zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku wojskowym

zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku wojskowym

Zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku wojskowym studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku wojskowym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Wojsko w systemie służb publicznych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)