Ochrona środowiska - Rzeszów

Ochrona środowiska - Rzeszów

Ochrona środowiska - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

ochrona środowiska

Odkryj ochronę środowiska w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Ochrona środowiska – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku ochrona środowiska w Rzeszowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Rzeszowski oferuje 70 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na URCena za pierwszy rok studiów wynosi około 3600 zł.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska w Rzeszowie

Żeby dostać się na Ochronę środowiska w Rzeszowie, należy spełnić kilka zasadniczych warunków, które będą zależne od tego, na jaki stopień studiów zamierzasz aplikować. Przyszłych maturzystów obowiązuje konkurs świadectw maturalnych, a dokładniej procentowych wyników otrzymanych z egzaminu z wiodących dla opisywanego kierunku przedmiotów. 

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Pamiętaj, że szczegółowe procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni, a także ulegać zmianom na przestrzeni czasu, dlatego bądź na bieżąco z aktualnymi ustaleniami danej placówki edukacyjnej poprzez śledzenie informacji zawartych na stronie internetowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

OCHRONA ŚRODOWISKA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA RZESZÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Ochrona środowiska w Rzeszowie

Historia zna wiele przykładów różnych rewolucji, niestety nie wszystkie z nich miały pozytywny wydźwięk. Każdy z nas obecnie może na własne oczy obserwować skutki jednej z najgorszych rewolucji, a mianowicie klimatycznej. Topnienie lodowców w zastraszającym tempie, gwałtowne susze i wahania pogodowe, niszczące uprawy oraz prawidłowe środowisko ekologiczne wielu gatunków zwierząt, a także negatywne konsekwencje zdrowotne, doświadczane przez znaczną część społeczeństwa to tylko niektóre z aspektów obecnych czasów, z jakimi musimy się borykać.

Konsekwencje już znamy, a jakie są przyczyny tego tragicznego stanu rzeczy? Odpowiedź jest prosta i nasuwa się sama – przemysłowa, zachłanna działalność człowieka, nastawiona głównie na zysk z pominięciem dobra otaczających nas organizmów, a na dłuższą metę także i naszego. Budowanie mnóstwa fabryk, których produktem ubocznym są spaliny, trujące organizmy całego społeczeństwa, masowa wycinka lasów tropikalnych, będących siedliskiem zwierząt i roślin, niszczenie terenów zielonych pod budowę kolejnych biurowców – niestety, negatywne skutki zaczynają przysłaniać powstające przez lata pozytywy.

Aby zminimalizować nieuchronnie zbliżającą się katastrofę ekologiczną, należy wykształcić grono kompetentnych i świadomych powyższych kwestii ludzi. W tym celu powstały studia na kierunku Ochrona środowiska. A gdzie można je podjąć? Między innymi w Rzeszowie! 

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia biologiczne na kierunku Ochrona środowiska przygotowują do podjęcia pracy w sektorze ściśle związanym z wdrażaniem fachowych działań w zakresie prewencji niszczenia środowiska naturalnego, szerzenia działań uświadamiających społeczeństwo oraz edukacji młodych pokoleń. Przedmiotami, dzięki którym zgłębisz potrzebną wiedzę i umiejętności, będą:

 • biochemia,
 • biologia,
 • mikrobiologia,
 • bioróżnorodność,
 • zoologia,
 • ekologia ogólna,
 • zoologia konserwatorska,
 • hydrobiologia.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Studia w Rzeszowie na kierunku Ochrona środowiska podbijają rankingi najchętniej wybieranych ścieżek edukacyjnych, implikując tym samym dość duże oblężenie – rok rocznie liczba kandydatów znacznie przewyższa liczbę dostępnych miejsc. Dlatego w celu zwiększenia swoich szans, warto odpowiedzieć sobie pytanie – dla kogo została stworzona Ochrona środowiska?

Rozważ podjęcie Ochrony środowiska w Rzeszowie, gdyż to prawdopodobnie strzał w samą dziesiątkę, jeżeli:

 • losy otaczającej przyrody nie są ci obojętne,
 • nauki przyrodnicze są twoją pasją, a uzyskiwanie wysokich ocen przychodziło ci z łatwością,
 • chciałbyś stać się częścią społeczności dbającej o zahamowanie rewolucji klimatycznej,
 • rzeszowskie uczelnie to jedyne miejsce, w którym chciałbyś zdobywać upragnioną wiedzę kierunkową.

To, jak ostatecznie będzie wyglądała twoja nauka na Ochronie środowiska, zależy od dwóch zasadniczych czynników. Jednym z nich jest wybór uczelni – jeżeli zdecydujesz się na naukę w Rzeszowie,  wybierzesz tamtejszy Uniwersytet Rzeszowski lub Politechnikę Rzeszowską.

Studia stacjonarne mają charakter zdobywania kierunkowej wiedzy i umiejętności w trakcie całego tygodnia roboczego w miesiącu. Rozwiązanie to jest przeznaczone głównie dla tych, którzy nie mają poważnych zobowiązań i są skłonni poświęcić większość swojego czasu na naukę.

Tryb zaoczny natomiast adresowany jest między innymi do studentów, którzy marzą o pogodzeniu zdobywania wyższego wykształcenia z podjęciem pełnoetatowej pracy w zawodzie. Weekendowe zjazdy zapewnią możliwość dowolnej organizacji czasu podczas każdego tygodnia roboczego.

 

4. Program studiów

Kierunki studiów w Rzeszowie posiadają specjalnie zaprojektowaną siatkę przedmiotów w taki sposób, aby wykształcić sztab fachowców w zgłębianej dziedzinie. Celem powstania Ochrony środowiska jest uświadomienie studentom zagrożeń wynikających z przemysłowej działalności człowieka, uposażenie ich w szeroką wiedzę na temat występujących w ekosystemie gatunków roślin i zwierząt, specyfiki określonego ekosystemu, bioróżnorodności oraz zależności, które występują pomiędzy poszczególnymi gatunkami.

Łatwo dojść do wniosku, że niemal wszystkie przedmioty, wykładane przez sztab pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego lub Politechniki Rzeszowskiej, opierają swoje główne założenia na owocach pracy badaczy biologii, chemii oraz biotechnologii. Gruntowna, podstawowa wiedza biologiczna jest kluczowym fundamentem, bez którego rozwój sprecyzowanych wiadomości kierunkowych nie byłby możliwy. Dlatego jako początkujący student opisywanego kierunku studiów, naukę rozpoczniesz od przypomnienia i ugruntowania zdobytych we wcześniejszych latach kompetencji.

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Rzeszowie

Studia na kierunku ochrona środowiska w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 15, roku do 2 lat (studia II stopnia).

Wyjątkowość Ochrony środowiska przejawia się w rozmaitych kwestiach. Jedną z nich jest charakter studiów – może on zapewniać uzyskanie dyplom inżyniera. Jeśli zdecydujesz się podjąć Ochronę środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim, nauka w ramach pierwszego stopnia studiów potrwa trzy lata i pół roku. Dwuletnie lub półtora letnie studia drugiego stopnia zostaną zwieńczone dyplomem magistra.

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Rzeszowie

Absolwenci Ochrony środowiska w Rzeszowie stają się doskonale wykwalifikowanymi fachowcami, zdolnymi do podjęcia pracy w placówkach bezpośrednio związanych z wdrażaniem i stosowaniem działań prewencyjnych i edukacyjnych w kwestii dbania o ekologię.

Jeżeli szczególnie polubisz uczelnię, na której zdobywałeś kierunkowe wykształcenie, to będziesz mógł postarać się o podjęcie pracy w roli wykładowcy akademickiego, przekazującego świeżym umysłom bardzo ważne w perspektywie całego świata wiadomości.

Oprócz tego, każdy z absolwentów Ochrony środowiska w Rzeszowie znajdzie pracę w/jako:

 • międzynarodowych korporacjach,
 • oczyszczalniach ścieków,
 • kompostowniach,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • ogrodach zoologicznych,
 • administracji państwowej i publicznej,
 • placówkach oświatowych.

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ochrona środowiska w Rzeszowie

Uczelnie w Rzeszowie nakładają na przyszłych kandydatów szereg wymagań, które należy spełnić, aby mieć szansę na rozpoczęcie wymarzonej ścieżki edukacji. Przedmiotami odgrywającymi główną rolę w przypadku Ochrony środowiska są najczęśćiej biologia, chemia oraz język angielski.

Rekrutacja dla absolwentów studiów pierwszego stopnia wygląda podobnie, jednak w procesie rekrutacji kluczowe znaczenie mają oceny z dyplomu ukończenia ostatniego etapu edukacji, a nie matury. Warto także rozważyć wzięcie udziału w ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej, gdyż uzyskanie tytułu zwycięzcy z pewnością przybliży do zasilenia grona studentów Ochrony środowiska.

 

Proces rekrutacji i dokumenty

Proces rekrutacji na Ochronę środowiska w Rzeszowie jest zawarty w elektronicznej rejestracji kandydatów, będącej jednocześnie najwygodniejszym sposobem zgłoszenia swojej kandydatury, a tym samym zainteresowania podjęciem wybranego kierunku studiów. Zastanawiasz się, na czym dokładnie polega wspomniany proces? Kiedy rezultat zmagań z egzaminem maturalnym stanie się dla ciebie jasny i stwierdzisz, że jest wystarczający do rozpoczęcia Ochrony środowiska, pochwalisz się nimi za pośrednictwem zawartego na stronie internetowej formularza.

Pamiętaj, aby dopilnować prawdziwości podawanych danych, gdyż nawet najdrobniejsza pomyłka może skutkować odrzuceniem kandydatury, a tym samym skreśleniem szans na rozpoczęcie studiów w październiku.

Do zweryfikowania podanych przez ciebie danych osobowych oraz wyników, będziesz potrzebował następujących dokumentów:

 • fotografii o wymiarach 35x45mm,
 • kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • formularza aplikacyjnego ze strony instytutu,
 • dowodu osobistego.

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

ochrona środowiska studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Ochrona środowiska w Rzeszowie

Podjęcie decyzji w sprawie przyszłego kierunku studiów nie należy do najłatwiejszych, czemu dodatkowo nie sprzyja bardzo młody wiek świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich. Z tego względu zapoznanie się z opiniami starszych kolegów może wiele ułatwić.

Jakub, student trzeciego roku Ochrony środowiska w Rzeszowie, mówi:

„W perspektywie niszczenia środowiska przez człowieka nie można być obojętnym. Dlatego jako świadomy obywatel naszej pięknej planety postanowiłem zdecydować się na studia na kierunku Ochrona środowiska. Studiuję w Rzeszowie, bo to moje rodzinne miasto, pełne wspomnień i sentymentów.”

Popularne kierunki ochrona środowiska w Rzeszowie

Kierunki ochrona środowiska w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)