Biotechnologia - Zielona Góra

Biotechnologia - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

Biotechnologia studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Biotechnologia jest jedną z najprężniej rozwijających się nauk. Kumuluje w sobie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych czy technicznych. „Konwencja o różnorodności biologicznej” ONZ podaje, że biotechnologia to „używanie układów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników w celu wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów w określonym zastosowaniu”.

Interdyscyplinarny kierunek wymaga od kandydatów zainteresowania naukami ścisłymi, zwłaszcza biologią, chemią i matematyką. Ważne będzie także kreatywne myślenie, które nauki techniczne i przyrodnicze pozwoli wykorzystać w twórczy, nowoczesny sposób, co wpłynie z pewnością na nowe osiągnięcia w sferze biotechnologii. Jeśli w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się kwestie odnoszące się do modyfikacji genetycznych, świata medycyny i inżynierii, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak biotechnologia możesz realizować na Wydziale Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnie stara się być na bieżąco z najnowszymi badaniami i zapotrzebowaniem na rynku pracy, dlatego w swojej ofercie ma bardzo wiele kierunków odnoszących się zarówno do nauk przyrodniczych, jak i technicznych, a nawet humanistycznych.

Podłoże dla programu studiów stanowią biologia i chemia. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmiot jak: ekologia terenów uprzemysłowionych, prakseologia, metody numeryczne w biotechnologii, podstawy biotechnologii przemysłowej, zwierzęta wykorzystywane w biotechnologii, molekularna organizacja komórki, technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego, biologia podstawowych roślin i grzybów laboratoryjnych, kontrola i certyfikacja produktów ekologicznych i regionalnych, genetycznie modyfikowane organizmy i wiele innych.

Praca po studiach

Uczelnie w Zielonej Górze zapewniają swoim absolwentom wiele możliwości rozwoju, a także oferują wiele możliwości pracy. Interdyscyplinarne wykształcenie przygotowuje studentów do podjęcia pracy w przemysłach farmaceutycznym, spożywczym, produkcji środków ochrony roślin w laboratoriach biologicznych i medycznych, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów. Zdobywają oni zatrudnienie w firmach biotechnologicznych, które transferują nowoczesne technologie, w placówkach naukowych, w laboratoriach, w terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach, które zajmują się ochroną przyrody.

Abiturienci pełnią funkcję mikrobiologów, biotechnologów, biologów, biochemików, genetyków, techników analityków, laborantów, specjalistów do spraw rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych i wiele innych.

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek biotechnologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Zielonej Górze?

Kierunek biotechnologia w Zielonej Górze jest niezwykle nowoczesną propozycją studiów biologicznych, dlatego wywołuje duże zainteresowanie wśród przyszłych kandydatów. Liczba miejsc jest ograniczona, a chętnych jest naprawdę wielu. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język obcy nowożytny, język polski, powinieneś/ powinnaś zdawać dodatkowo na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym biologię, chemię, matematykę bądź język obcy nowożytny. Zadbaj o swój sukces!

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w Zielonej Górze - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA

BIOTECHNOLOGIA ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Zielonej górze

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak biotechnologia możesz realizować przede wszystkim stacjonarnie. Studia dzienne opierają się na systematycznej nauce i regularnych spotkaniach, a także wielu godzinach praktyki zawodowej. Jeśli odpowiada Ci taki tryb studiów, rozważ jeden z najbardziej nowoczesnych kierunków studiów biologicznych.

Program kształcenia opiera się na wiedzy z chemii, biologii, fizyki czy matematyki. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • inżynieria bioprocesowa,
 • podstawy biotechnologii,
 • bezpieczeństwo pracy i ergonomia,
 • zwierzęta wykorzystywane w biotechnologii,
 • biotechnologiczne wykorzystanie drożdży,
 • metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej,
 • technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego,
 • analiza zróżnicowania międzyosobniczego na podstawie profilu genetycznego,
 • zastosowania mutagenezy w biotechnologii,
 • innowacje w ochronie roślin
 • i wiele innych.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, laboratoriów i praktyk. Studenci mogą wybrać także szereg ciekawych specjalności, jak: mikrobiologia żywienia, mikrobioanalityka w biotechnologii, biotechnologia ogólna. Pamiętaj jednak o tym, że oferta specjalności może ulec zmianie, ponieważ zależy od zainteresowania studentów. Śledź aktualne profile kierunkowe na stronach uczelni w Zielonej Górze.

