środowiska, dowiesz się, jak wygląda polska fauna i flora, a także nauczysz się ją badać. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu zagrożeń naturalnych, a także tych, które wytwarzane są przez człowieka i mają rzeczywisty wpływ na zamianę klimatu. W trakcie studiów będziesz także uczestniczyć w zajęciach praktycznych w laboratoriach oraz w praktykach zawodowych, które odbędziesz w wybranej przez siebie instytucji.

Program studiów na kierunku Ochrona środowiska opiera się m.in. na przedmiotach, które poruszają takie zagadnienia, jak np. technologie wykorzystywane w ochronie środowiska, ekologia, geologia czy monitoring środowiskowy. Studenci są również zobowiązani do nauki języka obcego ze słownictwem specjalistycznym na poziomie B2.

Absolwenci kierunku studiów Ochrona środowiska mogą podjąć pracę m.in. w samorządach, administracji, ośrodkach badawczych, pracowniach projektowych oraz w firmach konsultingowych.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Katowicach?

Kierunki studiów w Katowicach takie jak ochrona środowiska są idealne dla pasjonatów, to znaczy ludzi, którzy chcą walczyć i dbać o środowisko naturalne. Nie wystarczą jednak chęci. Bardzo ważna jest gruntowna wiedza, poparta nie tylko znajomością przedmiotów z zakresu biologii, fizyki czy chemii, ale i podstawowe wykształcenie z dziedzin prawa czy zarządzania. Pamiętaj, że idealny kandydat na tego typu studia:
 • ma predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych;
 • interesuje się środowiskiem naturalnym i ochroną środowiska;
 • pragnie zajmować się działalnością ekologiczną na skalę krajową, a nawet globalną.

 

Jeśli odnajdujesz w sobie te cechy, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Ponieważ ochrona środowiska jest bardzo żywym tematem z powodu przemian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, coraz więcej osób interesuje się tego typu kierunkiem studiów. Konkurencja jest duża, dlatego warto zadbać o jak najlepsze wyniki z wybranych przedmiotów zdawanych przede wszystkim na poziomie rozszerzonym.
Najważniejsze są: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język obcy. Twoje szanse wzrosną także, jeśli zostaniesz laureatem lub finalistą konkursu bądź olimpiady. Możesz spróbować swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej bądź Olimpiadzie Chemicznej. Wysokie wyniki mogą zagwarantować Ci maksymalne ilości punktów z wybranych przedmiotów maturalnych.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów, gdy tylko znajdziesz się na liście zakwalifikowanych. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje zazwyczaj podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji i zaświadczań o wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do procesów rekrutacyjnych znajdują się na stronach poszczególnych uczelni w Katowicach i Gliwicach.
 
STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

ochrona środowiska studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Katowicach i woj. śląskim

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach?

Kierunek ochrona środowiska w Katowicach to bardzo popularna dziedzina ekologiczna, na której zgłębianie decyduje się coraz więcej osób.

Marzena, studentka drugiego roku studiów licencjackich, wyznała:

Jestem zdruzgotana, gdy widzę co znajduje się w polskich lasach czy wodach. Za swoją życiową misję uznałam dbanie o środowisko i będę o nie walczyć. Te studia mają mi w tym pomóc, by robić to dobrze i zgodnie z prawem.

Popularne kierunki ochrona środowiska w Katowicach i woj. śląskim

Kierunki ochrona środowiska w Katowicach i woj. śląskim


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)