Filologia - Gorzów Wielkopolski

Studia w Gorzowie Wlkp.

filologia

Odkryj kierunek filologia w Gorzowie Wielkopolskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

23.02.2023

Filologia - studia Gorzów Wielkopolski 2023 | woj. lubuskie

Studia na kierunku Filologia w Gorzowie Wielkopolskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku filologia w Gorzowie Wielkopolskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Gorzowie Wielkopolskim filologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (AJP) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku filologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język angielski, język niemiecki. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Filologia - Gorzów Wielkopolski

Zobacz, na jakich uczelniach w Gorzowie Wielkopolskim jest kierunek FILOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia w Gorzowie Wielkopolskim

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język polski

 

Pamiętając o tym, że każdego roku uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, które zdecydowały się na umożliwienie studentom podjęcia studiów na kierunku Filologia przeżywają swego rodzaju oblężenie, warto przygotować się do aplikacji na te studia oraz zgłębić potrzebną wiedzę o obowiązujących procedurach. Jako że Filologia jest typowym przedstawicielem kierunków humanistycznych, przedmiotami wiodącymi, które warto zdać na maturze na poziomie rozszerzonym, są: język polski, język obcy nowożytny, historia oraz wiedza o społeczeństwie.

Bieżące ustalenia rekrutacyjne znajdziesz na stronie internetowej wybranej wcześniej uczelni, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy też chęci upewnienia się w znajomości procedur, warto ją odwiedzić.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia w Gorzowie Wielkopolskim

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia w Gorzowie Wielkopolskim

Filologię w Gorzowie Wielkopolskim, podobnie jak większość kierunków studiów, można podjąć w trybie stacjonarnym oraz zaocznym, w zależności od preferencji i planów na najbliższą przyszłość. Największa konkurencja jest generowana przez kandydatów na studia stacjonarne, które zapewniają niezwykły komfort nauki, gdyż jest ona podzielona na codzienne zajęcia i wykłady, w trakcie których studenci mają szansę na sukcesywne i kompleksowe zgłębianie wszystkich koniecznych wiadomości.

Studia w trybie zaocznym, czyli niestacjonarnym, przewidują weekendowe kształcenie. Zajęcia i wykłady odbywają się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie i są doskonałą propozycją dla tych, którzy potrzebują wiele wolnego czasu w trakcie tygodnia, na przykład do podjęcia pracy zawodowej. Jeśli myślisz o podjęciu Filologii niestacjonarnie, pamiętaj o obowiązku uiszczania opłat semestralnych w odgórnie ustalonej kwocie.

Zdawać by się mogło, że do kanonu kierunków uznawanych za najbardziej prestiżowe i generujące najkorzystniejsze perspektywy zawodowe zaliczają się wyłącznie te oparte na naukach matematycznych oraz medycznych. Nie jest to prawda, na co doskonałym dowodem są studia filologiczneFilologia odpowiada nie tylko na rosnące zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy, który pragnie zatrudnić grono specjalistów, uposażonych w dobrze ugruntowaną wiedzę lingwistyczną, popartą konkretnymi umiejętnościami pedagogicznymi, tłumaczeniowymi lub koniecznymi do rozwoju mass mediów, ale również szerokie zainteresowanie świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich o wszechstronnym zamiłowaniu do nauk humanistycznych.

Myśląc o Filologii, najczęściej pierwszym skojarzeniem jest „polska” oraz „angielska”. Są to oczywiście najpopularniejsze rodzaje opisywanej dziedziny, jednak wraz z jej prężnym rozwojem, pojawiają się coraz nowsze propozycje. Wśród najchętniej wybieranych przez przyszłych studentów znajduje się między innymi filologia germańska. Dzięki tej różnorodności każdy z przyszłych absolwentów bez trudu znajdzie coś dla siebie.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Skonkretyzowanie siatki studiów na Filologii to niezwykle trudne zadanie, gdyż każdy rodzaj tej dziedziny może się wyróżniać innymi cechami. Z oczywistych względów przebieg nauki na filologii polskiej, przy założeniu, że mamy do czynienia z obywatelem Polski, będzie znacznie się różnił od edukacji na filologii germańskiej. Jednak pewne filary ogólnie pojętej Filologii pozostają niezmienne.