Kierunek biotechnologia w Zielonej Górze zapewnia studentom szeroką wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, humanistycznych i matematycznych. W trakcie kształcenia studenci opanowują informacje z zakresu biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii czy immunologii. Rozwój kompetencji komunikacyjnych, a także umiejętności analityczne i diagnostyczne pozwalają na pracę w większych zespołach badawczych czy laboratoriach.

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze dążą do komfortu studentów. Studia biologiczne w zakresie biotechnologii podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy to trzyletnie studia licencjackie, które po sześciu semestrach zapewniają tytuł licencjata oraz pozwalają rozpocząć pracę w zawodzie dzięki gruntowemu, ale podstawowemu wykształceniu.

Treści zawarte na stopniu pierwszym uzupełniają studia magisterskie, które trwają dwa lata. Cztery dodatkowe semestry edukacji pozwalają uzyskać tytuł magistra. Studia drugiego stopnia mogą rozpocząć absolwenci pierwszego stopnia biotechnologii lub abiturienci biologii, którzy posiadają stopień licencjata bądź magistra. Absolwenci kierunków pokrewnych do biotechnologii są zobowiązani przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biotechnologia w Zielonej Górze?

Kierunek biotechnologia w Zielonej Górze jest odpowiedzią na innowacje gospodarcze, a łączy w sobie nauki zarówno techniczne, jak i przyrodnicze. Tego typu studia biologiczne są z pewnością niezwykle opłacalne, ale wymagają odpowiedniego podejścia i zaangażowania. Nim zdecydujesz się aplikować na ten kierunek, zastanów się:

 • Czy nie masz problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza z zakresu biologii, chemii czy fizyki?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się bioróżnorodność środowiska i mutacje genetyczne?
 • Czy masz twórcze, postępowe myślenie i pragniesz wykorzystywać je w nowoczesnych przedsięwzięciach?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak język obcy nowożytny, język polski czy matematyka, warto zdawać na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym przedmioty dodatkowe, na przykład biologię, chemię, matematykę, fizykę czy język obcy nowożytny. Najwyższe wyniki zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie pewne miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Innowacji Technicznych, Olimpiadzie Biologicznej lub w Olimpiadzie Chemicznej. Powodzenia!

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli zdecydowałeś/aś się brać w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku biotechnologia w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku biotechnologia zapewniają przyszłym absolwentom interdyscyplinarne wykształcenie, które pozwala podejmować pracę w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin w laboratoriach biologicznych i medycznych. Studenci pracują w przedsiębiorstwach, gdzie zajmują się utylizacją odpadów, a także zakładają własne działalności gospodarcze. Zdobywają zatrudnienie w laboratoriach badawczych, analitycznych bądź diagnostycznych, w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, a także w ośrodkach, które zajmują się materiałem biologicznym.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w bardzo wielu placówkach, między innymi pracują w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, laboratoriach badawczych, w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego, w firmach kosmetycznych, firmach doradczych i szkoleniowych, firmach farmaceutycznych, firmach, które produkują odczynniki diagnostyczne, w firmach biotechnologicznych, w placówkach i instytucjach naukowych, stacjach hodowli roślin, parkach naukowo-technologicznych, w zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach, które zajmują się produkcją i przetwórstwem żywności, w urzędach, które zajmują się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

Studenci są przygotowywani do roli biotechnologów, genetyków, biologów, laborantów, mikrobiologów, techników analityków, specjalistów do spraw rejestracji leków, specjalistów do spraw rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, w których wykorzystuje się procesy biotechnologiczne. Zajmują się także ekorozwojem i ekonomią produkcji, która wpływa także na środowisko. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli jesteś dobry w swoim fachu.

Jakie opinie mają studia na kierunku biotechnologia w Zielonej Górze?

Studia biologiczne w Zielonej Górze w zakresie biotechnologii uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych i nowoczesnych.

Konrad, student drugiego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Biotechnologia jest teraz na czasie. I nic w tym dziwnego! Nawet w przypadku produkcji piwa wykorzystuje się procesy biotechnologiczne. Osobiście specjalizuję się w zakresie mikrobioanalityki w biotechnologii. Bardzo polecam!

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze w Zielonej Górze

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Zielonej Górze


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)