Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Zielona Góra

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Anna Krzycka, założycielka czasopisma dla kobiet „Moja przyjaciółka”, wyznała w wywiadzie: „Cechy dobrego dziennikarza, które decydowały pięćdziesiąt lat temu o dobraniu przeze mnie kadry, pozostają aktualne. Inteligencja, rzutkość, śmiałość, mądrość, gotowość mówienia prawdy bez względu na to, czy jest ona dobra, pomyślna, czy nie”. Ryszard Kapuściński, jeden z najpopularniejszych polskich reportażystów dodałby, że dziennikarstwo musi być intencjonalne, a za swój cel musi uznawać dążenie do przemiany.

Idealni kandydaci na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze to osoby, które pragną dążyć do prawdy, pragną zmieniać istniejący świat, śledzą sytuację społeczną, polityczną, kulturalną i gospodarczą kraju i innych państw. Jeśli w granicach Twoich zainteresowań mieszczą się tego typu kwestie, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna możesz realizować na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia zapewnia gruntowne wykształcenie w zakresie bardzo różnorodnych kierunków, dzięki czemu cieszy się ciągłym zainteresowaniem ze strony przyszłych studentów.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: systemy medialne w Polsce i na świecie, współczesna polszczyzna, teoria recepcji i oddziaływania tekstu literackiego, gatunki dziennikarskie/redakcja tekstów dziennikarskich, podstawy retoryki i erystyki, dykcja i emisja głosu, strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w., archiwizacja i bezpieczeństwo danych, stosunki międzynarodowe, warsztaty dziennikarstwa internetoweg, odstawy ekonomiki kultury, prawo mediów, translatorium tekstów specjalistycznych i tym podobne.

Praca po studiach

Studia dziennikarskie w Zielonej Górze przygotowują absolwentów do pracy zarówno w lokalnych, jak i ogólnopolskich środkach masowego przekazu, to znaczy w prasie, telewizji, radiu, Internecie. Abiturienci wykonują także pracę, która wiąże się z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. W tym zakresie studenci przygotowywani są do zawodu menedżera RP, redaktora i korektora, copywritera, specjalisty do spraw kontaktu z mediami, rzecznika prasowego czy researchera.

Absolwenci zyskują zatrudnienie w ośrodkach i centrach informacji, w wydawnictwach, archiwach, w pracowniach bibliograficznych, w firmach reklamowych czy w infobrokerskiej obsłudze biznesu. Rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz predyspozycje językowe sprawiają, że pozycja absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej jest niezwykle korzystna na rynku pracy.

czytaj dalej wszystko o Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze uchodzi za jeden z najpopularniejszych kierunków humanistyczno-społecznych. Żywo interesują się tą dziedziną nauki pasjonaci mediów społecznościowych, sytuacji politycznej oraz osoby, które w przyszłości pragną dążyć do prawdy. Chętnych na tego typu studia jest bardzo wielu, dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich przedmiotów, to jest języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać język polski na poziomie rozszerzonym oraz wybrany przedmiot dodatkowy: wiedzę o społeczeństwie, język obcy nowożytny, historię, filozofię.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej górze

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze dążą do zapewnienia komfortowego studiowania, dlatego kierunek elektrotechnika możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto wybrać studia dzienne. Jeśli jednak nie masz możliwości, by studiować w tygodniu, rozważ studia zaoczne i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych i warsztacie medioznawczym. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • systemy medialne w Polsce i na świecie,
 • współczesna polszczyzna,
 • teoria recepcji i oddziaływania tekstu literackiego,
 • teatr radiowy i sceniczny w ujęciu krytycznym,
 • gatunki dziennikarskie/redakcja tekstów dziennikarskich,
 • pozyskiwanie i opracowywanie informacji,
 • topografia w literaturze i w kulturze,
 • dziennikarstwo śledcze i interwencyjne,
 • projektowanie i obsługa stron WWW,
 • teoria i praktyka hipertekstu
 • i wiele innych.

Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, wykładów i laboratoriów. Studenci zapoznają się z rodzajami dziennikarstwa, na przykład z dziennikarstwem sportowym, śledczym czy specjalistycznym. Studenci mają pulę przedmiotów obowiązkowych do zrealizowania, ale także mogą wybrać przedmioty, które najbardziej ich interesują. Przedmioty są podzielone na bloki tematyczne, na przykład: Literatura Popularna, Broker Informacji, Pisanie Kreatywne czy Dziennikarstwo Internetowe.

