Wzornictwo - Bydgoszcz

Wzornictwo - Bydgoszcz

Wzornictwo - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku wzornictwo

Odkryj kierunek wzornictwo w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Wzornictwo studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Wzornictwo w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym

 

Kierunek wzornictwo w Bydgoszczy to idealny kierunek dla osób, które chcą połączyć techniczne i artystyczne kształcenie. Studia w tym zakresie przygotują Cię do zawodu projektanta w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej. Zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do projektowania, ergonomii człowieka, technicznych aspektów produkcji. Będziesz uczęszczać na zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby.

Absolwenci mają wiele możliwości rozwoju zawodowego. Zajmują się projektowaniem wydawniczym, projektowaniem reklam, ilustracji i książki artystycznej, projektowaniem stron internetowych i grafiki multimedialnej, systemów informacji i identyfikacji graficznej, projektowaniem ubioru scenicznego i filmowego. Pracują w agencjach mody, firmach odzieżowych, instytucjach kultury, organizacjach społecznych.

 

czytaj dalej wszystko o Wzornictwo - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek wzornictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek wzornictwo w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku wzornictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • język obcy
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Aby rozpocząć studia na kierunku wzornictwo, musisz przejść przez rozbudowaną procedurę rekrutacyjną. Przyszli studenci tego kierunku muszą uzyskać nie tylko doskonałe wyniki podczas egzaminu maturalnego lecz także czeka na nich sprawdzian praktyczny.
Przedmioty, które uwzględniane są podczas procesu rekrutacji, to: wybrany język obcy nowożytni oraz matematyka.
Oprócz tego każda z osób musi wybrać dowolny przedmiot: historię, historię sztuki, WOS, geografię itd. Egzamin praktyczny składa się ze sprawdzianu z rysunku oraz wyobraźni przestrzennej.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Wzornictwo w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

WZORNICTWO BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

WZORNICTWO BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WZORNICTWO BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku wzornictwo w Bydgoszczy?

Studia w Bydgoszczy na kierunku wzornictwo mają charakter zarówno praktyczny, jak i twórczy, teoretyczny. Warto zaznaczyć, że rozwój przemysłu przyczynił się do rozwoju znaczenia projektanta i metod, którymi się on posługuje. Studia z zakresu wzornictwa przygotowują do zawodu projektanta w odniesieniu do projektowania produktu, a także związanej z nim komunikacji wizualnej.

Studenci mają okazję zapoznać się z teorią projektowania, ergonomią człowieka i technicznymi aspektami produkcji niezbędnymi do realizacji projektu. Wzornictwo to także zajęcia ze sztuki pięknej, która odnosi się do rysunku, malarstwa, rzeźby. Będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności pozwalające działać w zgodzie z najnowszymi trendami stylistycznymi. Nauczysz się przy tym wykorzystywać najnowsze urządzenia i oprogramowania komputerowe i graficzne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku wzornictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku wzornictwo w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci wzornictwa zdobywają wiedzę odnoszącą się stricte do projektowania w zakresie wzornictwa i dziedzin pokrewnych, to znaczy architektury wnętrz, komunikacji wizualnej, wystawiennictwa, projektowania.

Z pewnością zgłębiają zagadnienia związane ze współczesnymi tendencjami rozwoju sztuki, wzornictwa i architektury. Student rozumie wpływ rozwoju procesów cywilizacyjno-kulturowych na współczesność. Znają problematykę związaną z technologiami, które są stosowane we wzornictwie. Mają także wiedzę odnoszącą się do finansowych, marketingowych i prawnych aspektów istotnych w przypadku wzornictwa i dziedzin mu pokrewnych. Poznają najnowsze technologie, które są wykorzystywane w trakcie tworzenia, oraz narzędzia projektowania konstrukcyjnego i graficznego.

 

Umiejętności

Kierunek wzornictwo w Bydgoszczy przygotuje Cię do podjęcia pracy w zawodzie dzięki rzetelnie opracowanej wiedzy i praktycznym umiejętnościom. Nauczysz się przeprowadzać analizę potrzeb i zachowań człowieka jako jednostki, która funkcjonuje w określonym otoczeniu. Dzięki temu nauczysz się także definiować problemu projektowe odnoszące się do wzornictwa, które wynikają z obserwacji potrzeb jednostki i społeczeństwa.

Studenci uczą się tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe w zakresie wzornictwa, formułują i w logiczny sposób argumentują własne idee projektowe. W świadomy sposób posługują się narzędziami warsztatu projektowego w ramach przekazu graficznego. Potrafią korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych, które wspomagają proces projektowania. Rozwijają umiejętności rysunkowe w zakresie rysunku projektowego, a także zdolności modelowania i makietowania koncepcji projektowych.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent wzornictwa rozumie potrzebę nieustannego dokształcania się. Samodzielnie podejmuje różnorodne wyzwania projektowe, zajmuje się analizą, syntezą, projektem. Używa krytycznej argumentacji w trakcie analizy problemu, który musi rozwiązać. Potrafi myśleć twórczo, a pojawiające się problemy rozwiązuje w kreatywny sposób.

Absolwenci potrafią pracować zespołowo i wyrażają konstruktywną krytykę w stosunku do własnych działań i działań innych osób. Potrafią podzielić się refleksją odnoszącą się do aspektów etycznych i społecznych, wiążących się z postawą twórczą. Wypracowują umiejętności negocjowania i argumentowania decyzji projektowych. Poznają zasady odnoszące się do ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Rozumieją potrzebę komunikacji ze środkami masowego przekazu w odniesieniu do kształtowania informacji i opinii o osiągnięciach techniki i wzornictwa.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studenci wzornictwa uczęszczają na zajęcia ze sztuk pięknych, które umożliwiają wypracowanie potrzebnych umiejętności manualnych i warsztatu projektanta. W trakcie prac studyjnych będziesz miał/a okazję obserwować naturę – nie tylko w pracowni z udziałem modela, ale także w rzeczywistości widzialnej.