Studenci zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną na temat historycznych podstaw kształtowania języka, będącego przedmiotem zainteresowania wybranego kierunku, zgłębiają wiadomości o kulturze, literaturze oraz ekonomii danego obszaru językowego oraz przede wszystkim uczą się poprawnego operowania tym językiem w sytuacjach prywatnych i formalnych.

 

W programie studiów na kierunku filologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do językoznawstwa,
 • gramatyka opisowa,
 • gramatyka kontrastywna,
 • warsztaty tłumaczeniowe,
 • komunikacja międzykulturowa.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku filologia w Gorzowie Wielkopolskim realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Dla kogo te studia

Czy potrafisz wyobrazić sobie człowieka stroniącego od nauki języków, niezainteresowanego literaturą, historią i sztuką, który zasiada w jednej z ław wykładowych typowo humanistycznego kierunku? Właśnie dlatego istnieją umowne cechy, opisujące idealnych kandydatów na każdy z istniejących kierunków studiów. Jeżeli zawsze lubiłeś analizę wierszy i pisanie własnych przemyśleń, zawartych w rozprawkach, nauka języków obcych przychodziła ci z łatwością, przeczytałeś wiele książek, ale wciąż uważasz, że to za mało, a ponadto chciałbyś związać swoją przyszłość z tłumaczeniami, nauczaniem lub analizą języka pod kątem historycznym, to studia w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku Filologia być może okażą się strzałem w dziesiątkę.

 

4. Program studiów

Program studiów filologicznych jest tworzony w taki sposób, aby w jak najlepszym stopniu odpowiadał na potrzeby współczesnego rynku pracy oraz samych studentó3, chcących wykształcić w sobie szereg interdyscyplinarnych kompetencji kierunkowych. Dlatego też Filologia nie skupia się wyłącznie na konkretnej wiedzy o języku, jego gramatyce i wymowie, ale również zwraca szczególną uwagę na zagadnienia kulturowe, z obszaru literaturoznawstwa oraz historii danego obszaru geograficznego. Tym sposobem każdy z absolwentów będzie mógł pochwalić się szeroką i dobrze ugruntowaną wiedzą na temat wszystkich zagadnień, niezbędnych do prawidłowego wywiązywania się ze wszystkich obowiązków zawodowych.

Ile trwają studia na kierunku Filologia w Gorzowie Wielkopolskim

Studia na kierunku Filologia w Gorzowie Wielkopolskim, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Humanistyczne kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim zwykle charakteryzują się dwuetapowym przebiegiem, podobnie jest z Filologią. Chciałbyś dowiedzieć się, co to oznacza w praktyce? Ukończenie pierwszego stopnia studiów filologicznych i jednocześnie zdobycie dyplomu licencjata, potwierdzającego kompetencje potrzebne do podjęcia pracy w zawodzie, następuje po trzech latach edukacji na wybranej uczelni wyższej.

Następnie absolwenci mogą zakończyć swoją przygodę ze studiami lub zdecydować się na podjęcie drugiego stopnia Filologii. Wówczas zobowiążą się do ukończenia dwuletniego cyklu kształcenia, zwieńczonego uzyskaniem przez nich tytułu magistra, a co za tym idzie, prawdopodobnie znacznie szerszych kompetencji i możliwości ukształtowania swojej kariery zawodowej.

Filologia w Gorzowie Wielkopolskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia w Gorzowie Wielkopolskim

Największy wpływ na kształtowanie swojej przyszłości zawodowej będą mieli sami absolwenci studiów filologicznych w Gorzowie Wielkopolskim, między innymi poprzez wybór konkretnej specjalności na studiach. Każda z nich zawęża zakres nauki, skupiając się jednocześnie na tym materiale, który jest najważniejszy dla danej jednostki. Absolwenci studiów na kierunku Filologia bardzo często decydują się na podjęcie pracy w oświacie na stanowisku nauczyciela języków lub wykładowcy akademickiego. Równie korzystną alternatywą jest możliwość zasilenia stanowiska tłumacza lub tłumacza przysięgłego, o ile ma się chęć na podjęcie dodatkowych kursów doszkalających po studiach.