Absolwenci zgłębiają wiedzę z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, medioznawstwa, prawa autorskiego czy psychologii społecznej. Zapoznają się z literaturą współczesną, sytuacją ekonomiczno-gospodarczą świata, a także programami komputerowymi, które w pracy dziennikarza mogą być niezwykle użyteczne. Praktyczna umiejętność obsługi programów graficznych i tworzenie stron internatowych oraz wiedza odnosząca się do komunikacji internetowej z korzyścią wpływa na profil kandydata do pracy w tym zakresie.  Nie można zapomnieć o tym, że abiturienci rozwijają swoje zdolności komunikacyjne, językowe, a także umiejętności panowania nad głosem.

Ile trwają studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia dziennikarskie możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i zapewniają tytuł licencjata, który umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie oraz kontynuację edukacji na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach i zdaniu odpowiednich egzaminów zapewniają tytuł magistra. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na etapie studiów licencjackich. Warto podkreślić, że studia magisterskie może podjąć absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej bądź kierunków pokrewnych, na przykład marketingu medialnego, komunikacji masowej czy komunikacji medialnej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

Studia dziennikarskie w Zielonej Górze cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród osób, które pragną w przyszłości zajmować się środkami masowego przekazu na szeroką skalę. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to niezwykle zajmujący kierunek, ale tak jak inne studia, wymaga odpowiedniego podejścia i zaangażowania. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz dążyć do prawdy i rzetelnie przedstawiać zweryfikowane informacje?
 • Czy masz predyspozycje językowe i jesteś osobą otwartą i komunikatywną?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, a liczba osób, które zostaną przyjęte, jest bardzo ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać język polski rozszerzony oraz wybrany przedmiot dodatkowy: wiedzę o społeczeństwie, filozofię, historię, język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie mocne pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiadzie  Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i w wielu innych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze zapewnia swoim absolwentom gruntowne wykształcenie, które jest niezwykle ważne, jeśli ktoś myśli o wykonywaniu pracy dziennikarza w mediach masowych w skali lokalnej, środowiskowej czy ogólnopolskiej. Absolwenci pracują w prasie, radiu, Internecie czy telewizji, ale wykonują także pracę związaną z komunikacją społeczną jako rzecznicy prasowi, specjaliści do spraw kontaktów z mediami, redaktorzy i korektorzy, copywriterzy, researcherzy czy menedżerowie Public Relations. Dzięki zajęciom specjalistycznym odnoszącym się do organizacji i zarządzania informacją abiturienci stają się audytorami wiarygodności informacji i specjalistami do spraw klasyfikowania i indeksowania informacji, pracują w pracowniach bibliograficznych, ośrodkach i centrach informacji, wydawnictwach, formach reklamowych, archiwach czy też w infobrokerskiej obsłudze biznesu.

Absolwenci specjalizują się w dziennikarstwie śledczym i interwencyjnym, dziennikarstwie społecznym i obywatelskim, dziennikarstwie ekonomiczno-prawnym, dziennikarstwie specjalistycznym, dziennikarstwie sportowym, a także w dziennikarstwie internetowym. Abiturienci rozwijają umiejętności graficzne w zakresie programowania graficznego i tworzenia stron internetowych, co jest niezwykle cenne w różnych branżach, ale również poszerzają zdolności językowe bardzo przydatne w świecie reporterów.

Absolwenci stają się dziennikarzami telewizyjnymi, dziennikarzami radiowymi, specjalistami do spraw public relations, rzecznikami prasowymi, a także pracownikami działów reklamy i promocji. Wiele osób decyduje się na pracę w lokalnych lub ogólnopolskich czasopismach i gazetach. Umiejętności związane z grafiką komputerową i składem tekstu zwiększają atrakcyjność abiturientów na rynku pracy. Jeśli marzysz o szukaniu rzetelnych informacji i weryfikowaniu faktów lub może zajmowaniu się reklamą i światem Internetu, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Jakie opinie mają studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

Studia dziennikarskie w Zielonej Górze uchodzą za jedne z najpopularniejszych studiów humanistyczno-społecznych.

Wiktoria, studentka drugiego roku studiów licencjackich, mówi:

Dziennikarski świat towarzyszy nam w codziennym życiu i nieodłącznie odnosi się do wydarzeń politycznych, gospodarczych czy kulturalnych. Bardzo chcę być aktywną częścią tego życia i informować ludzi o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. W końcu musimy wiedzieć.

Kierunki dziennikarstwo i informacja w Zielonej Górze


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)