W programie zajęć znajdują się także przedmioty z projektowania specjalistycznego, które nauczą Cię samodzielnego projektu od koncepcji do wzoru przemysłowego z różnych sfer designu. Nauczysz się projektować elementy wyposażenia wnętrz, urządzeń AGD, środków transportu, mebli, czy opakowań. Poznasz także zasady konstruowania i modelowania oraz zdobędziesz praktyczne podstawy komputerowego wspomagania w konstruowaniu 3D produktu.

 

W programie studiów na kierunku Wzornictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek
 • malarstwo
 • materiałoznawstwo
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • elementy prawa
 • kształtowanie przestrzeni
 • historia wzornictwa
 • techniki wytwarzania
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • historia sztuki i kultury

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek wzornictwo w Bydgoszczy ma charakter artystyczny, dlatego kandydaci, którzy chcą zdobyć wykształcenie w tym zakresie, powinni odznaczać się wysokim poczuciem estetyki, mocną osobowością, kreatywnością. Przyszli studenci nie powinni mieć problemu z naukami ścisłymi i stricte o podłożu artystycznym.

Z pewnością przydatne będą umiejętności plastyczne, a także odwaga w wyrażaniu oryginalności w trakcie realizacji projektów różnego rodzaju, jak i w komunikacji wizualnej. Kandydaci nie mogą także stronić od najnowszych technologii, które są wykorzystywane w tworzeniu nowych wzorów i projektowaniu tkanin.

Ile trwają studia na kierunku wzornictwo w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku wzornictwo w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Wzornictwo w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku wzornictwo dzielimy na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pasjonaci designu swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczynają od studiów pierwszego stopnia, które trwają siedem semestrów. Zdobywają oni wtedy podstawową wiedzę i kompetencje, pozwalające na podejmowanie pierwszych aktywności zawodowych. Na zakończenie nauki na tym stopniu studenci otrzymują prestiżowy tytuł inżyniera wzornictwa.

Studia w Bydgoszczy oferują możliwość kontynuacji nauki na drugim stopniu. W przypadku wzornictwa przygoda ta będzie trwać kolejne trzy semestry kształcenia. Studenci poszerzają wtedy swoje kwalifikacje oraz systematyzują pozyskaną wiedzę. To także czas przygotowań do obrony jednej z najważniejszych prac dyplomowych, czyli pracy magisterskiej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to absolwenci tego kierunku mogą śmiało myśleć o pełnym rozwoju zawodowym.

Jaka praca po studiach na kierunku wzornictwo w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku wzornictwo w Bydgoszczy?

Absolwenci studiów w Bydgoszczy na kierunku wzornictwo są uprawnieni i przygotowani do projektowania w różnego rodzaju dziedzinach – od designu po kreowanie najbliższego otoczenia oraz otaczającej nas infrastruktury reklamowej. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci mogą poszczycić się znajomością najnowszych narzędzi komputerowych związanych z projektowaniem, wizualizacją, modelowaniem i prototypowaniem. Zawodowo zajmują się projektowaniem wydawniczym, projektowaniem reklam, ilustracji i książki artystycznej, projektowaniem stron internetowych i grafiki multimedialnej, systemów informacji i identyfikacji graficznej, projektowaniem ubioru scenicznego i filmowego, ubioru specjalnego przeznaczenia, ubioru kreacyjnego, biżuterii, obuwia i toreb.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Wzornictwo

 • agencje mody
 • teatr
 • telewizja
 • firmy odzieżowe
 • biura projektowe realizujące projekty dla różnych gałęzi przemysłowych
 • instytucje kultury
 • organizacje społeczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Absolwenci wzornictwa obejmują bardzo różne stanowiska pracy, a miejsce zatrudnienia uwarunkowane jest ukończoną specjalizacją lub dodatkowymi kursami.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Wzornictwo

 • projektanci tkanin i dzianin
 • projektant komunikacji wizualnej i medialnej
 • grafik
 • konsultant ds. wzornictwa
 • projektant
 • stylista
 • krytyk mody
 • manager kolekcji
 • dziennikarz modowy

Gdzie studiować na kierunku wzornictwo w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek wzornictwo w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na studia na kierunku wzornictwo w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

W przypadku kierunku wzornictwo w Bydgoszczy warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

W przypadku kierunków artystycznych uczelnie przewidują egzaminy wstępne między innymi z rysunku. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź na stronie wybranej uczelni, czy musisz przygotować portfolio z autorskimi pracami.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

WZORNICTWO - ważne informacje

wzornictwo studia

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku wzornictwo w Bydgoszczy?

Studia na kierunku wzornictwo zarezerwowane są przede wszystkim dla osób o prawdziwie artystycznych duszach.

Magdalena, studentka trzeciego roku, mówi:

Na studiach na kierunku wzornictwo w Bydgoszczy najbardziej podoba mi się to, że mają inżynieryjny charakter, ponieważ dzięki temu wiem, że otrzymuję bardzo konkretne i dobre wykształcenie. Jednocześnie wciąż mogę rozwijać się artystycznie. Dla mnie zachowanie tej symbiozy jest niezwykle ważne.

Kierunki artystyczne w Bydgoszczy


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)