Założenie własnej działalności gospodarczej w postaci szkoły językowej, czy prywatnego przedszkola obcojęzycznego jest doskonałym pomysłem, który mogą zrealizować najbardziej przedsiębiorczy i dążący do niezależności. Po ukończeniu Filologii będziesz mógł również zająć się pracą w jednostkach administracji prywatnej i publicznej, międzynarodowych korporacjach wymagających utrzymywania kontaktu z klientem zagranicznym, firmach handlowych oraz każdej innej placówce, w której znajomość danego języka jest na wagę złota.

Gdzie studiować na kierunku filologia w Gorzowie Wielkopolskim?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia, w roku akademickim 2022/2023, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AJP.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia w Gorzowie Wielkopolskim

 

czytaj dalej uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

Filologia studia stacjonarne - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

Filologia studia niestacjonarne - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

Filologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Gorzowie Wielkopolskim
 

Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim - kierunek filologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Wydział Humanistyczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia w Gorzowie Wielkopolskim

Nim weźmiesz udział w procesie rekrutacji, będącym biletem wstępu do rozpoczęcia Filologii na gorzowskiej uczelni, postaraj się uzyskać pewność, że właśnie ten kierunek okaże się właściwym. W tym celu spróbuj udzielić sobie odpowiedzi na kilka poniższych pytań:

 • Stoisz w opozycji do krzywdzącego stwierdzenia, że humaniści nie mają szans na dobrą pracę?
 • Masz talent do nauki języków i sprawia ci to przyjemność?
 • Chciałbyś w przyszłości pracować jako tłumacz, nauczyciel lub pracownik biurowy?

 

W takim razie Filologia może okazać się świetnym pomysłem. Do jego zrealizowania będziesz potrzebował wysokiego wyniku maturalnego z kilku przedmiotów wiodących, a są nimi: język polski, język obcy nowożytny oraz wiedza o społeczeństwie. Udział w olimpiadach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim może skutkować uzyskaniem tytułu finalisty lub laureata, a ten z kolei da ci szansę na edukację na dowolnym kierunku, w tym każdej możliwej Filologii.

Pamiętaj, że pewne niuanse w obrębie procesu kwalifikacyjnego na studia filologiczne mogą się różnić w zależności od wybranej polskiej uczelni, a także ulegać pewnym zmianom w czasie, dlatego postaraj się upewnić, że posiadasz aktualne informacje. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych rozczarowań i stresu.

 

Proces rekrutacji

Aby zgłosić swoją kandydaturę do podjęcia Filologii na Akademii im. Jakuba z Paradyża, należy wypełnić profil kandydata za pośrednictwem elektronicznego formularza, znajdującego się na stronie internetowej  uczelni. Następnym krokiem, do którego mogą przejść jedynie szczęśliwcy, których nazwiska znajdą się na jednej z list przyjętych na Filologię w Gorzowie Wielkopolskim, jest terminowe dostarczenie pliku wymaganych dokumentów, które zwieńczą cały proces. Prawdopodobnie będziesz potrzebował:

 • kserokopii świadectwa maturalnego,
 • fotografii do legitymacji studenckiej,
 • dowodu osobistego,
 • zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 

STUDIA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim

studia w Gorzowie Wielkopolskim

 

FILOLOGIA - ważne informacje

filologia studia

studia filologiczne w Gorzowie Wielkopolskim

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia w Gorzowie Wielkopolskim

Filologia w Gorzowie Wielkopolskim to jedna z najbardziej atrakcyjnych propozycji dla miłośników nauk humanistycznych, którzy chcieliby zgłębić szeroką wiedzę i umiejętności posługiwania się danym językiem. Opinie studentów potwierdzają renomę kierunku.

Dominika, studentka drugiego roku Filologii w Gorzowie Wielkopolskim, mówi:

„Aspirując do miana poliglotki, postanowiłam studiować Filologię. Pomimo tego, że nauka jest czasami ciężka i wymaga wielu wyrzeczeń, to jestem pewna, że dokonałam najwłaściwszego wyboru. Studiuję w Gorzowie Wielkopolskim, bo to miasto pełne doskonałych perspektyw.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia Gorzów Wielkopolski studia i stopnia

Filologia Gorzów Wielkopolski studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia Gorzów Wielkopolski studia stacjonarne

Filologia Gorzów Wielkopolski studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia w Gorzowie wielkopolskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Popularne kierunki filologiczne w Gorzowie Wielkopolskim

Kierunki filologiczne w Gorzowie Wielkopolskim

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia