Filologia angielska - Radom

Filologia angielska - Radom

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska – studia Radom | woj. mazowieckie

Popularność studiów filologicznych jest ściśle związana z zapotrzebowaniem na absolwentów tego kierunku. Jako że angielski jest najbardziej uniwersalnym językiem na świecie, którym włada większa część społeczeństwa przynajmniej na poziomie podstawowym, specjaliści opanowujący mowę Szekspira są na wagę złota.

 

Czego się nauczysz na studiach

Program studiów na Filologii angielskiej został zaprojektowany w taki sposób, aby przekazać studentom interdyscyplinarną wiedzę z zakresu leksyki i gramatyki języka, poszerzoną o teoretyczną wiedzę o historii, ekonomii, kulturze i najważniejszym dorobku literackim niektórych państw anglojęzycznych. Na liście przedmiotów z łatwością znajdziesz między innymi:

  • gramatykę opisową,
  • fonetykę,
  • gramatykę kontrastywną,
  • językoznawstwo,
  • historię literatury angielskiej.

 

Dla kogo te studia

Studia na kierunku Filologia angielska to propozycja dla urodzonych humanistów, aspirujących do opanowania języka angielskiego na perfekcyjnym poziomie. Od kandydatów oczekuje się ponadto szerokiego zainteresowania kulturą, literaturą i sztuką anglojęzycznych państw zachodnich, bowiem edukacja na Filologii angielskiej nie ogranicza się wyłącznie do gramatyki, wymowy i leksyki języka.

Zatem jeżeli marzysz o studiach, dzięki którym rozwiniesz swoją pasję do języków, będziesz kształcił się w sposób umożliwiający zdobycie upragnionego zatrudnienia, a co najważniejsze – twoim największym celem jest możliwość nieustannego samorozwoju, aplikuj na Filologię angielską w Radomiu!

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Radom

Zobacz, na jakich uczelniach w Radomiu jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Radomiu

Podstawowym wymaganiem, jakiemu prawdopodobnie będą musieli sprostać kandydaci na Filologię angielską w Radomiu, jest uzyskanie wysokiego wyniku na rozszerzonej maturze z ustnego oraz pisemnego języka angielskiego. Dodatkowych punktów dostarczy ci matura z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii oraz filozofii. Ponadto jako kandydat powinieneś przygotować się na odbycie rozmowy kwalifikacyjnej tuż przed podjęciem studiów.

Szczegółowe procedury rekrutacyjne mogą się nieco różnić w zależności od wybranej uczelni, a także ulegać zmianom na przestrzeni czasu. Zatem jeśli chcesz być na bieżąco, systematycznie śledź stronę internetową wybranej uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Radomiu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA RADOM STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA RADOM STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA RADOM STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA ANGIELSKA RADOM STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia angielska w Radomiu

Możliwość podjęcia Filologii angielskiej dwojako – w ramach studiów stacjonarnych i zaocznych stwarza studentom możliwość dopasowania organizacyjnych kwestii edukacji do indywidualnego stylu życia. Warto wiedzieć, że podjęcie któregokolwiek z trybów nie różnicuje szans na współczesnym rynku pracy. Czym zatem różni się życie studentów stacjonarnych od zaocznych?

Ci pierwsi kształcą się poprzez codzienne uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia i wykłady, odbywające się zazwyczaj codziennie w trakcie pięciu pracujących dni każdego tygodnia. Wygoda i regularność kształcenia sprawia, że przeważająca większość studentów decyduje się właśnie na tę opcję, która dodatkowo jest całkowicie darmowa.

Studia niestacjonarne mają charakter weekendowych zjazdów, odbywających się najczęściej dwa lub trzy razy w miesiącu. Uczestnicy tego trybu stają przed zadaniem zdobywania wiedzy i umiejętności w skoncentrowanej formie. Mimo faktu, że tryb zaoczny pozwala na podjęcie innych obowiązków życiowych, to wymaga ogromnego poświęcenia i zaangażowania – uczestnictwo w kilku z rzędu wielogodzinnych wykładach i zapamiętanie prezentowanej treści programowej to nie lada wysiłek. Wybierając studia zaoczne zobowiązujesz się do opłacania czesego.

 

Program studiów

Program studiów, prezentowany przez poszczególne uczelnie w Radomiu może się nieco różnić i ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego staraj się regularnie zaglądać na stronę internetową szkoły wyższej, celem przyswojenia niezbędnych informacji organizacyjnych.

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Radomiu

Niektóre kierunki studiów w Radomiu można realizować w ramach pierwszego lub drugiego stopnia. Oczywiście warunkiem rozpoczęcia drugiej z opcji jest ukończenie pierwszego etapu studiów, jednak do rozpoczęcia kariery zawodowej wystarczy tylko pierwszy.

Studia licencjackie na kierunku Filologia angielska uposażą cię w gruntowną wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy w wybranym sektorze gospodarczym. Zdobycie podstawowych kompetencji kierunkowych zajmie studentom trzy lata.

Studia magisterskie drugiego stopnia to doskonała szansa na poszerzenie posiadanych umiejętności i zwiększenie atrakcyjności w oczach potencjalnych pracodawców. Na ukończenie tego cyklu kształcenia musisz zagospodarować dwa lata swojego czasu.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Radomiu

Studia w Radomiu na kierunku Filologia angielska to propozycja dla maturzystów, którzy chcą związać swoją przyszłość z profesjonalną nauką tego języka, wykorzystując nabyte podczas edukacji umiejętności w swojej pracy zawodowej. Jeśli zastanawiasz się, czy studia te są dla ciebie odpowiednie, spróbuj udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

  • Masz wrodzone predyspozycje językowe, a nauka nowej mowy sprawia ci dużo radości?
  • Interesujesz się nie tylko angielską gramatyką i wymową, ale również kulturą obszaru państw anglojęzycznych?
  • Lubisz dużo czytać i określasz siebie jako humanistę?

Twierdząca odpowiedź może być doskonałym powodem do rozpoczęcia Filologii angielskiej, jednak powinieneś pamiętać, że niemal każdego roku liczba chętnych na te studia jest bardzo duża, co przyczynia się do wzrostu konkurencji.

Proces rekrutacji

Aby zdobyć jak najwięcej punktów, rozważ podejście do rozszerzonego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. W procesie rekrutacji ponadto mają znaczenie wyniki uzyskane z innych przedmiotów humanistycznych, jak na przykład języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, czy filozofii. Chcąc zdobyć jeszcze więcej punktów, rozważ udział w przedmiotowych olimpiadach i konkursach. Być może uda ci się wygrać którąś z nich, dzięki czemu nie będziesz musiał martwić się o swoją pozycję na studiach.

Kiedy poznasz swoje wyniki maturalne i stwierdzisz, że są wystarczające, aby dostać się na Filologię angielską lub będziesz mimo wszystko chciał spróbować swojego szczęścia, odwiedź stronę internetową wybranej uczelni wyższej w Radomiu. Zgłoszenie twojej kandydatury nastąpi w momencie prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza oraz uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty

Jeśli okaże się, że będziesz mógł podjąć studia już w październiku, nie zapomnij o terminowym doniesieniu kilku niezbędnych do zwieńczenia rekrutacji dokumentów. Upewnij się, że pod ręką masz zdjęcie do legitymacji, ksero świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz dużo pozytywnego nastawienia!

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Radomiu

Niezależnie od wybranej na studiach specjalności, abiturienci Filologii angielskiej zawsze cieszą się stabilnym i dobrze płatnym zatrudnieniem w różnych sektorach współczesnej gospodarki. W związku z tym, że spektrum możliwości zawodowych, jakie otworzą się przed absolwentami tego kierunku, jest naprawdę szerokie, po ukończeniu Filologii angielskiej rozpoczniesz pracę najlepiej odpowiadającą twoim kwalifikacjom i przekonaniom.

Obecnie niemal wszyscy potrafią porozumieć się w języku angielskim. Zatem międzynarodowe korporacje, zajmujące się pozyskiwaniem oraz utrzymywaniem kontaktów z zagranicznymi kontrahentami, będą wdzięczne każdemu dobrze wykształconemu filologowi za wsparcie swoimi kompetencjami i doświadczeniem.

Jeżeli szedłeś ścieżką wyżłobioną przez specjalność nauczycielską i chciałbyś kontynuować przygodę z nauczaniem, spróbuj poszukać zatrudnienia w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych, świetlicach środowiskowych oraz innych placówkach oświatowych.

Specjalność tłumaczeniowa ukierunkowuje studentów na podjęcie pracy, jak sama nazwa wskazuje, w placówkach związanych z wykonywaniem szeroko rozumianych tłumaczeń zarówno z języka polskiego na angielski, jak i z angielskiego na polski. Zatem chcąc rozwijać się na tej płaszczyźnie, poszukaj zatrudnienia w biurach tłumaczeniowych i firmach potrzebujących pomocy dobrze wykształconego filologa. Jeżeli pokusisz się o poświęcenie dodatkowego czasu po studiach na ukończenie kursów dokształcających, będziesz mógł pomyśleć o karierze tłumacza przysięgłego.

Najbardziej przedsiębiorczych powinna zadowolić możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej w postaci szkoły językowej, biura tłumaczeń lub innej placówki związanej ze specyfiką kierunku kształcenia. Ostateczny wybór jest w twoich rękach, dlatego zastanów się dobrze – tylko w ten sposób unikniesz wypalenia zawodowego.

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Radomiu

Jeżeli coraz poważniej myślisz o podjęciu Filologii angielskiej w Radomiu, jednak wciąż nie masz pewności, czy wybór ten okaże się najlepszym z możliwych, powinieneś poznać przynajmniej kilka opinii ludzi studiujących lub kończących ten kierunek. Oto jedna z nich.

Katarzyna, absolwentka studiów na kierunku Filologia angielska w Radomiu, mówi:

„Choć dopiero niedawno ukończyłam studia filologiczne w Radomiu, to niemal od razu udało mi się zdobyć świetną pracę, w której codziennie spotykam wspaniałych ludzi i dbam o swój rozwój osobisty. Nie narzekam też na zarobki.”

Kierunki filologiczne w Radomiu

 

 

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Co zdawać na maturze

 

 

Komentarze (0)