Administracja - Radom

Administracja - Radom

Administracja – studia Radom | woj. mazowieckie

Administracja nierozerwalnie wiąże się z zarządzaniem i szeroko rozumianymi zapisami prawnymi. Ukończenie tego kierunku studiów gwarantuje możliwość zasilenia jednego z urzędniczych stanowisk kierowniczych. Zapotrzebowanie na abiturientów Administracji nie maleje, w związku z czym chętnych na podjęcie tych studiów nie brakuje. Radom jest jednym z miast, w których można rozpocząć ten niezwykle pragmatyczny, interdyscyplinarny kierunek studiów.

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia na kierunku Administracja należą do wąskiego kanonu dziedzin interdyscyplinarnych, co w praktyce oznacza, że studenci podczas nauki będą mieli okazję zetknąć się z kilkoma różnymi odłamami wiedzy, między innymi ekonomii, gospodarki, polityki, prawa oraz historii.

Każdy, kto zdecyduje się rozpocząć Administrację, będzie miał pewność otrzymania gruntownego wykształcenia, dzięki któremu rozpocznie doskonale prosperującą karierę zawodową w wielu gałęziach współczesnych instytucji prywatnych i publicznych.

 

Dla kogo te studia

Studia na kierunku Administracja z pewnością nie jest dla każdego z jednego prostego i oczywistego względu – nie istnieje nic, co mogłoby zainteresować dosłownie każdego człowieka na świecie. Dlatego przed rekrutacją na ten kierunek, powinieneś zastanowić się, czy prezentowana oferta edukacyjna w pełni odpowiada twoim zainteresowaniom i planom na przyszłość. Zatem jaka jest idealna sylwetka kandydata na Administrację w Radomiu?

Przyszły student Administracji powinien przede wszystkim interesować się szeroko rozumianym prawem i ekonomią, gdyż właśnie te nauki stanowią podstawę pod rozwój bardziej specjalistycznych kompetencji. Ponadto dużą wartość będzie miała wytrwałość i odporność na wykonywanie dużej ilości zadań, które wymagają stuprocentowego skupienia i zaangażowania. Jeśli czujesz, że Administracja odpowie na twoje potrzeby, to nie wahaj się dłużej i aplikuj!

czytaj dalej wszystko o Administracja - Radom

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RADOMIU JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Radomiu

Duża liczba chętnych do rozpoczęcia Administracji, która każdego roku znacznie przewyższa liczbę dostępnych miejsc, sprawia, że wymagania rekrutacyjne są zwykle nieco zaostrzone przez władze poszczególnych uczelni. Jednak przedmiotami, do nauki których warto przyłożyć szczególnie dużo starań są: język polski, historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 30.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 30.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 17.09.2020
do 27.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W RADOMIU

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W RADOMIU

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Radomiu

Uczelnie w Radomiu umożliwiają studentom dokonanie wyboru w kwestii organizacji czasu na wybranych kierunkach studiów. Podobnie jest oczywiście z Administracją, dlatego możesz ją podjąć stacjonarnie lub zaocznie. Zastanów się zawczasu, jaka forma zdobywania wiedzy odpowiadałaby ci bardziej.

Tryb stacjonarny gwarantuje regularność i systematyczność poprzez równomierny rozkład wykładanych przedmiotów na pięć dni roboczych każdego tygodnia. Studia niestacjonarne natomiast mają charakter weekendowych zjazdów, odbywających się najczęściej dwa razy w miesiącu, podczas których studenci stają przed niełatwym zadaniem zgłębienia skoncentrowanej dawki wiedzy i umiejętności, jaką osoby uczące się stacjonarnie zdobywają przez tydzień.

Niezależnie od wyboru któregokolwiek z trybów, każdy absolwent będzie miał wyrównane szanse na współczesnym rynku pracy i możliwość zdobycia takiego samego zatrudnienia, jak inni koledzy z roku.

 

Program studiów

Przedmioty przewidziane w siatce studiów na Administracji zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wykwalifikować grono specjalistów, zdolnych do wywiązania się z wszystkich obowiązków narzuconych przez specyfikę przyszłego zawodu. Blok przedmiotów ogólnych ukierunkuje przyszłych absolwentów na opanowanie podstaw zgłębianej nauki. Kluczem do zgłębienia esencji Administracji jest zrozumienie zależności ekonomicznych i gospodarczych, które występują na świecie.

Na dalszych etapach kształcenia, każdy ze studentów pozna bardziej złożone zagadnienia kierunkowe, które w dużej mierze będą zależały od wybranej na studiach specjalności. Wybierzesz spośród następujących dziedzin wiedzy:

  • kadry i płace,
  • administracja ogólna,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne.

Specjalności oferowane przez poszczególne uczelnie mogą się różnić oraz ulegać pewnym zmianom, bowiem warunkiem utworzenia danej specjalności jest wystarczająca liczba chętnych do jej opanowania.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA RADOM STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA RADOM STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu dzielą się na dwie grupy – studiów jednolitych magisterskich i takich, które składają się z dwóch komplementarnych cykli. Administracja należy do tej drugiej, zdecydowanie bardziej licznej grupy. Co to oznacza w praktyce?

Pierwszy stopień studiów na kierunku Administracja potrwa trzy lata i zostanie zwieńczony uzyskaniem przez absolwentów, którzy pomyślnie przejdą egzamin końcowy i obronę pracy, tytuł licencjata. Na ukończenie studiów drugiego stopnia, każdy student będzie musiał poświęcić dwa lata swojego czasu, co zaprocentuje dyplomem magistra oraz znacznym poszerzeniem możliwości zawodowych, a co za tym idzie, także i zarobków.

Czas trwania studiów na kierunku administracja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA RADOM STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA RADOM STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek administracja na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Przedmioty:

historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Radomiu

Aplikacja na dany kierunek studiów, a nawet sam jego wybór, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, której skutki będą najprawdopodobniej możliwe do zaobserwowania w całym przyszłym życiu. Dlatego zanim rekrutujesz na Administrację w Radomiu, odpowiedz sobie na kilka pytań.

  • Dobrze czujesz się na stanowisku lidera zarządzającego ludźmi bądź realizacją projektów?
  • Posiadasz wszechstronne zainteresowania prawne, ekonomiczne i gospodarcze?
  • Uzyskiwane przez ciebie oceny z przedmiotów humanistycznych i społecznych są dobre lub bardzo dobre?

Twierdząca odpowiedź na powyższe pytania może stanowić doskonały pretekst do rozpoczęcia Administracji. Musisz jednak pamiętać, że jest to jeden z najbardziej obleganych kierunków na wszystkich uczelniach, które oferują możliwość jego podjęcia. Z tego względu najlepiej już dzisiaj rozpocznij przygotowania do rozszerzonego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i angielskiego, historii oraz matematyki.

Jeśli jesteś ponadprzeciętnie uzdolniony i lubisz rywalizację, powinieneś rozważyć podejście do jednej z olimpiad przedmiotowych. Zdobycie miejsca na podium dostarczy ci dodatkowych punktów, których ilość prawdopodobnie wystarczy do rozpoczęcia dowolnie wybranego kierunku.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać na drodze do rozpoczęcia Administracji w Radomiu, jest wybór uczelni oferującej ten kierunek. Proces rekrutacji obowiązujący każdą jest analogiczny, zatem raczej nie spotkasz niespodzianek. Utworzenie profilu kandydata za pośrednictwem zakładki zamieszczonej na stronie internetowej oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej będzie równoznaczne ze zgłoszeniem kandydatury na Administrację.

W następnym i ostatnim już kroku, tuż po tym, jak zobaczysz swoje nazwisko na liście przyjętych, zadbaj o terminowe dostarczenie zdjęcia do legitymacji, ksera świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów. W przeciwnym wypadku zostaniesz bezpowrotnie wykreślony z listy studentów.

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Radomiu

Absolwent Administracji będzie mógł liczyć na zatrudnienie w większości istniejących sektorów prywatnych i publicznych. Zapotrzebowanie na urzędników nie maleje, a zdobyte na studiach umiejętności i wiedza charakteryzują się dużą różnorodnością, dlatego jeśli ukończysz opisywany kierunek studiów, zdobędziesz pewność stabilnego i opłacalnego zatrudnienia.

Wiedza, która umożliwia kierowanie zespołami pracowników, podejmowanie samodzielnych decyzji o dużej wadze w dłuższej perspektywie, a także znajomość kodeksu prawnego oraz etyki zawodu urzędnika sprawią, że jako absolwent Administracji znajdziesz pracę na stanowisku administracyjnym w przedsiębiorstwach i międzynarodowych korporacjach.

Wielu absolwentów Administracji jest zdecydowanych na obranie konkretnej ścieżki zawodowej już w momencie wybierania kierunku studiów. Bez wątpienia jedną z bardziej atrakcyjnych opcji jest objęcie kierowniczego stanowiska w administracji rządowej oraz pozarządowej, placówkach oświatowych i kulturalnych oraz rozpoczęcie pracy w zawodzie związanym z gospodarką nieruchomości.

Studia w Radomiu na kierunku Administracja to nie tylko zgłębianie wiedzy ściśle kierunkowej, ale również poszerzanie kompetencji interpersonalnych, które można z powodzeniem wykorzystać podczas pracy nierozerwalnie związanej ze świadczeniem usług klientów indywidualnych oraz właścicieli firm. Obsługa kancelarii prawno-finansowych to jedna z możliwości wpasowujących się w gusta absolwentów szczególnie ceniących sobie codzienny kontakt z drugim człowiekiem.

Wielu młodych ludzi pragnie połączyć zgłębiany kierunek studiów z pracą na własny rachunek poprzez założenie własnej działalności gospodarczej. Podstawy zarządzania, które posiądzie każdy z absolwentów Administracji, będzie świetnym fundamentem pod rozwój dobrze prosperującej firmy, opartej o dowolny dział szeroko pojętej Administracji.

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Radomiu

Administracja to kierunek, który chciałoby studiować wielu. Wielu też ma poważne wątpliwości co do zasadności przyszłego wyboru, dlatego słusznie posiłkuje się opiniami starszych kolegów, praktykujących wybraną dziedzinę wiedzy.

Magdalena, studentka pierwszego roku Administracji w Radomiu, mówi:

„Wybierając studia administracyjne, rozważałam jednocześnie prawnicze, bo w kręgu mojego zainteresowania leżały przedmioty, które można znaleźć na obu kierunkach. W końcu zdecydowałam się na Administrację i nie żałuję. Nie mogę się doczekać, aż zostanę urzędnikiem państwowym.”

 

 

 

 

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W RADOMIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)